Lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseen yli 3 milj. euroa

10.6.2021


Aluehallintovirastot ovat myöntäneet HLU:n toimialueella 30 kunnille lähes 3,2 miljoonaa euroa harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Valtakunnallisesti tukea jaettiin 17 miljoonaa euroa kaikkiaan 235 kunnalle. Avustuksella mahdollistetaan harrastuksia lukuvuodeksi 2021-2022.


Avustusten tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastussisältöjen perustana on lapsille ja nuorille tehty kysely, jossa he nimesivät itselleen mieluisimpia harrastuksia. Vastauksissa korostuivat erilaiset liikunta-, musiikki-, taide- sekä digitaitoja vahvistavat kerhot. Niissä näkyvät myös paikalliset erityispiirteet. Kunnat lähtevät toteutuksissaan näistä toiveista.

Harrastamisen Suomen mallissa pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia harrastusten avulla. Mallin ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat perusopetuksen vuosiluokat 1−9. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia lisäksi sekä yksityisen että kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.


Tukea valtaosalle HLU:n toimialueen kunnista

Tukea myönnettiin Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle 30 kunnalle, yhteensä 3 163 300 eur. Suurimman tuen sai Tampereen kaupunki 850 000 eur, seuraavaksi suurimmat olivat Akaa (245 000 eur), Pirkkala (245 000 eur) ja Nokia (205 000 eur). Yli 100 000 eur saivat Hämeenlinna, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula sekä Ylöjärvi.

-  Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä toteutettiin kevään aikana 14 kunnassa harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeita hienolla menestyksellä koronasta huolimatta. Harrastaminen koulupäivän yhteyteen saatiin nopeasti toimintaan lasten toiveita kuunnellen, sanoo lasten ja nuorten liikunnan asianuntija Mikko Mustonen HLU:sta.

-   Kuntien välinen yhteistyö oli hedelmällistä kevään aikana HLU:n toteuttamissa alueellisissa verkostotapaamisissa, missä sparrattiin toisia, vaihdettiin kokemuksia ja kuultiin puheenvuoroja harrastamisen mallin kehittämiseksi. Kuntien hyvä työ pilottivaiheen osalta näkyy myös avustusmäärissä ensimmäiselle varsinaiselle avustuskaudelle. HLU on mukana tulevana lukuvuonna tukemassa alueen harrastamisen malleja verkostotapaamisten, kuntien sparraamisen sekä kouluttamisen avulla, rohkaisee Mustonen yheydenottoihin.

Harrastusten järjestämisen ohella Harrastamisen Suomen mallissa korostuu etsivä harrastustoiminta, jonka tavoitteena on saattaa harrastusta vaille olevat lapset ja nuoret harrastusten pariin. Kunnat saavat toteuttaa etsivää harrastustoimintaa parhaaksi katsomalla tavalla.


Kesäkuussa 2021 Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle myönnetyt avustukset:

Harrastamisen Suomen malli

Akaan kaupunki, Makeeta harrastamista Akaassa                                     245 000 €
Forssan kaupunki, Harrastamisen Suomen malli, Forssa                            40 000 €
Hattulan kunta, Harrastus Hattulasta                                                         40 000 €
Humppilan kunta, Suomen malli - Harrastava Humppila                             6 000 €
Hämeenkyrön kunta, Hämeenkyrön perusopetuksen Suomen malli -kerhohanke 80 000 €
Hämeenlinnan kaupunki, Harrastus ihan lähellä                                       100 000 €
Janakkalan kunta, Lasten ja nuorten harrastava Janakkala                          70 000 €
Jokioisten kunta, Suomen malli Jokioinen                                                   14 000 €
Juupajoen kunta, Juupajoen Harrastushässäkkä                                          31 000 €
Kangasalan Kaupunki, Harrastamisen Kangasalan malli                            115 000 €
Kihniön kunta, Harrastaminen Kihniössä                                                    15 000 €
Kuhmoisten kunta, Kuhmoisissa Kuultua - kulttuuria, liikuntaa, 
luonnon tutkimista, askartelua                                                              28 000 €
Lempäälän kunta, Harrastava koululainen II                                             145 000 €
Lopen kunta, Lopen harrastamisen malli                                                    40 000 €
Mänttä-Vilppulan kaupunki, Mänttä-Vilppulan harrastamisen Suomen malli 169 000 €
Nokian kaupunki, Harrastamisen Nokian malli                                         205 000 €
Oriveden kaupunki, Hyvinvontia harrastamalla                                          55 000 €
Parkanon kaupunki, Harrasta koulussa                                                       38 000 €
Pirkkalan kunta, Harrastava Pirkkala                                                        245 000 €
Pälkäneen kunta, Suomen harrastamisen malli                                          37 000 €
Riihimäen kaupunki, Harrastamisen Suomen malli - Riihimäki                   90 000 €
Ruoveden kunta, Harrastamisen Ruoveden malli                                        29 300 €
Sastamalan kaupunki, Sastamalan malli "Mitä tehtäis?"                              90 000 €
Tampereen kaupunki, Tampereen harrastamisen malli 2021-2022           850 000 €
Urjalan kunta, Harrastava Urjala                                                                76 000 €
Valkeakosken kaupunki, Harrastava Valkeakoski                                        40 000 €
Vesilahden kunta, Harrastamisen malli Vesilahdessa 2021-2022                 35 000 €
Virtain kaupunki, Suomen malli Virrat                                                       39 000 €
Ylöjärven kaupunki, Harrastamisen Ylöjärven malli                                  171 000 €
Ypäjän kunta, Ypäjällä yhdessä harrastaen                                                 25 000 €
Yhteensä                                                                                               3 163 300 €Kesäkuun alussa avustuksia myös Liikkuva opiskelu -hankkeille

Toisen asteen liikunnan tukemiseen myönnettiin avustuksia Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen 110 500 euroa. Tuettuja hankkeita oli kuusi. Valtakunnallisesti avustusta myönnettiin 997 700 euroa 59 oppilaitokselle, jotka tarjoavat lukio ja ammatillista opetusta.

Liikkuva opiskelu -toiminnan keskeisenä tavoitteena on, että jokaisella oppilaitoksella on mahdollisuus toteuttaa liikkuvampia opiskelupäiviä omalla tavallaan. Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa: lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn.

Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla tuen saajissa oli niin lukioita kuin ammatillisia oppilaitoksia. Liikkuvaksi oppilaitokseksi rekisteröityneitä oppilaitoksia alueella on tällä hetkellä 35 kpl.


Liikunnan aluejärjestöihin voi olla yhteydessä ja kysyä apua

HLU, yhdessä muiden Liikunnan aluejärjestöjen kanssa, on auttamassa ja tukemassa toisen asteen oppilaitoksia Liikkuva opiskelu -toiminnan käynnistämisessä ja toteutuksesa. 

- Olkaa rohkeasti yhteydessä meihin ja mietitään yhdessä millaista apua voimme tarjota teidän oppilaitokselle,  kannustaa Mikko Mustonen Hämeen Liikunta ja Urheilusta.
Kesäkuussa 2021 Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle myönnetyt avustukset:

Liikkuva opiskelu

Virtain kaupunki, Liikkuva opiskelu lukiolaisille 2                                         9 000 €
Riihimäen kaupunki, Riihimäen lukio liikkeessä                                           12 000 €
Tampereen Steiner-Kouluyhdistys r.y. , Oma hyvinvointi ja liikunta 3        13 000 €
Oriveden kaupunki, TerveNuori!2                                                              14 500 €
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Liikkuva FAI                                27 000 €
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Liikkuva Tavastia 3                                   35 000 €
Yhteensä                                                                                                  110 500 €
Lisätietoa: Harrastamisen Suomen malli: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911483 ja Liikkuva opiskelu: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911466Aiemmin maaliskuussa myönnettiin avustuksia liikunnallisen elämäntavan edistämiseen 

Kolmantena avustuskokonaisuuden sisältöinä ovat Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva aikuinen- sekä Ikiliikkuja-hankkeet. Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä tukea sai 20 hanketta 17:ssä kunnassa, yhteensä 467 600 euroa. Valtakunnallisesti tukea myönnettiin 154:lle hankkeelle lähes kolme miljoonaa euroa.

Tämän kokonaisuuden toimenpiteiden toivotaan suuntautuvan erityisesti niille, jotka liikkuvat suositeltua vähemmän. Varhaiskasvatuksessa tavoitellaan liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista varhaiskasvatukseen ja lasten liikkuvan vähintään kaksi tuntia päivässä. Aikuisten osalta tavoitellaan liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista työelämän sekä liikuntaneuvonnan käynnistämistä ja liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittämistä. Ikäihmisten kohdalla tavoitellaan kotona asuvien ja toimintakyvyn heikentymisvaarassa olevien henkilöiden liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta.


Maaliskuussa 2021 Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle myönnetyt Liikunnallisen elämäntavan tuet

Hattulan kunta, Hattulan liikkuva varhaiskasvatus                                      24 000 €
Hattulan kunta, Hattulan soveltavan liikunnan ohjelma (senioriliikunnan ohjelma) 31 000 €
Humppilan kunta, Liikunnallinen elämäntapa - Liikkuva Humppila             15 000 €
Hämeenkyrön kunta, Liikuntaa lähiympäristössä                                        12 200 €
Ikaalisten kaupunki, Vaikuta liikunnalla-hanke                                            12 050 €
Ikaalisten kaupunki, Luonto liikuttaa                                                          18 200 €
Kihniön kunta, Liikunta osaksi hyvinvointia                                                  8 900 €
Lempäälän kunta, Liikkuva Lempäälä                                                         20 000 €
Nokian kaupunki, LaatuLiike 2021                                                              15 200 €
Oriveden kaupunki, Liikkuva Varhaiskasvatus 2                                          17 900 €
Oriveden kaupunki, Liikkuva ORI2                                                             18 900 €
Parkanon kaupunki, Hyvinvointia liikuntaneuvonnasta                               17 100 €
Pirkkalan kunta, Kestävä liikkuminen Pirkkalan varhaiskasvatuksessa
     ja esiopetuksessa - Pienten askelten polkuja                                          18 450 €
Punkalaitumen kunta, Terveyttä työikäisille                                                 7 000 €
Riihimäen kaupunki, Liikkuva Riihimäki                                                      55 000 €
Sastamalan kaupunki, Leiki ja Liiku - Sastamala                                         21 100 €
Tampereen kaupunki, Tampereen malli - Lupa liikkua                             123 200 €
Valkeakosken kaupunki, Varhaiskasvatusta ja liikuntaneuvontaa                19 500 €
Virtain kaupunki, Voimaa vanhuuteen -ohjelman hyvien käytänteiden
     jalkauttaminen, 3. toimintavuosi                                                             5 700 €
Ylöjärven kaupunki, Erityisliikuntatoiminnan asiakasryhmien laajentaminen 7 200 €
Yhteensä                                                                                                  467 600 €


Lähde: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903489