Aikuisten ohjaajat ja valmentajat

TERVETULOA AIKUISTEN LIIKKUJAKSI
Aloitteleville ohjaajille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkeelle. Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta ja sopii sitä kautta hyvin yhdistysten ja työhteisöjen hyvinvointi- ja liikuntavastaaville sekä kuntoliikkujalle itselleen oman liikkumisen tueksi.