Iltapäivä- ja kerhotoimijat

Lapsilähtöinen ja laadukas liikunta lähtee lapsen ja nuoren yksilöllisestä huomioimisesta ja kohtaamisesta. Aikuisilla on merkittävä rooli siinä, millaisen kokemuksen lapsi liikkumisesta saa.

Tule oppimaan ja löytämään ratkaisuja lasten liikunnan lisäämiseen!

Koulutuksista saat:

  • innostusta ja kannustusta liikuttaa lapsia
  • välineitä kohdata lapsi yksilönä
  • tietoa liikkumisen merkityksestä lapsen hyvinvoinnille
  • yhteistä tekemistä ja kokemusten vaihtamista
  • oivalluksia liikkumisen mahdollisuuksista omassa iltapäiväkerhossa
  • hauskoja ja monipuolisia liikuntaleikkejä ja ideoita liikkumiseen omassa iltapäiväkerhossa.

 

Koulutustarjonta: