Lasten liikunnan ohjaajat

Tervetuloa ohjaajaksi 

Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus on starttikoulutus urheiluseurojen uusille ohjaajille ja valmentajille sekä ohjaajiksi aikoville. Koulutus antaa perustietoa lasten urheilusta ja lasten kanssa toimimisesta sekä vinkkejä ryhmän hallintaan ja harjoituskerran suunnitteluun.

Koulutus on tarkoitettu pääasiassa 6–11-vuotiaiden lasten ohjaajille ja valmentajille eikä se sisällä liikuntaosuutta.

Koulutuksen keskeiset teemat:

  • Lasten urheilun lähtökohdat
  • Ohjaajana ja valmentajana toimiminen
  • Ohjaamisen perusteet: ryhmän hallinta ja harjoituskerran suunnittelu
  • Koulutuspolulle ohjaaminen ja tuen löytäminen


Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus

Valtakunnallinen Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus loistavien kouluttajien toteuttamana antaa paljon tärkeää tietoa lasten liikunnan tärkeydestä ja perusmotoristen taitojen vahvistamisesta.

Liikuntaleikkikoulu on 3–6-vuotiaiden lasten monipuolinen liikuntaohjelma. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa mm. urheiluseuroissa, MLL-yhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa. Sisältö on rakennettu lasten liikunnallisen kehityksen vaiheet huomioiden. Yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen liikuntaharrastus. Päivähoidossa Liikuntaleikkikoulu-ohjelmaa voidaan soveltaa osaksi liikuntakasvatusta.

Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm.

  • leikinkehittely
  • liikunnan perustaitojen kehittyminen
  • liiketekijöiden
  • erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.

Ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä liikuntaohjelman kansion. Koulutuksen jälkeen on mahdollista käynnistää Liikuntaleikkikoulu toimipaikassa. Koulutukseen voi osallistua jo 16-vuotiaana ja toimia apuohjaajana ryhmässä. Ryhmästä vastaa aina 18-vuotta täyttänyt ohjaaja. 

Lue lisää liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksesta.Liikuntaleikkikoulun päivityskoulutus

Koulutus on suunnattu Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen jo aiemmin suorittaneille. Koulutuksessa esitellään vuonna 2018 toteutetut Liikuntaleikkikoulun uudistukset ja keskeiset toimintaperiaatteet.

Koulutuksessa tutustutaan uusiin toimintamalleihin ja materiaaleihin käytännön harjoitteiden avulla. Lisäksi koulutuksessa sivutaan ohjaajan työkalupakkia sekä Liikuntaleikkikoulun sovellusmahdollisuuksia varhaiskasvatukseen ja lajiseuroihin. Koulutuksessa perehdytään myös aikuisen aktiiviseen rooliin Perheliikkarissa, yhteistunnilla ja Liikuntaleikkikoulun ulkopuolella.

Osallistuja saa koulutuksessa uudistetun ohjaajakansion, joka sisältää tiiviin teoria-osion lapsen liikunnallisesta kehityksestä, 75 valmista tuntimallia sekä Liikuntaleikit ja välinevinkit -oppaan.