Liikunnan merkitys

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle

Kohtuullisesti kuormittavalla liikunnalla on havaittu olevan useita suotuisia vaikutuksia lapsen kasvulle ja kehitykselle. On todettu, että liikunta on normaalin kasvun edellytys. Ensimmäiset vaikutukset alkavat jo ennen syntymää äidin liikuntakäyttäytymisen myötä. Liikunnalla on tärkeä rooli lapsen psyykkiselle kehitykselle ja sosiaalistumiselle, luuston kehitykselle sekä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Liikunnan harrastus heijastuu usein myös suotuisina terveysvaikutuksina.

 

Lasten ja nuorten liikunta edistää terveyttä

Lasten ja nuorten liikunta vaikuttaa terveyteen monen tekijän kautta. Liikunta:

  • kehittää tuki- ja liikuntaelimistöä
  • parantaa painonhallintaa
  • kehittää liikuntataitoja
  • auttaa oppimaan vuorovaikutustaitoja ja reilun pelin henkeä
  • auttaa luomaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita
  • Liikunta vähentää lasten ja nuorten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä

Tutustu lisää:

https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset/ikakaudet/liikunta_vaikuttaa_lasten_ja_nuorten_kehitykseen