Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke


Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanke tukee valtakunnallista Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumista. Autamme varhaiskasvatusyksiköitä kehittämään varhaiskasvatuspäivän liikuntamyönteistä toimintakulttuuria Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa hyödyntäen. Osa palveluistamme on maksuttomia, osa maksullisia.

Tuemme myös perheitä liikkuvan elämäntavan rakentamisessa lisäämällä vanhempien tietoisuutta lapsen liikkumisen merkityksestä sekä kannustamme perheliikuntaan.

Lisäämme varhaiskasvatuksen henkilöstön liikuntaosaamista ja järjestämme verkostotapaamisia. Tutustu koulutustarjontaamme ja lue lisää verkostoista.

Hanketta toteuttavat vuonna 2020 yhteistyössä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry ja muut 14 liikunnan aluejärjestöä.


  Hankkeen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 2020

  1. Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman paikallinen edistäminen kunnan ja varhaiskasvatusyksiköiden tarpeet huomioiden.
   • Tarjoamme maksutta Pienten askelten perehdytys -työpajoja, sparrausta sekä johtajatyöpajoja.
  2. Kokoamme alueellisia varhaiskasvatuksen kehittämisverkostoja liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistämiseksi varhaiskasvatuksessa.
   • Olemme mukana kunnallisissa liikkumisen edistämisen verkostoissa tarpeen mukaan.
  3. Tuotamme uutta sisältöä ja materiaalia varhaiskasvattajien osaamiseen ja lasten liikkumisen edistämisen tueksi.
  4. Viestimme vanhemmille sekä varhaiskasvattajille liikkumisesta ja hyvinvoinnista.
  5. Autamme kuntia mm. liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustuksien hakemisessa ja hankkeen sisällöllisessä sparrauksessa.

   

  Varhaiskasvatusyksiköt
  Hankkeen puitteissa järjestämme koulutuksia, sparrausta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toteuttamiseen ja verkostotapaamisia. 

   

  Vanhempainillat
  Kauttamme on mahdollisuus tilata vanhempainiltoihin luentoja sekä toiminnallisia kokonaisuuksia. Lue lisää  

   

  Kunnat
  Edistämme kuntakoordinaatiota varhaiskasvatuksen liikkumisen edistämisessä ja kehittämisessä. Lisäksi tuemme kunta- ja/tai yksikkökohtaisten liikuntatiimien syntymistä sekä autamme tarpeen mukaan ”liikuntalähettien tai liikuntavetureiden” työtehtävien selkeyttämisessä.

  Autamme kuntia muun muassa liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustuksien hakemisessa ja hankkeen sisällöllisessä sparrauksessa.

   

  Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hanketta toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kanssa. Hankkeeseen olemme saaneet avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
   

  Lisätietoja ja tukea:

  Elina Savilahti
  asiantuntija, varhaiskasvatus
  p. 040 5669 062
  elina.savilahti(at)hlu.fi