Tampereen kaupunki jakaa erityisavustusta - hakuaika päättyy 7.1.2021 klo 12

5.1.2021

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta avasi joulukuun kokouksessaan erityisavustushaun avustusyhteisöille, joiden taloudellista asemaa koronapandemia on tänä vuonna merkittävästi vaikeuttanut. Avustuksina päätettiin jakaa 300 000 euroa. Avustukset olivat haettavina 18. - 22.12. Lautakunnan oli tarkoitus päättää avustuksista ylimääräisessä kokouksessaan 30.12.2020. Toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun sekä tiukan aikataulun vuoksi lautakunta päätti jatkaa hakuaikaa 7.1.2021 klo 12.00 saakka.

Lautakunta myös muutti hakuehtoja siten, että avustamisen edellytyksenä on, että hakijalle on koronapandemiasta aiheutunut yllättävä maksuvalmiuden heikkeneminen. Ensimmäisessä haussa edellytyksenä oli yllättävä maksuvalmiuden puute, joka uhkaa toiminnan jatkumista. Avustamisen edellytyksenä on myös, että hakija on tehnyt sopeuttavia toimenpiteitä toiminnan turvaamiseksi eikä sille ole myönnetty samaan tarkoitukseen valtionavustusta loppuvuonna 2020. Avustuksista päätetään sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 12.1.2021.

Ensimmäisessä haussa erityisavustusta haki 25 yhteisöä. Heidän hakemuksensa huomioidaan jatkohaussa sellaisenaan. Hakijoilla on halutessaan myös mahdollisuus jättää uusi, päivitetty hakemus määräaikaan 7.1. mennessä.

Avustusta myönnetään Tampereen kaupungin avustusyhteisöille, jotka ovat saaneet sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta- tai kumppanuusavustusta vuosien 2019-2020 aikana. Avustusta myönnetään 1.3. – 31.12.2020 syntyneiden tulonmenetysten korvaamiseksi, jotka johtuvat koronapandemiasta aiheutuneista poikkeusolosuhteista ja toiminnan rajoituksista.