Liikunnan olosuhteet

Kunnissa tulisi olla suunnitelmallinen liikuntaolosuhteiden rakentamis-, peruskorjaus-, ylläpito- ja kalustamistoiminta. Liikunnan tarpeet tulee huomioida jo maankäytön suunnittelussa. Liikuntapaikkojen olosuhteiden, välineistön ja kunnossapidon tulee olla 2000-luvun vaatimusten mukaiset.

Kevyen liikenteen väylät, reitistöt, päiväkotipihat ja leikkikenttäalueet sekä koulupihat luovat liikunnallisen arkiympäristön perustan.

HLU:n toimialueella (Kanta-Häme ja Pirkanmaa) tulee olla alueellisesti kattava liikuntapaikkaverkosto, joka on laadultaan nykyvaatimusten mukainen ja käyttöasteeltaan korkea sekä taloudellisesti ylläpidetty.

 

HLU:n rooli?
Olosuhdetyön osalta HLU esittelee kunnille vaihtoehtoisia malleja toteuttaa ja rahoittaa liikuntainvestointeja ja tuottaa niihin liikuntapalveluja. Lisäksi HLU vertailee tapoja organisoida ylläpitotoimintaa. HLU toimii objektiivisena materiaalien ja mitoitusten arvijoijana, tavoitteena mahdollisimman monikäyttöiset tilat.

 

 

Onneksi minulle annettiin mahdollisuus - kiitos siitä !

 

Liikuntatilojen käyttövuoropolitiikka

Urheiluseuroilla tulee olla erityisasema julkisten liikuntatilojen käytössä.
Lasten ja nuorten harjoitusvuorot tulee sijoittaa arkisin mieluiten heti alkuiltaan kuitenkin siten, että ne päättyvät viimeistään klo 20.00.