Drop out kuriin -hanke

Drop out- kuriin hankkeen tavoitteena on levittää tietoa niin Drop out- ilmiöön vaikuttavista tekijösitä kuin ennaltaehäisevistä toimenpiteistä. Hankkeen avulla pyritään levittämään hyviä käytänteitä ja luomaan erilaisia toimintamalleja yhdessä eri toimijoiden kanssa, jotta nuoren liikuntaharrastaminen jatkuisi koko nuoruusajan. 

 

Urheiluseuratoiminnalla on keskeinen asema suomalaisessa liikuntakultturissa. Seuratoimintaan tullaan mukaan keskimäärin 6-7-vuotiaana. Päätös yhteen lajiin kskittymisestä tehdään keskimäärin 9-vuotiaana ja seraharrastaminen lopetetaan keskimäärin 11-vuotiaana. (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa, LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018, Valtion Liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1)

 

Hämeen Liikunta ja Urheilun Drop Out- kuriin hanke on opetus-ja kulttuuriministeriön avustama liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen hanke.