HLU:n tärkein tehtävä on jatkossakin edistää seuratoimintaa

17.11.2022


Vuosikokousta edelsi Urheilujohtamisen seminaari teemalla Urheiluseura kasvattajana. Nuoret urheilijat Emmi Savenius ja Antti Tapola kertoivat omia kokemuksiaan ja näkemyksiään seuratoiminnasta ja millainen merkitys sillä on. Ex-huippu-urheilijat Mira Potkonen ja Petri ”Elmo” Keskitalo muistelivat seuratoiminnan merkitystä uriensa aikana. Valmentaja Jouko Myrrän puolestaan avasi omia näkemyksiään valmentajan mahdollisuuksista ja velvollisuuksista sekä vastuusta toimiessaan eri ikäisten nuorten valmentajana.


Seuratoiminta pysyy HLU:n toiminnan keskiössä

Vuoden 2023 toiminnassa HLU:n keskeinen painopiste on edelleen seuratoiminta. Seuratoiminnan vaikuttavuuden varmistaminen on tärkeää alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Liikunnan tulee omalta osaltaan toimia ja edistää vastuullisuutta kaikessa toiminnassaan. Seuratoiminnan vastuullisuushanke on HLU:n lisäpanostus tähän kokonaisuuteen ja työtä tehdään pilottiseurojen kanssa ja työn tuotosta voivat jatkossa hyödyntää muutkin seurat. Vastuullisuus kokonaisuutena nousee keskiöön myös HLU:n uuden strategian kautta.


HLU:n uudessa strategiassa kolme teemaa

Strategian keskiössä ovat seurat ja seurojen toimintaedellytysten tukeminen.Tärkeää on seurojen kohtaaminen ja ajanmukaisten palvelukokonaisuuksien luominen.

Liikkumista edistetään yhteistyöllä. HLU haluaa olla lisäämässä liikettä ja oman toimintansa tunnettuutta koko toimialueella. Muiden toimijoiden kohtaaminen niin seuroissa ja kunnissa on  keskeistä. Verkostomainen työtapa mahdollistaa osaamisen jakamisen kuntien ja eri toimijoiden välillä.

HLU:n työntekijät nähdään tärkeinä strategian jalkauttajana. Sisäisen palvelukyvyn mahdollistaa asiantunteva ja hyvinvoiva henkilöstö.


Hallitusvalinnoissa hyväksyttiin ehdollepanotoimikunnan esitys

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti ehdollepanotoimikunnan esityksen uusista hallitusjäsenistä.

Hallitukseen valittiin vuosiksi 2023-2024:

  • varapuheenjohtajiksi Saila Asumaniemi Tampereelta ja Jussi Viljanen Orivedeltä
  •  jäsenet: Marko Asell Nokialta, Pekka Leppäniemi Riihimäeltä ja Timo Mäkelä Hämeenkyröstä

HLU:n hallituksessa jatkavat vuonna 2023:

  • puheenjohtaja Hannu Soro Tampereelta
  • jäsenet: Hannele Hiilloskorpi Tampereelta, Aira Ikonen Tampereelta, Jarmo Nikupeteri Kangasalta, Jukka Rantanen Forssasta ja Harri Talonen Tampereelta.
  • varajäsenet: Jari Räikkönen Tampereelta ja Marika Uusi-Illikainen Kangasalta

 Lisätietoa: aluejohtaja Ari Koskinen, p. 050 3714 999, ari.koskinen@hlu.fi


HLU:n Strategia 2023-2026 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023 löytyvät tämän linkin takaa.