1.taso VOK

  • Koulutuksia kaikkien lajien valmentajille
  • Valittavana yksittäinen teemakoulutus, koko kokonaisuus tai jotain tältä väliltä

Suomalainen ohjaaja- ja valmentajakoulutus (VOK) muodostuu viisiportaisesta järjestelmästä. 1-3 tason koulutuksesta vastaavat lajiliitot yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen ja urheiluopistojen kanssa. Koulutus koostuu opiskelusta sekä käytännön valmennus-/ohjaustyöstä. Lajit ovat kuvanneet omat 1–3 tason osaamistavoitteet ja koulutussisällöt lajiliittojen omilla nettisivuilla.

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat VOK1 tasolle koulutusta. Tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus koostuu 15 teemakoulutuksesta, joissa kolme koulutusta on suunnattu vain aikuisten harrasteliikunnan ohjaajille. Teemakoulutusten kesto vaihtelee 2-7 tunnin välillä ja sen lisäksi niihin liittyy oppimistehtäviä.  

Koko VOK1 tason suorittaakseen osallistuja suorittaa 50 tunnin yleisopintojen lisäksi lajiliiton edellyttämät lajiopinnot. Osa lajiliitoista toteuttaa VOK -koulutukset itsenäisesti ja osa yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. HUOM! Koulutukseen osallistujan kannattaa etukäteen varmistaa omasta lajiliitosta/ koulutuksen järjestäjältä, hyväksyykö lajiliitto alue VOK:n yleisopinnot osaksi omaa koulutusjärjestelmää.

1.tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK1) tarjoaa niin yksittäisille valmentajille ja ohjaajille kuin seuroille ja lajiliitoillekin mahdollisuuden kehittää valmennusosaamistaan alueellisesti lähellä valmentajan omaa toimintaympäristöä.

Koulutuskokonaisuus on rakennettu yhteistyössä VALO ry:n ja Olympiakomitean kanssa.

 

Osallistuja voi halutessaan osallistua superviikonloppujen lisäksi yksittäisiin teemakoulutuksiin oman kiinnostuksen mukaan. TEEMAKOULUTUSTEN SISÄLLÖT

 

Hämeen Liikunta ja Urheilu järjestää VOK1 koulutuksia avoimena ja tilauksesta yksittäisinä teemakoulutuksina sekä kolmessa superviikonlopussa vuoden aikana.

VOK-superviikonloppujen aikataulut 2017-2018

1. Viikonloppu 29.-30.9.2017 (lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajille valmentajille)

Perjantaina 29.9.
Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h)

Lauantaina 30.9.
Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2 h)
Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3 h)
Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h)

2. Viikonloppu 24-25.11.2017 (lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajille ja valmentajille)

Perjantaina 24.11.
Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h)

Lauantaina 25.11.
Fyysinen harjoittelu (7 h)

3. Viikonloppu 16.-18.3.2018 (lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajille ja valmentajille)

Perjantaina 16.3.
Herkkyyskausien huomiointi (3 h) Lasten ja nuorten valmentajat

Lauantaina 17.3.
Taitoharjoittelu (3 h)
Tunne- ja vuorovaikutustaidot (2 h)
Eettinen harjoittelu (2 h) Lasten ja nuorten valmentajat

Sunnuntaina 18.3. Aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat
Liikunta aikuisen arjessa (5 h)
Vinkkejä ohjaustuokioihin (3 h)

 

VOK I tason yhteiseen kokonaisuuteen kuuluvat etäopinnot:

Lasten ja nuorten valmentajat: Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) ja Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet valmennuksessa (2 h)

Aikuisten harrasteliikunnan ohjaajat: Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) ja Oma itseään kiinnostava aihe (4 h)

 

Ohjeet etäopintojen suorittamiseen

PDF-tiedostoVOK-1 ohjeistus etäopinnoista.pdf (121 kB)
Lisätietoja vs. koulutuspäällikkö Kaisa Bjrn, 040 7108 451, kaisa.bjorn@hlu.fi