Opiskeluvuosien liikunta

Liikunnan aluejärjestöt ovat olleet mukana Liikkuva koulu –ohjelman edistämisessä ohjelman alkuvuosista lähtien. Tätä samaa osaamista ja kokemusta tuomme myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten Liikkuva opiskelu työn tueksi.
HLU tarjoaa tukea, koulutusta ja sparrausta toiminnan eteenpäin viemisessä, toiminnan onnistumisessa ja opiskelupäivän liikunnallistamisessa. Koulutukset tarjoavat selkeitä suosituksia, keinoja ja ohjeita päivittäisen liikkeen lisäämiseksi. 

 

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki - sparraus
Liikunnan aluejärjestöt tukevat kaikkia Liikkuva opiskelu -oppilaitoksia maksuttomalla sparrauksella.

Sparraaja tukee esimerkiksi

  • Hankehakemusten työstössä
  • Toiminnan käynnistämisessä
  • Hyvien toimintatapojen ja mallien jakajana

 

Liikkuva opiskelu -työpaja
Työpajassa oppilaitoksenne henkilökunta ja opiskelijoiden edustajat pääsevät keskustelemaan yhdessä, mitä Liikkuva opiskelu toiminta tarkoittaa käytännössä juuri teidän oppilaitoksessanne. Työpajassa saatte esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä. Työapajassa pääsette suunnittelemaan Liikkuva opiskelu -toimintaa. 

 

Liikuntatutor –koulutus opiskelijoille 3h
Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin.