Liikkuva koulu ja opiskelu -hankkeille lähes kaksi miljoonaa euroa

8.12.2022


HLU:n toimialueella avustusta sai kymmenen hanketta, valtakunnallisesti yli 100 hanketta. Hankkeissa pyritään lisäämään koululaisten ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet valtionavustusta yläkouluille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille liikunnan tukemiseen noin 1 973 000 euroa. Valtakunnallisesti avustusta sai 103 hankkeeseen, joita toteuttavat koulut ja oppilaitokset. HLU:n alueelle tukea jaettiin kymmenelle hankkeelle yhteensä yli 160 000€.

Kehittämisavustuksilla tuetaan liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja koronapandemiasta elpymistä peruskoulujen vuosiluokilla 7−9 ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Avustuksen tavoitteena on lisätä koululaisten ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä liikunnallista toimintakulttuuria koulu- ja opiskelupäivän aikana. Erityisenä tavoitteena on vähemmän liikkuvien koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen näissä kohderyhmissä.


Lisää tietoa Liikkuva opiskelu -hankkeesta löytyy Liikkuva opiskelu -verkkosivuilta.
Lähde: Aluehallintovirasto 2.12.2022