Organisaatio

Kahdesti vuodessa (kevät / syksy) kokoontuva vuosikokous valitsee syksyisin edustajat HLU:n hallitukseen. Hallitus muodostuu puheenjohtajasta, kahdesta (2) varapuheenjohtajasta sekä kuudesta kahdeksaan (6–8) jäsenestä. Hallitukselle valitaan kaksi (2) varajäsentä.

Varapuheenjohtajista ja jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa vuosittain. Kaikkien toimikausi on kaksi (2) vuotta. (Tarkemmin HLU: säännöissä)

Aluejohtajan vetämän toimiston henkilömäärä on 12-16 työntekijää (vakituiset-, projekti- ja työllistämistukityöntekijät, harjoittelijat).

HLU järjestää vuosittain toistasataa koulutusta (v. 2015 154 koulutusta, 3 371 osallistujaa, sekä 22 muuta tilaisuutta, 2 380 osallistujaa). Koulutusten vetäjinä toimii lähes 50 oto-kouluttajaa.