Liikkuva varhaiskasvatus - ilo kasvaa liikkuen

Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen auttaa oppimaan, rakentaa itsetuntoa ja kehittää sosiaalisia taitoja. Varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli lasten ja perheiden arjessa.

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelmaa toteutetaan oman yksikön lähtökohdista pienin askelin.

Ohjelmaan voivat ilmoittautua

  • kaikki varhaiskasvatuksen muodot (varhaiskasvatusyksikkö, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus)
  • kunta (varhaiskasvatuksen johto/hallinto).

Yksiköiden ilmoittautumisesta vastaa aina yksikön johtaja. Kuntatasolla päätöksen tekee varhaiskasvatuksen johto.

Ohjelmaan liittyminen on maksutonta. Kaikki ohjelman materiaalit ovat saatavilla veloituksetta sähköisesti ohjelman verkkosivuilla ja ohjelma-alustalla, jonne yksiköt saavat tunnukset ilmoittautuessaan mukaan ohjelmaan. Ohjelman materiaalit ovat myös tilattavissa painettuina omakustannehintaan sähköisellä tilauslomakkeella.

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma oli vuosina 2015–2019 Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma. Uuden nimen myötä ohjelma kytkeytyy entistä vahvemmin valtakunnalliseen kokonaisuuteen, jonka tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nouseminen kaikissa ryhmissä. Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi LIKES-tutkimuskeskus. Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.

Lisätietoa: www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi

 

HLU tukee kuntia ja yksiköitä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa:
 

Maksuttomat tukitoimet kunnille 28.2. asti

(Toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella)

Tilaa ja ota yhteyttä suvi.vuorela@hlu.fi.

VASUPERUSTAINEN LIIKUNTA, LIIKE JA LIIKKUMINEN
- LIIKUNTA VARHAISKASVATUKSESSA, JOKAISEN LAPSEN OIKEUS
(2h)
Koulutuksessa läpikäydään perusteet varhaiskasvatuksen liikkeen lisäämisen tarpeeseen ja sitä kautta löydetään sekä liikuttamisen ilo että myös motivaatio liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. 
 

ILO KASVAA LIIKKUEN -OHJELMA TUTUKSI (1h)
Läpikäydään tiiviisti ohjelman lähtökohdat ja tavoite, siihen liittyminen, siinä eteneminen ja muita käytännön asioita. 
 

PIENTEN ASKELTEN PEREHDYTYS (1½h)
Tutustutaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luo ymmärrystä ohjelmassa etenemisen ja osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen. 
 

SPARRAUS: INNOSTUSTA LIIKKEEN LISÄÄMISEEN (1½h)
Kohdeyksikön tarpeen mukaan tiivis kertaus Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta sekä viittaus varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Näiden jälkeen yksikön liikunnan arvopohjan työstäminen ja sen pohjalta ensimmäisen / seuraavan Ilo kasvaa liikkuen -askeleen ryhmäkohtainen työstäminen. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään. 

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma on siirtynyt Liikkuva koulu -ohjelman yhteyteen elokuussa 2017. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaa toteutetaan ja kehitetään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä.