Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke

Yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä

 

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja 9 liikunnan aluejärjestöä.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 2017–2019

  1. Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen- ohjelmatyön paikallinen edistäminen
  2. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen
  3. Varhaiskasvattajien toiminnallisuuden ja liikuntaosaamisen vahvistaminen
  4. Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvattajien työn tueksi.

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisätietoja ja tukea:

Elina Savilahti
asiantuntija, varhaiskasvatus
p. 040 5669 062
elina.savilahti(at)hlu.fi