Valtakunnallista harrastusviikkoa vietetään marraskuun alussa

29.10.2020

Harrastusviikko käynnistyy maanantaina 2.11.2020.

Marraskuun harrastusviikko järjestetään pääosin virtuaalisesti. Viikon aikana tuodaan esiin kouluissa jo olevaa harrastustoimintaa ja kuullaan oppilaita heidän harrastustoiveistaan. Viikon aikana koululaiset voivat tutustua erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin heille rakennetun harrastusviikko.fi -sivuston avulla joko opettajan johdolla tai itsenäisesti.

Harrastamisen Suomen malli

Harrastusviikolla esitellään myös harrastamisen Suomen mallia, joka rakentuu lasten ja nuorten kuulemiselle sekä heille mieluisten harrastustoiveiden toteuttamiselle koulupäivän yhteydessä. Suomen mallista enemmän opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Harrastusviikko järjestetään jo kolmatta kertaa ja idea viikkoon on alun perin lähtenyt lapsilta ja nuorilta. Harrastusviikko on kouluille mahdollisuus tuoda paikallista harrastustoimintaa esiin ja toteutus- ja osallistumistavoista päätetään koulukohtaisesti. 


Harrastusviikkoa varten on tuotettu monenlaista materiaalia kaikkien hyödynnettäväksi

  • Yllä mainittu harrastusviikko.fi -sivuilta löydät esittelyjä ja linkkejä monenlaisista harrastusmahdollisuuksista.

  • HLU:n Sporttikortti on mukana harrastusviikolla. Sporttikortti tarjoaa maksuttomia materiaaleja kouluille, joiden avulla voidaan esitellä oppilaiden omia harrastuksia, tutustutaan erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin sekä luokilla on mahdollisuus osallistua #meidänluokkaharrastaa -kilpailuun. Hyödynnä Sporttikortti materiaalit!

  • Liikunnan aluejärjestöjen verkkosivulle on koottu videoina liikuntavinkkejä lapsille ja nuorille omatoimiseen sekä yhdessä kavereiden kanssa toteutettavaan liikkumiseen.

Kaikki nämä aineistot jäävät koulujen ja perheiden käyttöön harrastusviikon jälkeenkin