Liikuntasuositukset

Liikunnalla on oikein toteutettuna paljon mahdollisuuksia kouluikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Fyysisen aktiivisuuden suositukset kouluikäisille -opas sisältää tietoa liikunnan määrästä, laadusta, toteuttamistavoista sekä liikkumattomuudesta ja sen haitoista. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille on terveysliikunnan minimisuositus, ja on kohdistettu kaikille kouluikäisille lapsille ja nuorille terveysliikunnan näkökulmasta.

 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille

  • Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä.
  • Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää.
  • Ruutuaikaa viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä.

Lähde: Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18 -vuotiaille. Helsinki 2008.96 s. (Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry)