Liikkuva koulu -hyvinvoinnin vuosikello

Työpaja kesto 2–3 t

Työpajan tavoitteena on tukea koulujen aktiivisen toimintakulttuurin vakiintumista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä.

Työpaja tarjoaa konkreettisia keinoja sekä tukea jäsentää Liikkuva koulu -toimintaa osaksi koulun arkea. 

Työpajaan osallistuvat koulun henkilökunta ja oppilasedustus.

Työpajan teemasisältöjä:
• Nykytilan arvioinnin hyödyntäminen oman koulun kehittämistyössä
• Tutkimus aktiivisen ja hyvinvointia edistävän koulupäivän tukena
• Koulun hyvinvoinnin vuosikellon suunnittelu
• Koulutuksessa hyödynnetään toiminnallisen oppimisen työkaluja

Tilaajalle vuonna 2020 maksuton työpaja.

Hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.