Täydennyskoulutus

Liikkujaksi, innosta vähän liikkuvat onnistumaan (3-6h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua työhösi.

  • Ohjaajan toiminnan ja asenteen merkitys liikuntaan innostamisessa
  • Liikkumisen motivoinnin moninaiset keinot
  • Jäsentämisen keinot liikunnan tukena
  • Liikuntatehtävien kehittely ja soveltaminen
  • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen

Liikettä pihaleikkeihin (3h)
Pihaliikunta on hauskaa, jännittävää ja lapsia liikkumaan innostavaa toimintaa. Koulutuksessa palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuvat sovitut säännöt, eri-ikäisten lasten leikkiminen yhdessä, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen. Leikit sopivat liikuntatuokioihin ja lasten omaehtoisiin pihaleikkeihin liikuntaa lisäämään.

Pienten lasten pihaleikit (3h)
Ulkotilat antavat loistavan mahdollisuuden liikkumiseen, siellä ei neliöiden vähyys rajoita. Tavoitteena on rikastuttaa ulkohetkiä pienille (1-5-vuotiaille) lapsille soveltuvilla leikkivinkeillä. Leikin varjolla saadaan lisättyä liikuntaa lasten päivään, sillä pienillä lapsilla liikunta on useimmiten leikkiä. Koulutuksessa käytetään mm. hiekkalapioita ja -muotteja, ämpäreitä, palloja sekä helposti kotikonstein tehtäviä materiaaleja monipuolisen liikunnan toteuttamisessa.

Liikkeelle luontoon seikkaillen (3h)
Lapset nauttivat luonnossa liikkumisesta ja se tarjoaakin meille monipuolisen liikuntaympäristön. Tässä koulutuksessa tutustumme helposti päiväkodin pihapiirissä toteutettavaan luontoliikuntaan. Leikit sopivat sekä yksittäisinä toteuttaviksi että yhdistettynä seikkailuun.

Liikuntaa pienissä tiloissa (3h)
Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Nassikkapaini (3h)
Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile!

Taaperot temmeltää – hyvinvointia ja liikettä alle 3-vuotiaille (3h)
Taaperoiden elämä on liikkumista ja kaikki tilat ovat heille liikuntatiloja. Pienen lapsen jokapäiväinen monipuolinen liikkuminen tukee lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä. Käytännön esimerkit antavat hauskoja ja toimivia ideoita eri toimintaympäristöihin. Koulutus on suunnattu alle 3-vuotiaiden liikuttajille varhaiskasvatuksessa ja erilaisissa yhdistyksissä, sopii hyvin myös perhepäivähoitajille!

Lastentanssin avaimet  (3h)
Lastentanssissa yhdistyvät kaksi lapselle ominaista tapaa toimia: taiteellinen ilmaiseminen ja liikkuminen. Leikkiin, musiikkiin ja mielikuvitukseen perustuvien harjoitusten avulla opitaan rakentamaan ja ohjaamaan lastentanssituokioita, joissa lapset voivat ilmaista itseään tanssin ja liikkumisen keinoin sekä tuntea iloa ilmaisustaan. Koulutus sopii hyvin jokaiselle lapsen ohjaajalle. Sukella mukaan tanssin taikaan!

Seikkailuliikunta (3–6h)
Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja ja kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Koulutuksen aikana rakennetaan seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Kierrätysvälineet liikuntaan innostajina (3h)
Monipuolinen liikunta onnistuu myös ilman varsinaisia liikuntavälineitä. Tutustutaan leikkien ja pelien avulla kierrätysvälineiden ja muiden epätyypillisten liikuntavälineiden kiehtovaan maailmaan. Tästä koulutuksesta saat paljon käytännönideoita iloiseen ja monipuoliseen liikkumiseen kierrätysvälineitä hyödyntäen.

Liikettä draaman keinoin (3h)
Draama, teatteri, tarinat ja leikki houkuttavat lasta käyttämään kehoaan mielikuvitusrikkaasti ja hauskasti. Teatterin keinot tuovat mukavaa vaihtelua taaperoiden liikuntatuokioihin, vahvistavat itsetuntoa ja  –tuntemusta, niin lapsilla kuin aikuisilla. Kouluttajana näyttelijä, teatteritaiteen maisteri Minna Kangas, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus  lasten- ja nuortenteatteriryhmistä.

Itseluottamuksen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen liikunnan avulla – LastenKuplan ohjausmenetelmät (4h)
Menetelmä yhdistää lapsen motoriikan ja psykomotoriikan kehityksen sekä sosiaalisten taitojen kehittämisen ja parantamisen ryhmätoiminnassa. Monipuoliset liikunnalliset tehtävät, erilaiset pelit erilaisten välineiden kanssa, nopea positiivinen palaute, henkilökohtainen huomioiminen sekä hyvään käyttäytymiseen keskittyminen kuuluvat oleellisesti menetelmään. Kuunteleminen ja keskittyminen jokaiseen lapseen ja ovat ohjaajan perustyökaluja tunneilla. Kouluttaja Tamir Atia, jolla on vuosien kokemus, menetelmän kehittäjä ja LastenKupla -yrityksen perustaja.