Aloittelevien valmentajien starttikurssit

Valmentajan starttikurssi

Aloittaako seurassanne uusia valmentajia, joilla ei ole vielä valmentajakoulutusta? Onko seurassanne nuoria, jotka voisivat tulevaisuudessa olla seuranne valmentajia? Haluaisitteko kouluttaa vanhempia apuvalmentajaksi?

Kaksiosainen valmentajan starttikurssi on tiivis pakkaus ja alkusysäys valmentamisen perusteisiin. Kurssin tavoitteena on avata valmennuksen perusasioita kuten miten hallitset ryhmää? Miten toteuttaa harjoitukset niin, että jokainen osallistuja saa paljon toistoja? Mitä merkitystä on palautteella ja miten voimme motivoida osallistujia harjoittelemaan ja opettelemaan lajitaitoja? Mitä tarkoittaa monipuolisuus harjoituksissa ja miten voin toteuttaa sitä lajiharjoituksen yhteydessä?

Koulutuksen kesto on yhteensä 4 tuntia, joka voidaan toteuttaa joko yhden kerran kokonaisuutena tai kahdessa osassa.

Koulutuksen sisältö: 

OSA 1:

 • apuvalmentajan rooli
 • ryhmän hallinta
 • monipuolinen harjoittelu
 • positiivinen palaute ja kehuminen
 • motivointi ja hauskuus

OSA 2:

 • opetustyylit
 • erlilaiset tavoitteet urheilussa
 • erilaiset liikkujat
 • perusmotoriset taidot
 • liiketekijät
 • lajianalyysi



Tervetuloa aikuisten liikuttajaksi -koulutus

Aloitteleville ohjaajille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkeelle. Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta ja sopii sitä kautta hyvin yhdistysten ja työhteisöjen hyvinvointi- ja liikuntavastaaville sekä kuntoliikkujalle itselleen oman liikkumisen tueksi.