Järjestyksenvalvojat ja tieturvakoulutus

Avoimet koulutukset

Järjestyksenvalvojakoulutukset on tarkoitettu niille seuroille/yhdistyksille, jotka järjestävät yleisötilaisuuksia (yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia), joihin poliisiviranomaiset edellyttävät järjestyksenvalvojia.

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen. Peruskoulutus on pituudeltaan 40 tuntia. Uudistettaessa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä tulee suorittaa sisäasiainministeriön vahvistama 8 tunnin mittainen järjestyksenvalvojan kertauskoulutus.

Oletko kiinnostunut tilaamaan järjestyksenvalvoja koulutuksen? Järjestämme koulutusta myös Tampereen ulkopuolella. Kysy lisää!

Lisätietoa:
koulutuspäällikkö Suvi Vuorela
p. 040 710 8451, suvi.vuorela(at)hlu.fi

 

Koulutustarjonta:
 

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40h) - HUOM! kesto muuttunut 1.1.2017

Järjestyksenvalvojan peruskurssi toteutetaan sisäasiainministeriön 1.1.2017 vahvistaman koulutusaineiston mukaisesti. Kurssille voivat osallistua henkilöt, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, eivät ole holhouksen alaisia, eikä heidän menneisyydessään ole sellaisia rikoksia, joista on tuomioistuimen päätöksiä esim. väkivaltaan tai huumeisiin liittyen.

Kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi toimia järjestyksenvalvojana yleisissä kokouksissa, yleisötilaisuuksissa, leirintäalueilla, ravintoloissa ja Suomen lipun alla olevissa aluksissa. Järjestyksenvalvojaoikeudet ovat voimassa viisi (5) vuotta.
 


Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8h)

Järjestyksenvalvojakortin uusiminen vaatii kertauskoulutuksen suorittamista. Kertauskoulutuksen kesto on kahdeksan (8) tuntia. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa järjestyksenvalvojina toimivien henkilöiden osaaminen.

1.3.2007 jälkeen järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaneen kurssitodistus on voimassa toistaiseksi eli kertauskurssia ei tarvitse suorittaa 6 kuukauden sisällä kortin voimassaolon päättymisestä eli  kertauskurssille voi tulla myöhemminkin.

Koulutuksesta saatu todistus on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana henkilön on haettava hyväksyntä järjestyksenvalvojaksi (uusi järjestyksenvalvojakortti) kotipaikkakunnan poliisiviranomaiselta.

HUOM! Jos järjestyksenvalvojan peruskurssi on suoritettu ennen 1.3.2007, niin kertauskoulutus tulee suorittaa ja kortti anoa poliisiviranomaiselta ennenkuin järjestyksenvalvojakortti vanhenee tai muutoin joutuu käymään koko uudenmuotoisen 40 tuntia kestävän peruskurssin.


Tieturvakoulutus (8h)

Tieturvakoulutus on liikenteen järjestely- ja työturvallisuusasioihin perehdyttävä koulutusohjelma.

Liikennevirasto/ELY-keskus edellyttää tiellä tehtävään työhön ja työn johtamiseen osallistuvilta henkilöiltä turvallisuuteen liittyviä pätevyysvaatimuksia, jotka henkilö täyttää Tieturva-koulutuksen käytyään. Tieturva 1 -kurssi on tarkoitettu kaikille maantiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Kurssilla lisätään erityisesti työntekijöiden työ- ja liikenneturvallisuuteen liittyvää tietämystä. Kurssin avulla parannetaan tiellä ja muilla liikennealueille tehtävien töiden liikenteen järjestelyjen yhdenmukaisuutta. Tavoitteena on myös, että kurssin käynyt tunnistaa eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuusnäkökohdat ja osaa ottaa ne huomioon työskennellessään tiellä. Kurssilla perehdytään tiellä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka ne tunnistetaan ja hallitaan.

Myös kokoontumislain alaisiin tilaisuuksiin edellytetään liikenteenohjaajilta Tieturva 1 -kurssin käymistä.

Tieturva 1 -peruskurssin suorittaminen on tiellä työskentelevien henkilöiden työturvallisuusvaatimus sekä Tieturva 2 -jatkokurssille osallistuvien vastuuhenkilöiden perusvaatimus.

Tutkinnon suorittaminen ja rekisteröinti

Tieturva 1-tutkinto, joka edellyttää 8 tuntia kestävän Tieturva 1 -kurssin suorittamista ja kurssikokeen läpäisemistä hyväksytysti, oikeuttaa saamaan todistuksen ja henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.

Tieturva 1 -kortti on voimassa viisi vuotta ja kortin voimassaoloaika on merkitty korttiin. Pätevyys uusitaan käymällä kurssi uudestaan ja suorittamalla siihen liittyvä koe.