HLU:n vuosikokous hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman sekä valitsi uuden hallituksen

16.11.2023

Hämeen Liikunta ja Urheilu vuosikokous 16.11.2023 Tampereella hyväksyi HLU:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2024 ja valitsi HLU:n hallitukselle uudet jäsenet vuosille 2024−25.


Vuosikokousta edeltävä miniseminaari käsitteli tänä syksynä Liikkumattomuuden hintaa Suomessa. Aluejohtaja Ari Koskinen puhui erilaisista näkökulmista liikkumattomuuden lisääntymisestä Suomessa sekä tästä johtuvista haasteista yhteiskunnassa. Ja esitti kysymyksiä, miten seuraväki voisi omassa toiminnassaan tarttua näihin haasteisiin.


Seuratoiminta pysyy HLU:n toiminnan keskiössä

Vuosikokous hyväksyi HLU:n Toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2024.

HLU:n toimintakenttä kattaa kaikenikäisten hämäläisten innostamisen liikkumiseen erilaisin keinoin. Keskeinen toiminnan kohde on jatkossakin urheiluseurat. Autamme seuroja niiden haasteissa, kehitämme toimintaa erilaisin toimin ja hankkein sekä innostamme ihmisiä mukaan seuratoimintaan. Vuoden 2024 toimintaan on valittu kolme painopistettä HLU:n uuden strategian mukaisesti. Seurat ovat suomalaisen liikunnan peruselementti ja siksi seurojen toimintaedellytysten tukeminen on myös HLU:n toiminnan keskiössä. Haluamme toimia yhteistyössä seurojen kanssa ja kehittää myös omaa seurapalveluamme vastaamaan juuri niiden tarpeita.

Yhdessä tekeminen on keskeinen tapa toimia ja edistää yhteisesti tärkeäksi nähtyjen ja valittujen asioiden eteenpäin viemiseksi. Kyetäksemme toimimaan entistä paremmin alati muuttuvassa maailmassa on kolmanneksi painopisteeksi nostettu sisäisen palvelukyvyn vahvistaminen. Henkilöstön osaamisen jatkuva kasvattaminen, ympäristön havainnointi ja siihen reagoiminen sekä ajassa mukana kulkeminen.


Hallitusvalinnoissa hyväksyttiin ehdollepanotoimikunnan esitys

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti ehdollepanotoimikunnan esityksen hallitusjäsenistä.

 Hallitukseen valittiin vuosiksi 2024-2025:

  • puheenjohtaja Hannu Soro Tampereelta
  • jäsenet: Aira Ikonen Tampereelta, Jarmo Nikupeteri Tampereelta, Jukka Rantanen Forssasta, Harri Talonen Tampereelta sekä Marika Uusi-Illikainen Kangasalta.
  •  Varajäsenet: Minni Suni Tampereelta (1. vj.) ja Panu Tavisalo Hämeenlinnasta (2. vj.).

 HLU:n hallituksessa jatkavat vuonna 2024:

  • varapuheenjohtajat: Saila Asumaniemi Tampereelta ja Jussi Viljanen Orivedeltä
  • jäsenet: Marko Asell Nokialta, Pekka Leppäniemi Riihimäeltä ja Timo Mäkelä Hämeenkyröstä

  

Lisätietoa: aluejohtaja Ari Koskinen, p. 050 3714 999, ari.koskinen@hlu.fi