Harrastamisen Suomen malli -työpaja: yhdessä kohti yhtenäisempää harrastustoimintaa

18.12.2023

Liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä -hankkeen tuottama Harrastamisen Suomen mallin -työpaja on innovatiivinen tapahtuma, joka yhdistää kunnan koulujen, nuorisotoimen, liikuntatoimen ja vapaa-ajantoimien edustajat sekä harrastustoiminnan järjestäjät. Työpajan tarkoituksena on luoda vahvempi ja tehokkaampi perusta harrastustoiminnalle paikkakunnilla.


Nykytilan kartoitus: askel kohti parempaa harrastustoimintaa

Työpaja aloitetaan nykytilan kartoituksella, joka tarjoaa arvokasta tietoa ja lähtökohtaa tuleville toimenpiteille. Harrastamisen Suomen mallin 

nykytilan kartoitus toteutetaan kunnille suunnatulla Webropol -kyselyllä, jonka tulokset antavat syvällisen kuvan paikkakunnan harrastustoiminnasta.  

Vastausten pohjalta valitaan kunnan HSM-toiminnan kehittämiskohteet ja -toimenpiteet. Vastaaja saa itselleen raportin vastauksistaan.


Tavoitteena vahvempi ja tehokkaampi harrastustoiminta

Työpajan päätavoitteena on luoda kestävä toimintatapa, joka mahdollistaa jatkuvan kehityksen paikkakunnan lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Työpaja tarjoaa osallistujille mahdollisuuden toimia Harrastamisen Suomen mallin (HSM) johtamisen tukena, muodostaa kokonaiskuvan paikkakunnan nykyisestä harrastustoiminnasta sekä kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä.


Työpajan keskeiset osatekijät

Liikunnan aluejärjestön asiantuntijan johdolla työpajan aikana käsitellään keskeisiä osa-alueita paikkakunnan harrastustoiminnan kehittämiseksi kuten esimerkiksi luodaan yhteinen näkemys paikkakunnan harrastustoiminnasta, määritellään eri tahojen roolit ja työnjako. Työpajan aikana pyritään lisäksi ratkomaan haasteita ohjaajahankintaan liittyen sekä haetaan keinoja toiminnasta tiedottamiseen ja markkinoinnin tehostamiseen.

Harrastamisen Suomen mallin -työpaja koostuu 1 - 3 tapaamisesta, joiden päätteeksi syntyy kestävä toimintatapa, joka ohjaa harrastustoiminnan kehittämistä. Työpajan osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa paikkakuntansa harrastustoiminnan suuntaan ja tehdä siitä houkuttelevampaa ja saavutettavampaa kaikille lapsille ja nuorille.

”- Työpajassa halutaan synnyttää keskustelua paikallisten toimijoiden kesken. Yhteisen näkemyksen pohjalta valitaan keskeisiä lasten ja nuorten harrastamisen kehittämiskohteita sekä pohditaan miten niitä yhdessä ratkotaan. Meidän tahtotila on, että työryhmä tapaisi säännöllisesti myös työpajan jälkeen, toteaa asiantuntevasti Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu.


Yhdessä vahvempaa harrastustoimintaa kohti!

Työpaja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua oman paikkakunnan harrastustoiminnan kehittämiseen. Yhdessä voimme saavuttaa enemmän ja varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus nauttia monipuolisesta harrastustoiminnasta.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠- Työpajassa kehitetään juuri omaan kuntaan sopivinta tapaa toteuttaa Harrastamisen Suomen mallia. Kuinka hyödynnetään kaikki oman kunnan tarjoamat mahdollisuudet ja kuinka ratkaistaan omassa kunnassa esiintyvät haasteet. Tilaamalla työpajan otat askeleen kohti vahvempaa ja yhtenäisempää harrastustoimintaa omalla paikkakunnallasi, kannustaa Jouni Vatanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Keski-Suomen Liikunta.Ota yhteyttä ja kysy tarkemmin:
Hannamari Laitinen, lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija, HLU, p. 040 8414 229, hannamari.laitinen@hlu.fi