Lasten liikunnan ohjaajat

TERVETULOA OHJAAJAKSI 
Tervetuloa ohjaajaksi -koulutus on starttikoulutus urheiluseurojen uusille ohjaajille ja valmentajille sekä ohjaajiksi aikoville. Koulutus antaa perustietoa lasten urheilusta ja lasten kanssa toimimisesta sekä vinkkejä ryhmän hallintaan ja harjoituskerran suunnitteluun.

Koulutus on tarkoitettu pääasiassa 6–11-vuotiaiden lasten ohjaajille ja valmentajille eikä se sisällä liikuntaosuutta.

Koulutuksen keskeiset teemat:

  • Lasten urheilun lähtökohdat
  • Ohjaajana ja valmentajana toimiminen
  • Ohjaamisen perusteet: ryhmän hallinta ja harjoituskerran suunnittelu
  • Koulutuspolulle ohjaaminen ja tuen löytäminen


LASTEN LIIKUNNAN OHJAAJAKOULUTUS
Koulutus on suunnattu matalan kynnyksen harrastustoiminnan ohjaajille. Koulutus sopii aloitteleville ohjaajille, mutta se antaa eväitä kokeneemmillekin ohjaajille. Kokonaisuus on moduloitu kolmeen osaan, jotka voidaan järjestää yhtenä päivänä 6h kokonaisuutena tai erillisinä 2–3h + 2h + 2h kokonaisuuksina kolmena arki-iltana.

Osa 1: Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi
Koulutuksesta saat ensimmäiset työkalut lasten liikunnan ohjaukseen. Koulutuksessa paneudutaan ohjaajan tehtäviin ja merkitykseen liikuntaan innostajana. Osallistuja saa avaimia positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen, hyvin organisoidun liikuntatuokion suunnitteluun, leikin ohjaamiseen sekä vanhempien kanssa toimimiseen.

Osa 2: Monipuolinen lasten liikunta
Koulutuksessa syvennytään monipuolisen liikunnan merkitykseen lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Koulutuksessa tutustutaan aktiivisesti pelaten ja leikkien erilaisiin keinoihin toteuttaa liikuntaa monipuolisesti. Tutustutaan myös tuokio- ja kausisuunnitelmien tekemiseen.

Osa 3: Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa
Koulutus painottuu fyysiseen toimintakykyyn sekä sen vaikutuksiin lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen. Koulutus antaa ohjaajalle käytännön ideoita peleistä ja leikeistä, joilla lasten fyysisen kunnon eri osa-alueita voi kehittää. Tutustutaan erilaisiin ohjaustyyleihin ja liikunnallisen elämäntavan muodostumiseen.

 

LIIKUNTALEIKKIKOULUN OHJAAJAKOULUTUS
Valtakunnallinen Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus loistavien kouluttajien toteuttamana antaa paljon tärkeää tietoa lasten liikunnan tärkeydestä ja perusmotoristen taitojen vahvistamisesta.

Liikuntaleikkikoulu on 3–6-vuotiaiden lasten monipuolinen liikuntaohjelma. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa mm. urheiluseuroissa, MLL-yhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa. Sisältö on rakennettu lasten liikunnallisen kehityksen vaiheet huomioiden. Yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu on pienten lasten monipuolinen liikuntaharrastus. Päivähoidossa Liikuntaleikkikoulu-ohjelmaa voidaan soveltaa osaksi liikuntakasvatusta.

Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm.

  • leikinkehittely
  • liikunnan perustaitojen kehittyminen
  • liiketekijöiden
  • erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa.

Ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä liikuntaohjelman kansion. Koulutuksen jälkeen on mahdollista käynnistää Liikuntaleikkikoulu toimipaikassa. Koulutukseen voi osallistua jo 16-vuotiaana ja toimia apuohjaajana ryhmässä. Ryhmästä vastaa aina 18-vuotta täyttänyt ohjaaja. Lue lisää


LIIKUNTALEIKKIKOULUN PÄIVITYSKOULUTUS
Koulutus on suunnattu Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen jo aiemmin suorittaneille. Koulutuksessa esitellään vuonna 2018 toteutetut Liikuntaleikkikoulun uudistukset ja keskeiset toimintaperiaatteet.
Koulutuksessa tutustutaan uusiin toimintamalleihin ja materiaaleihin käytännön harjoitteiden avulla. Lisäksi koulutuksessa sivutaan ohjaajan työkalupakkia sekä Liikuntaleikkikoulun sovellusmahdollisuuksia varhaiskasvatukseen ja lajiseuroihin. Koulutuksessa perehdytään myös aikuisen aktiiviseen rooliin Perheliikkarissa, yhteistunnilla ja Liikuntaleikkikoulun ulkopuolella.
Osallistuja saa koulutuksessa uudistetun ohjaajakansion, joka sisältää tiiviin teoria-osion lapsen liikunnallisesta kehityksestä, 75 valmista tuntimallia sekä Liikuntaleikit ja välinevinkit -oppaan.