Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämisavustus

22.11.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2023. Avustukset haetaan aluehallintovirastoista.

Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia eli Liikkuvat-kokonaisuutta paikallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Hämeen Liikunta ja Urheilu auttaa kuntia hankesuunnittelussa. Kauttamme on mahdollisuus saada hankehakemus sparrauksen lisäksi erilaisia tukipalveluja esim. koulutus- ja työhyvinvointikokonaisuuksia, joista hankkeenne voi hyötyä.

Voimme miettiä yhdessä yhteistyönmuotoja. Ole rohkeasti yhteydessä:

Liikkuva aikuinen, Ikiliike ja työhyvinvointi: Kaisa Björn, p. 044 774 8827, kaisa.bjorn@hlu.fi

Liikkuva varhaiskasvatus: Suvi Vuorela p. 040 7108 451​, suvi.vuorela@hlu.fi


HAKUOHJE