Aikuisten ohjaajat ja valmentajat

Tervetuloa aikuisten liikuttajaksi -koulutus

Aloitteleville ohjaajille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on rohkaista ja tukea osallistujia kannustamaan ja innostamaan muita liikkeelle. Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kunto- ja terveysliikunnasta ja sopii sitä kautta hyvin yhdistysten ja työhteisöjen hyvinvointi- ja liikuntavastaaville sekä kuntoliikkujalle itselleen oman liikkumisen tueksi.

 

Ikääntyvien vertaisohjaaja- ja ohjaajakoulutuksia 

Koulutuksia ikääntyvien liikuntaryhmien vapaaehtois-, harraste- ja vertaisohjaajille.

Tervetuloa esim. kunnan, eläkeläis-, vammais- ja kansanterveysjärjestöjen, urheiluseurojen tai muun ikääntyvien toiminnan piirissä toimivat ohjaajat!

 

Koulutustarjonta:

 

Ikääntyvien liikunnanohjauksen perusteet (4h)

Oletko ajatellut, että voisit ryhtyä ikääntyvien liikuntaryhmien ohjaajaksi? Koulutuksesta saat perusvalmiudet ohjaajana toimimiseen. Koulutuksessa pohditaan liikunnan merkitystä ikääntyessä, kerrataan liikuntasuositukset yli 65 -vuotiaille sekä avataan ikääntyvien oppimiseen ja liikunnanohjaamiseen liittyviä erityispiirteitä. Käytännön liikuntasovelluksina tutustutaan hyppynarujen ja vastuskumien hyödyntämiseen liikuntatuokioissa. Koulutuksessa hyödynnetään Ikäinstituutin materiaaleihin. Koulutus toteutetaan yhdessä Nääsville ry:n kanssa.

 

60+ Ikäihmisten kuntosaliohjaaminen (5h)

Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. Materiaali perustuu Ikäinstituutin VoiTas -aineistoon

 • syvennetään tieto-taitoa ikäihmisten nousujohteisesta voimaharjoittelusta ja sen vaikutuksista liikkumiskykyyn
 • tietoa ravitsemuksen merkityksestä liikkumiskykyyn
 • valmiuksia laatia nousujohteinen harjoitteluohjelma
 • valmiuksia ikäihmisten kuntosaliohjaamiseen

 

Senioritanssit tutuksi

Senioritanssia voi suomalaisittain kuvata perinteisen piirileikin ja tanhun välimuodoksi. Senioritanssit ovat hieman ”tanssillisempia” kuin piirileikit. Tanhuihin verrattuna niihin puolestaan sisältyy vähemmän muotovaatimuksia. Olennaista senioritansseissa on musiikki. Jokaisella tanssilla on oma musiikkinsa, joka voi perustua kansantansseihin, mutta myös esimerkiksi valssiin, sambaan tai rumbaan. Senioritanssitunnille voi tulla myös yksinään ilman paria. Koulutuksessa opetellaan 5 seisten tanssittavaa senioritanssia ja 2 istumatanssia. Sopii myös opettajille.
Kurssihinta sisältää cd-levyn ja vihkon:

 • senioritanssin esittely
 • 5 eri musiikkia, joihin sekä seisoma- että istumatanssien ohjeet
   

Vertaisveturi – Ikääntyvien voima- ja tasapainoharjoittelu -vertaisohjaajakoulutus (15 h)

 

Tietoa ja työkaluja voima- ja tasapainoharjoitteluun, koulutuksen tuottaja on Ikäinstituutti.

Tavoitteet:

 • Saada tietoa ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn
 • Oppia mittaamaan iäkkäiden tasapainoa ja lihasvoimaa tietyillä testeillä
 • Oppia ohjaamaan iäkkäiden omaehtoista sekä ryhmässä tapahtuvaa voima- ja tasapainoharjoittelua valmiiden ohjelmien avulla
 • Tukea iäkkäiden omia voimavaroja ja edistää vertaistukea liikunnassa

Sisältöalueet:

 • Lisää laatua ikääntyneiden liikuntaan
 • Iäkkäiden ihmisten liikunnan ohjaaminen
 • Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun perusteet ja harjoittelun vaikutus iäkkään liikkumiskykyyn
 • Lihasvoiman ja tasapainon mittaaminen, tulosten tulkinta
  - sis. käytännön harjoituksia
 • Kolmitasoisen koti/kerho-ohjelman sisältö ja valintakriteerit
 • Kolmitasoisen kerho-ohjelman toteutus
  - sis. käytännön harjoituksia
 • Lihasvoiman ja tasapainon harjoittaminen ryhmässä
  - sis. käytännön harjoituksia
 • Ryhmäliikunta hyvinvoinnin lähteenä
 • Oman VoiTas-ryhmän perustaminen ja yhteistyö
 • Arki haastaa ja harjoittaa
 • Ikäihmisen VoiTas-harjoittelun toteutus arkielämässä

Teemakoulutuksia:

 

Putkirullaus lihashuollon apuna (3 h)

Jokaisen liikkujan ja urheilijan toiveena on terveempi ja rennompi keho, joka auttaa niin harjoittelussa kuin arkielämässäkin. Putkirullaus auttaa muuan muassa kehon palautumisessa ja parantaa lihasten verenkiertoa. Koulutuksessa pääset tutustumaan putkirullaukseen ja sen käyttöön. Koulutuksessa käydään läpi myös erilaisten pallojen hyödyntämismahdollisuuksia rullailun apuna.
 

Ideoita kahvakuulaharjoitteluun (2,5 h)

Koulutuksessa tutustutaan kahvakuulaharjoitteluun ja kahvakuulaan harjoitusvälineenä. Koulutus antaa perusteet kahvakuulaharjoittelun monipuoliseen hyödyntämiseen. Tutustuminen aiheeseen tapahtuu käytännön tekemisen kautta, harjoittelemalla. Illan aikana tutuksi tulevat etenkin kahvakuulaharjoittelun perusliikkeet ja niiden tekniikka. Tavoitteena on tarjota perinteisten harjoitusmuotojen rinnalle entistä monipuolisempia, hauskempia ja haastavampia harjoittelutapoja. Monipuolisena lajina kahvakuulaharjoittelu kehittää lihaskuntoa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja tasapainoa.
 

Kahvakuulailun jatkokoulutus (2,5 h)

Jatkokoulutuksessa tutustutaan kahvakuulaharjoitteluun yksittäisten liikkeiden lisäksi yhdistelmäliikkeiden kautta sekä yhdistetään musiikki kiinteämmin ohjaukseen. Tavoitteena on tarjota perusteita tehneelle ohjaajalle entistä monipuolisempia, hauskempia ja haastavampia harjoittelutapoja. Monipuolisena lajina kahvakuulaharjoittelu kehittää lihaskuntoa, kestävyyttä, liikkuvuutta ja tasapainoa.