Liikkuva koulu

Hämeen Liikunta ja Urheilu tukee kouluikäisten liikkumista eri tavoin. Koulutusten avulla lisätään sekä opettajien että oppilaiden osaamista niin omien taitojen kuin suunnittelunkin osalta. Erilaisilla hanketoimilla luodaan uusia toimintamalleja koulun liikuntaan ja tuetaan koulupäivän liikunnallistamista.

 

Osaamista ja innostusta koulutuksista

Hämeen Liikunta ja Urheilu järjestää monipuolista koulutusta koulutoimijoille opettajille, oppilaille ja ohjaajille. Koulutus on helppo tapa löytää uusia ideoita koulun oppi-, liikunta- ja välitunteihin sekä kehittää omaa osaamista lasten liikuttajana.

Järjestämme koulutuksia avoimena ja tilauskoulutuksena kunta- tai koulukohtaisesti haluamananne ajankohtana, esim. Veso-päivänä.

 

Koulun ja perheen yhteistyöllä liikettä lapsiin

Lasten elämään vahvasti vaikuttavilla tahoilla, koululla ja perheellä, on yhdessä suuri rooli liikuntaan innostajina. Liikunta-teema on hyvä ottaa keskustelun aiheeksi tai vaikkapa kokonaiseksi teemaksi koulun vanhempainilloissa. HLU järjestää tilauksesta toiminnallisen liikuntatapahtuman tai luentotyyppisen tapahtuman kouluunne.

 

Opettaja, Sporttikortilla kannustat oppilaitasi liikkumaan!

Hämeen Liikunta ja Urheilu järjestää yhteistyössä Pirkanmaan koulujen ja seurojen kanssa jo 11. kerran eka- ja tokaluokkalaisille suunnatun Sporttikortti -kampanjan 15.8.−31.10.2019.

Katso lisää Sporttikortista ja lähde syksyllä mukaan!
 

Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäiselle:

- Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.
- Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää.
- Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Lähde: Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille.