Seuratoiminta

Avoimet koulutukset syksyllä 2019

HLU tarjoaa seuratoimijoiden arjen helpottamiseksi koulutusta. Koulutuskokonaisuudet on jäsennelty eri aihepiireittäin. Avoimia koulutuksia järjestämme Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella, jonka lisäksi HLU:lta voi tilata omiin tarpeisiin soveltuvia tilauskoulutuksia. Järjestämme tilauskoulutuksia niin kuntien kuin järjestöjenkin tilauksesta.

Koulutuksen kesto on 2 tuntia, jonka lisäksi loppuun varataan aikaa yleiselle keskustelulle ja kysymyksille.

 

Koulutustarjonta:

 

TIETOSUOJAKOULUTUS
mikä henkilötietojen käsittelyssä muuttuu?
- miten päästä liikkeelle GDPR:n soveltamisessa?
- turhien rekistereiden kevätsiivous
- henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen – henkilön aktiivinen suostumus
- missä mennään nyt – mitä odotettavissa vuoden loppuun mennessä?

Hinta: 230€ + kouluttajan matkakulut

SEURAN HALLINTO I - talous, perusasiat
- säännöt, kirjanpito, talousarvio, yhdistyslaki
- työnantajan velvollisuudet
- yhdistystoiminnan taloushallinnon ajankohtaiset muutokset
- HLU:n tarjoamat palvelut seuroille

Hinta: 540€ + kouluttajan matkakulut

SEURAN HALLINTO II - talous,  syventävät
- urheiluseuran kirjanpito, sisäinen rahaliikenne, tilinpäätös
- ovatko varat seuran vai joukkueen?
- yhdistystoiminnan taloushallinnon ajankohtaiset muutokset
- HLU:n tarjoamat palvelut seuroille

Hinta: 540€ + kouluttajan matkakulut

SEURAN HALLINTO III - verotus
- varainhankinnan verotuksen perusteet
- seuran maksamat korvaukset
- yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
- arvonlisäverotus
- verotuksen ajankohtaiset muutokset

Hinta: 540€ + kouluttajan matkakulut

SEURAN HALLINTO IV - Hyvä hallinto
- säännöt ja yhdistyslaki, vastuut
- hallitustyöskentely, vastuut
- sopimukset

Hinta: 540€ + kouluttajan matkakulut

URHEILUSEURAN JOHTAMINEN
-
vapaaehtoistoiminnan johtaminen
- miten eri toimijat toimivat yhdessä 
- toiminnan linjaaminen 

Hinta: 540€ + kouluttajan matkakulut

URHEILUSEURAN VIESTINTÄ
- sisäinen viestintä 
- sosiaalinen media viestinnän välineenä
- kriisiviestintä 

Hinta: 540€ + kouluttajan matkakulut

SPORTTISAITTI (1–3h)
- urheiluseurojen omien internet-sivujen luomista, päivittämistä ja ylläpitoa

 

Seuratoiminnan -työpajat (1,5-2h)

Työpaja toiminnalla pyritään saamaan osallistujat kehittämään, pohtimaan ja arvioimaan omaa toimintaa urheiluseura toiminnassa.
Yhden työpajan kesto on 1-2 tuntia. Työpajan tavoitteena on löytää vastauksia keskustelemalla, ryhmätöillä sekä oman toiminnan arvioinnilla.

 

URHEILIJA

  • Mitä urheilu antaa minulle? Mikä motivoi minua urheilemaan?
  • Mitä on itsetunto? Hyvä itsetunto ja positiivinen asenne.

TOIMIHENKILÖT

  • Minkälainen rooli urheiluseuralla on lasten/nuorten kasvattamisessa?
  • Mikä on meidän seuran tavoite?

VALMENTAJAT

  • Minkälainen rooli valmentajalla on lasten/nuorten kasvattamisessa?
  • Mitä tarkoittaa yhteistyö vanhempien kanssa kasvatuksen näkökulmasta urheiluseuratoiminnassa?

VANHEMMAT

  • Minkälainen rooli on vanhemmalla lasten/nuorten urheilussa?
  • Minkälaisissa asioissa vanhempi voi tukea lasta/nuorta urheilussa?