Varhaiskasvatuksen liikuntaseminaari 6.10.Aika: 6.10.2020 klo 8.30-15.00

Paikka: Kunnantalo, Tammela

Puhumassa mm. erilaisista liikkujatyypeistä Liikkujatyyppi® Jaana Kari www.liikkujatyypit.fi ja Motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamisesta ja tukemisesta varhaiskasvatuksessa Piritta Asunta.

Kuulemme myös ajankohtaista tietoa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmasta.


Työpajan teemat tukee Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten huomioimista varhaiskasvatusarjessa. Aiheita mm. Motoristen taitojen havainnointi ja harjaannuttaminen, Oppimisympäristöt ja Osallistaminen.


Tarkempi ohjelma päivitetään elokuun alussa. Tuolloin alkaa myös ilmoittautuminen.