Opettajat

Aivot Liikkumaan 2h opettajat + 2h oppilaat 

Tilaa koulullenne Aivot Liikkumaan koulutus, joka sisältää 2h opettajien koulutuksen ja 2h oppilaiden koulutuksen. Koulutuksen keskeiset tavoitteet ovat lisätä toiminallisuutta ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Molemmat koulutukset ovat luonteeltaan toiminallisia ja niissä saa teorian lisäksi paljon käytännön vinkkejä omaan toimintaan.

OPETTAJIEN KOULUTUS:

Koulutuspaikka: luokkatila, tykki ja valkokangas tarvitaan
Koulutettavien määrä: koko henkilökunta

Koulutuksen sisältö:

 • fyysisen aktiivisuuden vaikutukset oppimiseen ja oppilaan hyvinvointiin
 • toiminallisuuden lisääminen koulupäivään
 • oppilaiden osallisuuden lisääminen

Materiaalit:

 • koululle jää viisi kappaletta toiminnallisen oppimisen materiaalivihkoja

OPPILAIDEN KOULUTUS:

Koulutuspaikka: liikuntasali
Koulutettavien määrä: 10-20 oppilasta

Koulutuksen sisältö:

 • Miksi koulussa tarvitsee liikkua?  - lyhyt teoria osuus
 • tauko- /välituntiliikunnan suunnittelu ja ohjaaminen
 • uuteen välinepakettiin tutustuminen ja sen hyödyntämisen suunnittelu

Materiaalit:

 • n. 170 € arvoinen liikuntavälinepaketti

Hinta: 750 € (sisältää varustepaketin: arvo 170 €) + kouluttajan matkakulut

Toiminnallinen oppiminen alakoulu (2 + 2h tai puolikas veso 3h)
Toiminnallinen oppiminen yläkoulu (3h)

Toiminnallisuus ja liikkuminen on lapsille oppimisen väline. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa paremmin keskittymään sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin.
Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Toiminnallinen oppiminen -koulutus antaa konkreettisia työkaluja toiminnallisen oppimisen toteuttamiseen koulun arjessa.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Liikunta ja oppiminen, opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset
 • Toiminnallisuus oppiaineissa ja taukoliikunta oppitunneilla
 • Opettajien ideoiden lisääminen toiminnallisen opetuksen toteutukseen
 • Koulupäivän rakenteen muokkaaminen aktiivisuutta lisääväksi

Hinta: 560€ + kouluttajan matkakulut 
 

Toiminnallinen oppiminen -työpajat (2h)

Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja oppitunnin aikainen liikunta on tutkimusten mukaan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Koulupäivän aikaisella liikunnalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia erityisesti oppimisen mahdollistaviin tekijöihin, kuten tehtäviin keskittymiseen, käyttäytymiseen ja viihtyvyyteen.

Toiminnallisen oppimisen työpajoissa saat käytännön vinkkejä toiminnallisten opetusmenetelmien ja välineiden hyödyntämiseen osana opetusta ja istumisen tauottamista. Tarjolla on kolme käytännönläheistä työpajaa esi- ja alakoulun opetushenkilöstölle sekä koulunkäynninohjaajille. 

Aktivoiva oppimisympäristö  (2t)

Toiminnallisessa oppimisessa voidaan hyödyntää erilaisia lattiaan tai maahan teipattuja tai maalatuja kuvioita. Työpajassa tutustut harjoitusten kautta muutamiin erilaisiin kuvioihin ja saat ideoita, kuinka hyödyntää niitä opetuksessa. Työpajassa ideoidaan myös oman koulun teippauksia ja maalauksia.

Hinta: 320 € + kouluttajan matkakulut 

Toiminnallisuus tavaksi (2t)

Toiminnallinen oppiminen ei ole mitään erityisiä temppuja tai irrallisia harjoitteita keskellä koulupäivää, vaan yksi pedagogisista valinnoista ja työtavoista, joilla saadaan lisättyä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta koulupäivään. Työpajassa saat vinkkejä, kuinka lisätä liikettä omaan luokkaan luokkarutiineiden, toiminnallisten työtapojen sekä taukoliikunnan avulla.

Hinta: 320 € + kouluttajan matkakulut 

Materiaaleista on moneksi (2h)

Työpajassa tutustut erilaisiin valmiisiin sekä itse tehtäviin toiminnallisiin materiaaleihin ja saat vinkkejä kuinka erilaisia materiaaleja voi hyödyntää toiminnallisissa menetelmissä oppitunneilla. Työpajassa askarrellaan jokin toiminnallisessa oppimisessa hyödynnettävä materiaali, jonka osallistuja saa itselleen työhön mukaan.

Hinta: 320 € + kouluttajan matkakulut 

Liikkujaksi, innosta vähän liikkuvat onnistumaan (3h)

Onko ryhmässäsi vähän liikkuvia, yliaktiivisia, arkoja, innokkaita, kömpelöitä, taidokkaita - siis erilaisia lapsia. Liikkujaksi-koulutuksessa käydään läpi keinoja, joilla vähän liikkuvia lapsia innostetaan liikkeelle ja opetellaan hyödyntämään eriyttämisen, soveltamisen ja jäsentämisen pedagogiikkaa liikunnan ohjaamisessa. Liikkujaksi-koulutuksesta saat käytännön apua työhösi.

 • Ohjaajan toiminnan ja asenteen merkitys liikuntaan innostamisessa
 • Liikkumisen motivoinnin moninaiset keinot
 • Jäsentämisen keinot liikunnan tukena
 • Liikuntatehtävien kehittely ja soveltaminen
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen

Hinta: 540€ + kouluttajan matkakulut

KIN-BALL® -koulutus (1,5h)

KIN-BALL® on uudenlainen osallistava pallopeli koulujen liikuntatunneille. Peli kehittää ryhmätyöskentelyä ja on todella hauskaa.

KIN-BALL® on kolmella joukkueella pelattava joukkuepeli. Joukkueen tehtävänä on estää pelivälineen (1,20 m halkaisijalla oleva pallo) osumista maahan / lattiaan. Koulutuksessa opetellaan pelin turvallinen pelaaminen, säännöt ja hauskat sovellukset.

 • Voit vuokrata meiltä pallon viikoksi (40€) kokeiluun omaan kouluun!

Hinta: 200€ + kouluttajan matkakulut