Kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt

HLU-koulutus on helppo ja edullinen tapa saada laadukasta koulutusta oman kunnan toimijoille. Kuntien tukema koulutus koetaan tärkeäksi monilla paikkakunnilla, joissa HLU on järjestänyt koulutuksia yhteistyössä kunnan kanssa. Koulutuksia on toteutettu esim. seuraohjaajille ja valmentajille, seurojen johdossa työskenteleville tai kuntien toimialojen virkamiehille ja luottamushenkilöille.

Koulutuksen tilaaminen
Ota yhteyttä HLU:n koulutuspäällikköön ja kerro tarpeet: mitä, missä, milloin ja kenelle. HLU hoitaa käytännön järjestelyt. Usein tilaaja auttaa paikallisessa markkinoinnissa ja koulutustilojen hankkimisessa.

HLU-koulutus on luotettava: koulutusvahvistus osallistujille, kouluttaja saapuu ajallaan ja tuo tarvittavat välineet ja osallistujat saavat todistuksen käymästään koulutuksesta. Laskutus aina sopimuksen mukaan.

Koulutussisällöt
Koulutus räätälöidään tilaajan toiveiden mukaisesti; sisältö voi olla valmis koulutustarjonnasta valittu koulutus tai useampia koulutuksia yhdistelevä koulutuspaketti. Ellei tarjonnasta löydy sopivaa sisältöä, tuotamme sen yhteistyössä ammattitaitoisten kouluttajiemme kanssa! Koulutusta löytyy lasten ja nuorten parissa työskenteleville, aikuisten harrasteohjaajille, seurojen hallinnossa työskenteleville, kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä järjestyksenvalvojille.

 

Koulutustarjonta:
 

Varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma ja sen jalkauttaminen (618h)

Nykyisessä laissa lasten päivähoidosta todetaan, että päivähoidon tulee edistää lapsen fyysistä kasvatusta niin lapsen iän kuin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Liikunnan asemaa ei kuitenkaan ole lasten päivähoidossa määritelty tämän tarkemmin ja päiväkoti-ikäisten liikuntasuositukset jäävät valtaosin toteutumatta. Liikuntaan keskittyvä varhaiskasvatuksensuunnitelma koostuu päivittäisen liikkumisen lisäämisen tavoitteiden ja periaatteiden läpikäymisestä. Toteutus on prosessiluonteinen toimintakulttuurin muutos, joka parhaimmillaan viedään läpi varhaiskasvatusrakenteen kuntakohtaisia tavoitteita ja periaatteita kunnioittaen.

Kuntakohtainen liikkumissuunnitelma: Liikkuva iltapäivä -ohjaajakoulutus (min. 3 x 3h)

Liikkuva lapsi voi hyvin, jaksaa paremmin, oppii ja innostuu. Päivittäinen liikkuminen on tärkeä osa lapsen kasvun tukemista. Aikuisen vastuulla on varmistaa, että liikkuminen nivoutuu luontevaksi osaksi lapsen päivää myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Liikkuva iltapäivä kehitysprosessissa ja ohjaajakoulutuksessa on tavoitteena auttaa kuntien aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattoreita, palvelun tuottajia ja ohjaajia lasten päivittäisen liikunnan lisäämisessä ja ryhmäkohtaisen liikkumissuunnitelman laatimisessa kuntakohtaisten tavoitteiden ja periaatteiden suunnassa. 
 

Liikuntasuunnitelma ja sen sisältö (3h)

Liikuntatoimesta vastaaville johtaville viranhaltijoille ja lautakunnan jäsenille. Koulutuksessa käydään läpi kunnan liikuntasuunnitelman vaatimat vaiheet ja sisältö. Osallistujat saavat käyttöönsä "työkalun", jonka avulla tuetaan suunnitelmallista toimialan kehittämistä. Tästä on takuulla hyötyä jokaisen kunnan työhön.
 

Johtavien liikuntaviranhaltijoiden alueellinen koulutuspäivä (6h)

Aiheina mm. liikuntapaikkarakentamisen tuet, kunnallisvaalit ja liikunta sekä kunnan ja lajialueiden yhteistyö.
 

Luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet (3h)

Mitä jokaisen luottamushenkilön tulee tietää. Tarkoitettu liikuntatoimesta vastaaville luottamushenkilöille.
 

Kunnan liikuntastrategia (3–6h)

Mitä asioita kunnan liikuntastrategian tulee sisältää? Koulutuksen mukana myös käytännön opas liikunnan strategiatyöhön. Tarkoitettu liikuntatoimesta vastaaville viranhaltijoille ja lautakunnan jäsenille.
 

Liikunnasta vastaavat luottamushenkilöt (2,5h)

Suomalaisen liikunnan ABC. Tarkoitettu liikuntatoimesta vastaaville luottamushenkilöille.