Varhaisvuosien liikunta

 

Koulutus on ammatillinen keino lisätä ja kehittää niin yksittäisen työntekijän kuin myös koko työyhteisön osaamista lasten liikuttajana. Työskentelitpä sitten varhaiskasvatusyksikössä, perhepäivähoitajana tai avoimessa varhaiskasvatuksessa, tarjolla on monipuolista koulutusta.

 

Lue lisää myös Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeesta

TUKITOIMET VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖILLE JA KUNNILLE 

(Toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella)

 

VASUPERUSTAINEN LIIKUNTA, LIIKE JA LIIKKUMINEN –liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (2h).
Koulutuksessa läpikäydään perusteet varhaiskasvatuksen liikkeen lisäämisen tarpeeseen ja sitä kautta löydetään sekä liikuttamisen ilo että myös motivaatio liikkeen lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. MAKSUTON.
 

ILO KASVAA LIIKKUEN -OHJELMATUTUKSI (1h).
Läpikäydään tiiviisti ohjelman lähtökohdat ja tavoite, siihen liittyminen, siinä eteneminen ja muita käytännön asioita. MAKSUTON.


PIENTEN ASKELTEN PEREHDYTYS. (1½h).
Tutustutaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa ohjaavaan pienten askelten menetelmään ja sen tausta-ajatuksiin. Luo ymmärrystä ohjelmassa etenemisen ja osaamista varhaiskasvatuksen kehittämiseen. MAKSUTON.


SPARRAUS: INNOSTUSTA LIIKKEEN LISÄÄMISEEN. (1½h)
Kohdeyksikön tarpeen mukaan tiivis kertaus Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmasta sekä viittaus varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Näiden jälkeen yksikön liikunnan arvopohjan työstäminen ja sen pohjalta ensimmäisen / seuraavan Ilo kasvaa liikkuen -askeleen ryhmäkohtainen työstäminen. Tavoitteena lisätä henkilöstön ymmärrystä ja innostusta liikkeen lisäämiseen tavalliseen arkipäivään. MAKSUTON.
 

---------------------------------------------------------

LIIKKUVA LAPSI VARHAISKASVATUKSESSA -TYÖPAJA
liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (3h).

Työpaja vahvistaa koko yksikön työyhteisön liikuntakasvatusosaamista sekä motivaatiota liikkumisen lisäämiseen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää.

Työpaja lähtökohtana on Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset (OKM 2016:22), liikkumisen ja liikuttamisen ilon löytäminen sekä konkreettisten keinojen työstäminen varhaiskasvatuksen liikkumisen lisäämiseen.

LIIKKUVA PERHEPÄIVÄHOITO -TYÖPAJA
liikunta varhaiskasvatuksessa, jokaisen lapsen oikeus (2h).

Työpaja on suunniteltu perhepäivähoitajien yhteisölle toteutettavaksi ja juuri heidän toimintaympäristöään ajatellen.

Työpaja vahvistaa perhepäivähoitajien liikuntakasvatusosaamista sekä motivoi liikkeen ja liikkumisen lisäämisen arkiseksi osaksi varhaiskasvatuspäivää.

Opetus ja kulttuuriministeriön tuella toteuttava työpaja, joka lisää yksikön yhteisöllisyyttä ja aktivoi työyhteisön liikuntakasvatusosaamista. Kampanjahinta 150€/yksikön työpaja. (max.30 hlöä) + matkat. Hinta voimassa 31.12.2019 asti. 

-----------------------------------------------------------------

Alla olevien koulutusten hinnat ovat 195 € - 650 €, kysy tarkempaa hintaa koulutuspäälliköltä: Suvi Vuorela, suvi.vuorela@hlu.fi, 040 - 710 8451.

 

TOIMINNALLINEN OPPIMINEN -vauhti virkistää, vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä (3h).

 • Lapsi oppii parhaiten käyttäen koko kehoaan ja kaikkia aistejaan. Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen.
 • Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken päivän lisää lapsen päivittäistä liikkumisen määrää, rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.
 • Koulutuksessa opitaan vasu-perusteisesti toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen erilaisia oppimistilanteita.

ILOA, LEIKKIÄ JA YHDESSÄ TEKEMISTÄ. VARHAISVUOSIEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN SUOSITUKSET KÄYTÄNTÖÖN. Tiiviimpi koulutus 3h tai laajempi 5h (=2x2½h).

 • Koulutus antaa välineitä liikuntamyönteisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä herättelee keskusteluun ja ajatustenvaihtoon.
 • Koulutuksessa korostetaan liikkumisen merkitystä lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

LAPSEN MOTORINEN KEHITYS JA MOTORISET PERUSTAIDOTtekemällä taitoja monipuolisuus kunniaan (3h).

 • Koulutuksessa läpikäydään tiiviisti lapsen motorinen kehitys ja sen tukeminen sekä motoriset perustaidot ja niiden harjaannuttaminen.
 • Koulutuksessa on paljon motorisia perustaitoja, erityisesti tasapainoa ja liikkumistaitoja kehittäviä käytännön harjoituksia.

HAVAINNOISTA LIIKKEEKSI – LASTEN MOTORISTEN TAITOJEN HAVAINNOINTI – ohjattu liikunta – onnistumisen elämyksiä (3 h).

 • Havainnointi on osa varhaiskasvattajan perustehtävää. Arjen havainnot päivittäisissä tilanteissa antavat tietoa lapsen motorisesta kehityksestä ja luovat pohjaa liikuntakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa ja vahvistaa näin varhaiskasvattajan osaamista lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

 

  VANHEMPAINILLAT

   

  TOIMINNALLINEN VANHEMPAINILTAkohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1½h).

  • Illan aikana on lapsille ohjattua ulkoliikuntaa ja aikuisille tietoisku varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista, liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle sekä aikuisen roolista lapsen liikkumisen mahdollistajana.
  • Vanhempien tietoiskun jälkeen lapset ja vanhemmat liikkuvat yhdessä ulos rakennetuilla toimintarasteilla.

  VANHEMPAINILTA – kohti liikkuvaa elämäntapaa, perhe tärkeä roolimalli (1h).

  • Luento huoltajille varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista, liikkumisen merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle sekä aikuisen roolista lapsen liikkumisen mahdollistajana.