Oppilaat

Oppilaat

Oppilaiden osallisuuden lisääminen on ajankohtainen aihe kouluissa.

Oletteko kiinnostuneita nuorten osallistamisesta? Osaako nuoret järjestää liikuntatapahtuman, ohjata toisia nuoria välituntisin tai iltapäivätoiminnassa? 

Kouluja kannustetaan ottamaan nuoria koulupäivän liikunnallistamisen kehittämisryhmiin opettajien lisäksi. Nuorien ideointi on hyvä lisäapu opettajille erilaisten tapahtumien ja toiminnan järjestämiseksi.

Tarjoamme nuorille vertaisohjaaja- ja tapahtumanjärjestämiskoulutuksia. Koulutukset ovat toiminnallisia ja nuoria innostavia. Tilaa koulutus kouluusi teille sopivana ajankohtana.

 

Välkkäri -välituntiohjaajakoulutus (3 h/2 x 90min)

Tavoitteena on saada nuoret itse suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisia välitunteja sekä kannustamaan toisiaan liikkumaan.

Välkkäriksi voidaan valita ja kouluttaa innokkaita oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita liikunnasta ja ohjaamisesta. Oppilaille annetaan valmiuksia liikuntaleikkien ja pelien käynnistämiseen välitunneilla. Koulutusmateriaalin tuella he suunnittelevat toimintatuokioita ja ohjaajat itsenäisesti yhdessä toisten oppilaiden kanssa. Koulutukseen valitaan n. 20 henkilön ryhmä tyttöjä ja poikia. Opettaja toimii välkkäreiden apuna, kannustajana ja huolehtii toiminnan jatkuvuudesta.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:
• Välituntiliikunnan erityispiirteet, unelmien välitunti
• Liikuntatuokion mallileikkejä ja -pelejä
• Vihjeitä välituntileikkien ohjaamiseen
• Välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa

Välkkäri – koulutuksessa saa tietoa liikunnasta yleensä ja oppii erilaisia pelejä ja juttuja, joita voi ohjata välitunnilla. Siellä harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin.

Koulun yhdysopettaja toimii nuorten tukena. Opettaja on myös mukana koko koulutuksen ajan. Tämä on tärkeää toiminnan onnistumiseksi koulutuksen jälkeen.

 


YLÄKOULUN VÄLITUNTIOHJAAJAKOULUTUS (3t / 2x1,5 t)

Koulutuksessa oppilaat ideoivat keinoja koulupäivän aikaisen aktiivisuuden lisäämistä mm. taukoliikunnan, tapahtumien, välituntitoiminnan avulla sekä etsivät ratkaisuja, miten oppilaita saadaan innostettua mukaan. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana syntyneet ideat toteutetaan koulussa.

Osallistujan ei tarvitse olla mestariliikkuja. Joku löytää paikkansa liikuntahetken ohjaajana, toinen tapahtumien organisoijana, kolmas tiedottajana jne. Koulutukseen valitaan tyttöjä ja poikia, 15-20 oppilaan ryhmä.

Koulutuksen tavoitteet ovat:
- Kannustaa ja aktivoida oppilaita kehittämään oman koulunsa toimintakulttuuria
- Tarjota esimerkkejä aktiiviseen koulupäivään
- Innostaa nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten näköistä kouluun sopivaa toimintaa

Koulun yhdysopettaja toimii nuorten tukena. Opettaja on myös mukana koko koulutuksen ajan. Tämä on tärkeää toiminnan onnistumiseksi koulutuksen jälkeen.

 

Yläkoulun oppilaille: Liikettä koulupäivään (3 h)

Koulutus on tarkoitettu 13 – 19-vuotiaille, jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu- kuin urheiluseuraympäristössä.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:
• tapahtuman ideointi ja tavoitteet
• tapahtuman suunnittelu
• tapahtuman valmistelu
varaukset, luvat, välineet, talous, tiedottaminen, turvallisuus, toimitsijat
• tapahtuman toteutus ja arviointi

Koulutuksen toteutustapa
Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavia suunnitelmia. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esim. opettaja/rehtori) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä

 

Aamulehden juttu Lempoisten koulun Välkkäri-toiminnasta

Lisää liikettä välitunneille!

Oppilaille suunnattu Välkkäri-koulutus on nyt tilattavissa edullisesti omalle koululle.
Välkkäri-koulutus innostaa oppilaita suunnittelemaan ja ohjaamaan liikuntaa välitunneilla. Lue lisää ja ota yhteyttä!

Katso mitä Jyrängön koululla tehdään välitunneilla