Liikuntaleikkikoulu on 3–6-vuotiaiden lasten monipuolinen liikuntaohjelma. Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus, tuntimallit ja toimintatapa edistävät pienten lasten liikuntaa mm. urheiluseuroissa, MLL -yhdistyksissä, seurakunnissa ja päivähoidossa. 

Liikunnan avulla lapsi oppii

  • kehon hallintaa
  • perusliikkeitä
  • oikeita käsitteitä
  • tekemään yhdessä
  • oivaltamaan itse ja kokemaan onnistumisen elämyksiä!

Varhaiskasvatuksessa 

Liikuntaleikkikoulu-ohjelma tukee varhaiskasvatuksen liikuntakasvatustyötä. Varhaiskasvatukseen ei perusteta Liikuntaleikkikoulua kerhomuotoisena, vaan sen tuntimallien sisältöjä sovelletaan lapsiryhmä ja yksikön tilat huomioiden.

Liikuntaleikkikoulun vahvuutena on lapsen liikunnallisen kehityksen pohjalta rakennetut suunnitelmalliset tuntiohjelmat ja koulutetut aikuiset ohjaajat. Liikuntaleikkikoulun avulla ohjattu liikunta on tavoitteellista, monipuolista ja hauskaa. Toiminnan tavoitteena on lasten liikuntamahdollisuuksien lisääminen.

Varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteet ennen koulutuksen aloittamista>>

 

Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä

Liikuntaleikkikoulu on laadukas toimintamalli urheiluseuroille ja yhdistyksille. Toiminta tukee lasten liikunnan perustaitojen oppimista ennen lajitaitoja sekä kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä. Liikuntaleikkikoulu-toiminnan urheiluseurassa tai yhdistyksessä voi käynnistää 18-vuotta täyttänyt, Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käynyt ohjaaja. Urheiluseuroissa ja yhdistyksissä Liikuntaleikkikoulu-ryhmät kokoontuvat kerhomuotoisesti kerran viikossa ja joka neljännellä kerralla vanhemmat liikkuvat yhdessä lastensa kanssa perheliikuntatunneilla.

Urheiluseurojen ja yhdistysten yhteiset toimintaperiaatteet>>

 

Ohjaajakoulutus

Liikuntaleikkikoulun 16 tunnin ohjaajakoulutus on laaja tietopaketti lasten liikunnasta. Sen antia ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen, liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Koulutuksen käynyt ohjaaja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä neljän vuoden liikuntaohjelman.

Ohjaajien oikeuksien saaminen edellyttää koko koulutukseen osallistumista. Koulutukseen osallistuvan ohjaajan tulee olla täyttänyt 16 vuotta. Alle 18-vuotias ohjaaja voi aluksi toimia toisena ohjaajana yhdessä täysi-ikäisen kanssa. 

Koulutuksen jälkeen Liikuntaleikkikoulu käynnistetään yhdistyksissä tai päivähoidossa.

Lue lisää liikuntaleikkikoulusta Olympiakomitean-sivuilta.