Osaava ja innostunut ohjaaja kesätyöntekijänä

12.5.2021

Lasten Liike -koulutukset seurojen kesätyöntekijöille ja muille ohjaajille


Koulutettu ja innostunut ohjaaja on seuran ja harrastajan voimavara ja etu. Nyt on tarjolla kaksi eri koulutussisältöä seurojen ja yhdistysten ohjaajille. Koulutuksen järjestetään etäkouluksina.


Koulutuksista saa:

  • tietoa ja ideoita, miten onnistua omassa työssä
  • osaamista kohdata erilaisia lapsia ja huomioida heidät yksilöinä
  • käytännönläheisiä malleja, miten toteuttaa lapsille laadukasta liikunnallista toimintaa
  • tietoa, mitkä ovat työntekijän tehtävät, roolit ja vastuu
  • sähköisen materiaalin sekä kattavan ideapaketin

    Ilmoittaudu: www.hlu.fi/ilmoittaudu
    Hinta: 15€/koulutus

LASTEN LIIKE, Lasten ohjaamisen peruskoulutus nuorille ohjaajille

Koulutus sopii erittäin hyvin esim. nuorille kesätyöntekijöille, jotka toimivat lasten leireillä, liikuntakerhoissa tai valmennusryhmissä ohjaajina tai valmentajina. Koulutus sopii kaikkien lajien ohjaajille ja valmentajilla ja se antaa perustiedon lasten ohjaamisesta sekä työntekijänä toimimisesta. Koulutus antaa käytännönläheisiä malleja, miten toteuttaa lapsille laadukasta liikunnallista toimintaa.


LASTEN LIIKE, Lasten ohjaamisen jatkokoulutus

Koulutus sopii erittäin hyvin esim. kesätyöntekijöille, jotka ovat jo toimineet muutaman vuoden ajan lasten leireillä, liikuntakerhoissa tai valmennusryhmissä ohjaajina tai valmentajina. Koulutuksessa syvennetään valmennusosaamista ja annetaan työkaluja erilaisten lasten kohtaamiseen sekä laadukkaan ja monipuolisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksesta saa myös perustiedon työntekijänä toimimisesta.


Lasten Liike -koulutukset ovat osa Lasten Liike -toimintamallia, jolla halutaan lisätä kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen liikuntaharrastustoimintaan. Koulutuksen käyneiden ohjaajien ryhmät ja seurat/yhdistykset saavat käyttää Lasten Liike -tunnusta toiminnan markkinoinnissa. Tunnuksen käyttö edellyttää Lasten Liike -laatukriteerien täyttymistä. Suomen Olympiakomitea tukee koulutuksia. Olympiakomitea tukee koulutuksen toteuttamista.