Valmennuksen huipulta, Karri Kivi HLU:n seuraseminaarissa.

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry on liikunnan palvelu- ja kehittämisjärjestö. Tuotamme liikuntaa ja urheilua tukevia palveluja, teemme liikunnan kehittämistyötä ja olemme mukana vaikuttamassa. Toimialuemme on Kanta-Häme ja Pirkanmaa.

HLU:n tehtävänä on edistää:

 • lapsi- ja nuorisoliikuntaa sekä liikunnan kasvatustyötä
 • kunto- ja harrasteliikuntaa
 • kilpa- ja huippu-urheilun edellytyksiä
 • yritysliikuntaa ja työkykyä ylläpitävää liikuntaa.


Visio "Hämeen Liikunta ja Urheilu – ajan hengessä, hämäläisen urheilun parhaaksi" viestii halusta ennakoida ja havainnoida yhteiskunnassamme tapahtuvia muutoksia ja siirtää tulokset toiminnan suunnitteluun, sisältöihin ja toteutukseen.

 

HLU:n ydintehtävät:

1. Vaikuttaminen

 • olosuhdeasiat (liikuntapaikat)
 • maksut ja taksat
 • avustuspolitiikka
 • harjoitusvuoropolitiikka
 • ostopalvelut ja välillinen tukipolitiikka

2. Osaamispalvelut

 • kehittämispalvelut
 • koulutuspalvelut
 • neuvontapalvelut
 • järjestöjuridiset palvelut

3. Hallintopalvelut

 • taloushallintopalvelut
 • toimistotekniset palvelut
 • henkilöstöhallinnolliset palvelut
 • materiaalipalvelut

Tehokas viestintä, monet projektit sekä toimivat yhteistyöverkostot takaavat onnistuneita tuloksia hämäläisen liikuntakulttuurin kehittämisessä.

 

HLU on yksi viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä.

HLU:n säännöt.

 

 

HLU:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

HLU:lla on hallituksen hyväksymä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti järjestö toimii ja kehittää toimintaansa.