Työpajat

TYÖPAJAT KLO 15.20-16.05
 

A: Vähän liikkuvan opiskelijantukeminen Liikkuva opiskelu toiminnassa
Kirsti Siekkinen, terveyden edistämisenasiantuntija, Likes
Toisen asteen oppilaitoksissa on kehitetty erilaisia tapoja tukea yksilöllisesti vähän liikkuvaa opiskelijaa. Miten toiminta on organisoitu, miten toiminta tavoittaa opiskelijat ja minkälaisia kokemuksia on toiminnasta kertynyt? Alustus perustuu keväällä  2020 Liikkuva opiskelu -hankkeille tehtyyn selvitykseen.


B: Liikkuva amis -ideapankki oppilaitosten liikuttajana
Maria Käkelä, Saku ry
Työpajassa tutustutaan SAKU ry:n Liikkuva amis -ideapankkiin, johon on talletettu oppilaitosten ideoimia ja toteuttamia liikkeen lisäämisen tapoja. Napataan pankista ideoita yhteiseen jatkotyöstöön.


C: Liikuntatutor -toiminta - haaste ja mahdollisuus
Kati Siltovuori, Kouvolan Yhteislyseo ja Petteri Mäkelä, Kymenlaakson Liikunta ry
Kouvolan Yhteislyseo on mukana kaikkien lukioiden yhteishankeessa ja liikuntatutor- toimintaa on toteutettu yhdessä ja erikseen. Missä on onnistuttu ja mitkä jutut ovat toimineet? Entä minkälaisia haasteita on kohdattu? Työpajassa kuullaan myös ajatuksia ja ideoita muista oppilaitoksista.


D: Polar GoFit -livesykeseuranta
Ville Uronen, Smart Coaching Manager, Polar
Tehdään toiminnallinen lihaskuntoharjoitus sykkeitä seuraillen.


E: Yhteisöllisyyden vahvistaminen mallia seuramaailmasta ja maailmalta!
Mika Lönnström, HIFK Fotboll
HIFK fotboll:n urheilutoimenjohtaja Mika Lönnström on nähnyt ja kokenut Suomessa ja maailmalla miten yhteisöllisyyttä vaalitaan ja kehitetään. Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa yhteisöllisyys korostuu eri tavoin. Miten näitä mielenkiintoisia tarinoita voisi hyödyntää oppilaitoksen yhteisöllisyyden vahvistamisessa? Tule kuulemaan "Lönen" valloittavista seikkailuista.


F: Ruotsinkielisten verkostoituminen
Kristian Åbacka, ESAVI
Träff för de svenskspråkiga Studier i rörelse projekten.


G: Aivot liikkeelle!
Hannu Moilanen, Jyväskylän yliopisto
Työpajassa yhdistyvät tutkittu tieto ja käytännön opetustyössä kehitetyt ja testatut erilaiset opetuksen liikunnallistamisvinkkejä, joita voi käyttää minkä tahansa aineen oppitunnilla eri kouluasteilla.


H: Mielen hyvinvointia liikkumisesta
Anu Kangasniemi, terveyspsykologian erikoispsykologi, sert. liikunta- ja urheilupsykologi, Likes
Työpajassa käsitellään psyykkisen hyvinvoinnin, kehon ja liikkumisen välistä yhteyttä olemassa olevan tutkimustiedon ja case-tapausten avulla. Lisäksi työpajassa tutustutaan mielen hyvinvointia tukeviin harjoitteisiin, joissa kehollisuus ja liike ovat keskiössä.


I: Ergonomialla hyvinvointia ja sujuvuutta opiskeluun
Titta Rauhala, hankepäällikkö, Smart moves -hanke
Runsas paikallaanolo on todellinen terveysriski ja haastaa kehoamme fyysisesti altistaen erilaisille tuki- ja liikuntaelimistönoireille. Tutkimusten mukaan opiskelijat istuvat jopa 9-10 tuntia päivässä, joten pienikin liike on tärkeää! Työpajassa saat tietoa, miksi vähentää paikallaanoloa sekä vinkkejä, miten lisätä liikettä oppitunneilla.


TYÖPAJAT KLO 16.30-17.15


A: Miten oppilaitoksissa lisätään liikettä opiskelupäiviin?
Johanna Kujala, asiantuntija, Liikkuva opiskelu -ohjelma, Opetushallitus
Jokainen oppilaitos lisää liikettä opiskelupäiviin omalla tavallaan. Mitä on hyvä huomioida Liikkuva opiskelu -toiminnan kehittämisessä ja mitä mahdollisuuksia on oppilaitoksissa hyödynnetty? Työpajassa esitellään keinoja, joilla opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä voidaan edistää.


B: Ilo liikuttaa Lohjaa – liikkumisen olosuhteet yläkoulussa ja lukiossa
Sanna Palomäki, Lohjan kaupunki
Liikkuva Lohja innostaa oppilaita lisäämällä liikettä sinne, missä nuoret ovat. Työpajassa kuulet, miten olosuhteita on muokattu lohjalaisissa yläkouluissa ja lukiossa liikettä tukevaan suuntaan. Pienet hankinnat ovat mahdollistaneet iloisen ja yhteisöllisen tekemisen lisäämisen sekä sisävälitunneille että oppitunneille. Tule kuulemaan hankkeessa syntyneistä kokeiluista, hyvistä käytännöistä ja kehitetyistä malleista – mitkä ovat olleet meidän topit ja flopit?


C: Ammatillisia YTO -opintoja liikkuen
Irene Dimitropoulos ja Mai Salmenkangas Metropolia ammattikorkeakoulu, Matti Mikkonen Stadin Ammatti- ja aikuisopisto
Miten ammattioppilaitoksessa voisi opettaa vaikkapa kieltä tai matematiikkaa hyödyntäen liikettä osana opetusta? CONNEXT for inclusion -hankkeen työpajassa tutustutaan toiminnallisesti opettajan virikemateriaaliin, josta saa hauskasti ja hyödyllisesti liikettä niin opiskelijoiden kuin opettajienkin niveliin. Myös pelillisiä ideoita tarjolla!


D: Ergonomialla hyvinvointia ja sujuvuutta opiskeluun
Titta Rauhala, hankepäällikkö, Smart moves -hanke
Runsas paikallaanolo on todellinen terveysriski ja haastaa kehoamme fyysisesti altistaen erilaisille tuki- ja liikuntaelimistönoireille. Tutkimusten mukaan opiskelijat istuvat jopa 9-10 tuntia päivässä, joten pienikin liike on tärkeää! Työpajassa saat tietoa, miksi vähentää paikallaanoloa sekä vinkkejä, miten lisätä liikettä oppitunneilla.


E: Lennokkuutta lauseisiin liikkuen!
Heidi Kyyrö, Imatran Yhteislukio
Toiminnantäyteinen työpaja kielen ja kirjallisuuden opetukseen. Työpajassa hyödynnetään monipuolisesti toiminnallisen opetuksen keinoja erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen näkökulmasta. Työpajan tehtävät ovat helposti sovellettavissa myös muiden kielten opetukseen.


F: Yksilöllinen liikunta- ja hyvinvointineuvonta vähän liikkuvien tukena
Juho Mättö liikunnanohjaaja, Saimaan ammattiopistoSampo ja Karoliina Ahtiainen, hyvinvointiohjaaja, Lappeenrannan lukiot
Lappeenrannan toisen asteen liikunnanohjaajat esittelevät liikunta- ja hyvinvointineuvontatoimintaa lukiossa ja ammattiopistossa. Pajassa osallistujat pääsevät myös pohtimaan oman oppilaitoksen mahdollisuuksia vastaavaan toimintaan.


G: Inttikuntoon: Esimerkki yhteistyökurssista yli ops-rajojen
Ilari Korhonen, liikunnan ja terveystiedon opettaja, Jyväskylän Lyseon lukio ja Markus Rämä,liikunnan ja terveystiedon opettaja,Gradia Jyväskylä
Kehitetään valmiuksia varusmies- tai vapaaehtoiseen palvelukseen, saadaan kokemuksia varuskuntaympäristöstä ja tietoa omasta kuntotasosta ja palautumisesta ja treenataan yksin ja yhdessä yksilöllisen ohjelman avulla. Yhteistyössä MPK ry:n ja Tikkakosken varuskunta, opiskeluterveydenhuolto ja personal trainerit sekä lukio- ja ammatillinen koulutus. Tule kuulemaan case-Jyväskylä!


H: Back to move!
Katri Koivuneva, Selkäliitto
Miten nuorten selän ja niskan terveyttä voidaan edistää oppilaitosympäristössä? Työpajassa käsitellään seuraavia asioita: Selän ja niskan rakenne ja toiminnallisuus, hyvinvointiin vaikuttavat taustatekijät, hyvinvoinnin yhteys opiskelukykyyn ja hyvinvoinnin edistäminen opiskeluympäristössä.


I: Urheilukellot hyvinvoinnin lisääjinä -mittaamisen hyödyt, haasteet ja parhaat käytänteet
Ville Uronen, Smart Coaching Manager, Polar
Liikuntateknologia kehittyy huimaa vauhtia. Miten aktiivisuutta, sykettä, unta, palautumista ym. mitataan? Mitä opettajan tulisi haasteet ja parhaat käytänteet ainakin osata ja tietää? Esitellään myös parhaita käytänteitä erilaisten mittareiden hyödyntämisestä.TYÖPAJAT KLO 17.30-18.15


A: Miten oppilaitoksissa lisätään liikettä opiskelupäiviin?
Johanna Kujala, asiantuntija, Liikkuva opiskelu -ohjelma, Opetushallitus
Jokainen oppilaitos lisää liikettä opiskelupäiviin omalla tavallaan. Mitä on hyvä huomioida Liikkuva opiskelu -toiminnan kehittämisessä ja mitä mahdollisuuksia on oppilaitoksissa hyödynnetty? Työpajassa esitellään keinoja, joilla opiskelijoiden liikkumista ja opiskelukykyä voidaan edistää.


B: Ilo liikuttaa Lohjaa – liikkumisen olosuhteet yläkoulussa ja lukiossa
Sanna Palomäki, Lohjan kaupunki
Liikkuva Lohja innostaa oppilaita lisäämällä liikettä sinne, missä nuoret ovat. Työpajassa kuulet, miten olosuhteita on muokattu lohjalaisissa yläkouluissa ja lukiossa liikettä tukevaan suuntaan. Pienet hankinnat ovat mahdollistaneet iloisen ja yhteisöllisen tekemisen lisäämisen sekä sisävälitunneille että oppitunneille. Tule kuulemaan hankkeessa syntyneistä kokeiluista, hyvistä käytännöistä ja kehitetyistä malleista – mitkä ovat olleet meidän topit ja flopit?


C: Ammatillisia YTO -opintoja liikkuen
Irene Dimitropoulos ja Mai Salmenkangas Metropolia ammattikorkeakoulu, Matti Mikkonen Stadin Ammatti- ja aikuisopisto
Miten ammattioppilaitoksessa voisi opettaa vaikkapa kieltä tai matematiikkaa hyödyntäen liikettä osana opetusta? CONNEXT for inclusion -hankkeen työpajassa tutustutaan toiminnallisesti opettajan virikemateriaaliin, josta saa hauskasti ja hyödyllisesti liikettä niin opiskelijoiden kuin opettajienkin niveliin. Myös pelillisiä ideoita tarjolla!


D: Liikuntatutor -toiminta - haaste ja mahdollisuus
Kati Siltovuori, Kouvolan Yhteislyseo ja Petteri Mäkelä, Kymenlaakson Liikunta ry
Kouvolan Yhteislyseo on mukana kaikkien lukioiden yhteishankeessa ja liikuntatutor- toimintaa on toteutettu yhdessä ja erikseen. Missä on onnistuttu ja mitkä jutut ovat toimineet? Entä minkälaisia haasteita on kohdattu? Työpajassa kuullaan myös ajatuksia ja ideoita muista oppilaitoksista.


E: Lennokkuutta lauseisiin liikkuen!
Heidi Kyyrö, Imatran Yhteislukio
Toiminnantäyteinen työpaja kielen ja kirjallisuuden opetukseen. Työpajassa hyödynnetään monipuolisesti toiminnallisen opetuksen keinoja erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen näkökulmasta. Työpajan tehtävät ovat helposti sovellettavissa myös muiden kielten opetukseen.


F: Yksilöllinen liikunta- ja hyvinvointineuvonta vähän liikkuvien tukena
Juho Mättö liikunnanohjaaja, Saimaan ammattiopisto, Sampo ja Karoliina Ahtiainen, hyvinvointiohjaaja, Lappeenrannan lukiot
Lappeenrannan toisen asteen liikunnanohjaajat esittelevät liikunta- ja hyvinvointineuvontatoimintaa lukiossa ja ammattiopistossa. Pajassa osallistujat pääsevät myös pohtimaan oman oppilaitoksen mahdollisuuksia vastaavaan toimintaan.


G: Inttikuntoon: Esimerkki yhteistyökurssista yli ops-rajojen
Ilari Korhonen, liikunnan ja terveystiedon opettaja, Jyväskylän Lyseon lukio ja Markus Rämä,liikunnan ja terveystiedon opettaja, Gradia Jyväskylä
Kehitetään valmiuksia varusmies- tai vapaaehtoiseen palvelukseen, saadaan kokemuksia varuskuntaympäristöstä ja tietoa omasta kuntotasosta ja palautumisesta ja treenataan yksin ja yhdessä yksilöllisen ohjelman avulla. Yhteistyössä MPK ry:n jaTikkakosken varuskunta, opiskeluterveydenhuolto ja personal trainerit sekä lukio- ja ammatillinen koulutus. Tule kuulemaan case-Jyväskylä!


H: Back to move!
Katri Koivuneva, Selkäliitto
Miten nuorten selän ja niskan terveyttä voidaan edistää oppilaitosympäristössä? Työpajassa käsitellään seuraavia asioita: Selän ja niskan rakenne ja toiminnallisuus, hyvinvointiin vaikuttavat taustatekijät, hyvinvoinnin yhteys opiskelukykyyn ja hyvinvoinnin edistäminen opiskeluympäristössä


I: Urheilukellot hyvinvoinnin lisääjinä Mittaamisen hyödyt, haasteet ja parhaat käytänteet
Ville Uronen, Smart Coaching Manager, Polar
Liikuntateknologia kehittyy huimaa vauhtia. Miten aktiivisuutta, sykettä, unta, palautumista ym. mitataan? Mitä opettajan tulisiainakin osata ja tietää? Esitellään myös parhaita käytänteitä erilaisten mittareiden hyödyntämisestä.