Seurakehittäjän palvelut

Alueen seurakehittäjän vastuulla on seuratoiminnan elinvoimaisuuden varmistaminen. HLU:n jäsenetuihin kuuluu Helpdesk-palvelu, jossa vastataan seuraa askarruttavien selkeisiin kysymyksiin. Seurakehittäjä vastaa seurahallinnon kysymyksiin nopeasti.

HLU on myös laajemmin mukana seurojen kehittämisprosesseissa. Kyseessä voi olla hallinnon uudelleenjärjestely, strategiaprosessin johtaminen tai ongelmatilanteiden ratkaisu. Nämä prosessit ovat pitkäaikaisempia, eikä niihin ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. HLU:n seurakehittäjän rooli on tällöin kaivaa paras tieto ja ratkaisu seuran ihmisistä itsestään.

Tehtävämme on myös alueellinen vaikuttamistyö. Autamme mielellämme jäsenseuroja, jotka tunnistavat toimintaympäristössään ongelman ja tarvitsevat HLU:lta vaikuttamisapua esimerkiksi kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Lisäksi HLU:n seurakehittäjä vetää alueellisia seuratoimijoiden verkostoja. Opimme toisiltamme eniten verkostoitumalla. Näistä verkostoja ovat PJ-klubit (vapaaehtoisjohdolle, myös muille kuin puheenjohtajille, suunnattuja ilta-aikaan järjestettäviä) ja TJ-klubit (päätoimisille suunnattuja päiväsaikaan järjestettäviä).

Kuvassa Tommi Lindroos.
Tommi Lindroos
seurakehittäjä
p. 044 7748 880
tommi.lindroos (at) hlu.fi