Varhaisvuosien liikunta

Koulutuksia varhaiskasvatukseen: 

Koulutus on ammatillinen keino lisätä ja kehittää niin yksittäisen työntekijän kuin myös koko työyhteisön  osaamista lasten liikuttajana. Työskentelitpä sitten päiväkodissa, perhepäivähoitajana tai avoimessa varhaiskasvatuksessa, tarjolla on yli 25 erilaista koulutusta." 

koulutusten hinnat ovat 195 € - 650 €, kysy tarkempaa hintaa koulutuspäälliköltä: Kaisa Björn, kaisa.bjorn@hlu.fi, 040 - 710 8451. 

LIIKKUVA LAPSI VARHAISKASVATUKSESSA -TYÖPAJAliikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (3h).

 • Koulutus vahvistaa koko yksikön työyhteisön liikuntakasvatusosaamista sekä motivaatiota liikkumisen lisäämiseen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää
 • Koulutuksen lähtökohtana on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (OKM 2016:22), liikkumisen ja liikuttamisen ilon löytäminen sekä konkreettisten keinojen työstäminen varhaiskasvatuksen liikkumisen lisäämiseen.
   

LIIKKUVA PERHEPÄIVÄHOITO -TYÖPAJAliikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (2h).

 • Koulutus on suunniteltu perhepäivähoitajien yhteisölle toteutettavaksi ja juuri heidän toimintaympäristöään ajatellen.
 • Koulutus vahvistaa perhepäivähoitajien liikuntakasvatusosaamista sekä motivoi liikkeen ja liikkumisen lisäämisen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää.

 

TOIMINNALLINEN OPPIMINEN -vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä (3h).

 • Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen.
 • Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.
 • Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

 

TOIMINNALLINEN VANHEMPAINILTAkohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1½h).

 • Illan aikana on lapsille ohjattua ulkoliikuntaa ja aikuisille tietoisku varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista, liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle sekä aikuisen roolista lapsen liikkumisen mahdollistajana.
 • Vanhempien tietoiskun jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla.

 

VANHEMPAINILTAkohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1h).

 • Luento huoltajille varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista, liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle sekä aikuisen roolista lapsen liikkumisen mahdollistajana.

 

ILOA, LEIKKIÄ JA YHDESSÄ TEKEMISTÄ. VARHAISVUOSIEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN SUOSITUKSET KÄYTÄNTÖÖN (2x2½h tai 5h). Koulutuksen tavoitteena on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016:22) jalkauttamisen ohella tukea Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamista.

 • Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.
 • Koulutuksessa korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

 

LAPSEN MOTORINEN KEHITYS JA MOTORISET PERUSTAIDOTtekemällä taitoja monipuolisuus kunniaan (3h).

 • Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen sekä motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen.
 • Koulutuksessa on paljon motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittäviä käytännön harjoituksia.

 

VASUPERUSTAINEN LIIKUNTA, LIIKE JA LIIKKUMINENliikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (2h).

 • Koulutuksessa läpikäydään perusteet varhaiskasvatuksen liikkeen lisäämisen tarpeeseen ja sitä kautta löydetään sekä liikuttamisen ilo että myös motivaatio liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa.

 

HAVAINNOISTA LIIKKEEKSI – LASTEN MOTORISTEN TAITOJEN HAVAINNOINTI – ohjattu liikunta – onnistumisen elämyksiä (3 h).

 • Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa ja vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

 

ULKOLIIKUNNAN ILOympäristö haastaa ja hauskuuttaa, ulkona unelmat todeksi (2h).

 • Seikkailuliikunta ja ohjatut pihaleikit innostavat lapsia liikkumaan ympäristöstä riippumatta.
 • Koulutuksessa on paljon käytännön harjoituksia ulko- ja luontoleikkeihin.

 

LIIKETTÄ ARKEEN PIENISSÄ TILOISSAvauhti virkistää, aktiivinen tekeminen innostaa tilasta riippumatta (2h).

 • Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan.
 • Koulutuksessa kokeillaan käytännössä, miten leikkien sekä helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa hyvinkin pienessä tilassa.

 

PDF-tiedostoPienten lasten liikuttajien täydennyskoulutuksia.pdf (122 kB)
Lisää koulutuksia pienten lasten liikuttajille!