Avustuspolitiikka

Liikuntalaki määrää kunnan tehtäväksi olosuhteista huolehtimisen, seuratoiminnan tukemisen sekä vastuun siitä, että liikuntapalvelut ovat kaikkien kansanryhmien saatavilla mm. erityisryhmät ja taajama-alueen ulkopuolella asuvat.

Kunnan tulee tukea urheiluseuroja perus- ja erillisavustuksin. Avustusten avulla toteutetaan nelinkertainen tulos, verrattuna koko liikunnan palvelukirjon tuottamisesta kunnan omana toimintana.

Avustusperusteiden tulee olla kirjallisia ja läpinäkyviä. Arviointiperusteista ja kriteereistä tulee käydä seurojen kanssa yhteisiä ”kehityskeskusteluja” – näin vähennetään tarpeettomia valitusprosesseja.

 

HLU:n rooli?
Avustuspolitiikan osalta HLU esittää eri vaihtoehtoja avustusperusteiksi sekä menetelmiä avustusprosessin ohjaamiseksi/kehittämiseksi.