Terve Urheilija® -koulutukset

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen sekä liikunnasta aiheutuneiden tapaturmien ja vammojen ehkäisy. Ohjelman aikana on kehitetty koulutuskokonaisuuksia, jotka ovat suunnattu urheilijoille, valmentajille ja vanhemmille.

Koulutukset perustuvat tutkittuun tietoon. Materiaaleja päivitetään koko ajan kun uutta tietoa tulee.

UKK-instituutin koordinoima LiVE-ohjelma aloitti toimintansa 1.3.2006 Terve Urheilija® -ohjelmalla. LiVE-ohjelman tarkoituksena on koordinoida liikuntavammojen valtakunnallinen ehkäisyohjelma Suomessa. Liikuntavammojen ehkäisyä jalkautetaan seuraavien hankkeiden kautta

Terve Urheilija® -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on nuorten urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden hyvää terveyttä tukevan valmennus- ja ohjausfilosofian edistäminen sekä liikuntaturvallisuutta ja hyvien  käytäntöjen vieminen käytännön valmennukseen.

Kymppiympyrästä löytyviä lajista riippumattomia koulutusteemoja 
 

 • Nuoren kasvu ja kehitys
 • Tytöt ja naiset urheilijoina
 • Kehon huolto ja palautuminen
 • Nuoren urheilijan ravinto / ravitsemus
 • Urheiluvammojen ensiapu ja urheiluteippaus
 • Urheiluteippauksen jatkokoulutus
 • Tyypilliset urheiluvammat

 
Kouluttajina toimivat UKK-instituutin ja Varalan urheiluopiston kouluttamat Terve Urheilija® -kouluttajat. 

Nuoren kasvu ja kehitys (3h)
Nuori kehittyy monipuolisella ja runsaalla liikkumisella yksilöllinen kehitysvaihe ja herkkyyskaudet huomioiden.

Koulutuksen sisältöjä:

 • iän huomiointi harjoittelussa
  – oikeaan aikaan oikeita asioita
 • nousujohteisuus harjoittelussa kohti aikuisikää
 • taidon oppiminen
 • kasvuikäisen urheilijan tyypilliset urheiluvammat


Tytöt ja naiset urheilijoina (3h)
Murrosiästä lähtien fyysisten, psyykkisten ja hormonaalisten tekijöiden huomioiminen harjoittelussa edesauttaa tyttöjen/naisten kokonaisvaltaista kehitystä urheilijana.

Koulutuksen sisältöjä:

 • tytöstä naiseksi, fyysiset ja psyykkiset muutokset haasteina urheilussa
 • pitäisikö harjoittelussa huomioida sukupuoliset erot?
 • ravitsemuksen haasteet tyttö- ja naisurheilussa
 • naisurheilijan tyypilliset urheiluvammat


Nuoren urheilijan ravinto (3h)
Monipuolinen ja riittävä ravinto on urheilijan terveyden ja kehittymisen kannalta yhtä tärkeää kuin oikein suoritettu harjoittelu ja riittävä lepo.

Koulutuksen sisältöjä:

 • hyvän arkiruokailun periaatteet
 • ateriarytmitys
 • nestetasapaino
 • välipalat palautumisen tukena
 • kilpailupäivän ruokailun suunnittelu


Kehon huolto ja palautuminen (3h)
Koulutus on kohdennettu eri lajien nuorille urheilijoille ja heidän valmentajilleen. Fyysinen harjoittelu järkyttää aina elimistön tasapainotilaa. Kunnon kehittymisen kannalta palautumisjakson aikana tehdyt toimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tervetuloa myös vanhemmat kuulemaan miten tukea urheilevan nuoren päivittäistä harjoittelua!

Koulutuksen sisältöjä:

 • Optimaalinen harjoittelukokonaisuus
  - ympärivuotisuus
  - rytmittäminen
  - kuormituksen vaihtelevuus
  - yksilöllisyys
 • Palautumisen tukitoimet
  - uni ja lepo
  - ravinto
  - huoltavat harjoitteet
  - loppuverryttelyt / -jäähdyttelyt

 
Urheiluvammojen ensiapu ja urheiluteippaus (3h)
Kohderyhmä: Liikunnanopettajat ja -ohjaajat, valmentajat, huoltajat ja urheilijat. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta aiheesta.

Koulutuksessa käydään läpi liikuntavammojen välittömän ensiavun ja ensihoidon periaatteet. Jokaisen liikuntaa ja urheilua harrastavan ne olisi hyvä hallita, koska nopea ja oikeanlainen toiminta nopeuttaa oleellisesti vamman paranemista ja paluuta liikuntaharrastuksen pariin.
Teippausosuudessa käsitellään lyhyesti teoriaa ja enemmän käytäntöä. Teoriassa käsitellään teippauksen aiheet ja vasta-aiheet.  Käytännön osuus sisältää yleisimpien teippausmateriaalien (urheiluteippi ja elastinen teippi) käytön opetuksen. Lisäksi osallistujat harjoittelevat parityöskentelynä nilkan teippauksen. Mikäli aikaa ja teippausmateriaalia riittää, voidaan myös jokin muu kohde teipata.
Nilkan teippaus on tarkoitus tehdä suoraan iholle. Siksi ihokarvat poistetaan teippausalueelta ennen teipin tuontia iholle. Osallistujat voivat vaihtoehtoisesti hankkia sopivan alusteipin ihon suojaksi. Se heikentää teippauksen pitävyyttä, mutta estää urheiluteippiä tarttumasta ihokarvoihin.
 

Urheiluteippauksen jatkokoulutus (3h)
HLU:n järjestämällä urheiluteippauksen jatkokoulutuksessa opetellaan teippaamaan urheilijoilla usein esiintyviä alaraajojen ongelmakohtia.  Jalkaterän alueelta teipataan mm. kantakalvo (plantaarinen fascia) ja rajoitetaan ylipronaatiota. Polven alueelta tuetaan nivelsiteitä ja ohjataan polvilumpion liikkeitä.
Koulutus on jatkoa Urheiluvammojen ensiapu ja teippaus -koulutukselle. Osallistuminen jatkokoulutukseen edellyttää em. koulutuksen suorittamista. Myös muulla tavoin hankittu perustieto teippauksesta käy.

 

Tyypilliset urheiluvammat (3h)
Urheiluvammojen ehkäisyssä on tärkeää tunnistaa lajille tyypilliset erilaiset vammat. Vammojen tunnistamisen kannalta on tärkeää, että tarkastelun kohteena on koko harjoittelukokonaisuus. Näin voidaan selvittää, miten tyypilliset urheiluvammat tapahtuvat ja mitkä tekijät vaikuttavat vammariskiin. Ohjaajalla ja valmentajalla on merkittävä rooli urheiluvammojen ehkäisyssä ja urheilijan terveyden edistämisessä. Tyypilliset urheiluvammat -koulutuksessa käydään läpi lasten ja nuorten yleisimpiä urheiluvammoja ja niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan vammojen ennaltaehkäisyyn ja ensiapuun. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten ohjaajille ja valmentajille.

Terve Urheilija® -koulutuksia voi tilata suoraa omaan seuraan!
Terve Urheilija® -kouluttaja voi räätälöidä koulutuksen seuran tarpeita vastaavaksi. Saman koulutuksen aikana voidaan käsitellä eri teemoja ja seuran omasta näkökulmasta käsin. Koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä määritellään yhdessä kouluttajan kanssa. Kouluttaja tulee seuran omalle paikkakunnalle seuralle sopivaan aikaan.

Hämeen Liikunta ja Urheilu järjestää yhteistyössä UKK-instituutin ja Varalan urheiluopiston kanssa keväisin ja syksyisin Terve Urheilija® -iltaseminaarin. Iltaseminaarien koulutusmateriaalit löytyvät Terve Urheilija® -sivuilta.