Matka hyvään kuntoon

Matka hyvään kuntoon -kiertue tuo lisää virtaa, hyvinvointia ja tuottavuutta!

Tulosta kohti -tilaisuudet yrittäjille, johtajille ja esimiehille

 • Työyhteisön tuottavuutta parannetaan hyvällä johtamisella
 • Hyvinvoiva henkilöstö on tärkein tuottavuuden tekijä
 • Oikeilla tavoitteilla tekojen kautta tulokseen
 • Työnantaja tukemassa henkistä ja fyysistä hyvinvointia
 • Fyysisellä kunnolla ja työkyvyllä on vahva yhteys
 • Matka hyvään kuntoon -rekan palvelut edistävät henkilöstön voimavaroja

Tilaisuudessa saat opaskartan, jolla ohjaat henkilöstön hyvinvointia tuloksellisesti.

Tampereen ja Hämeenlinnan Tulosta kohti -tilaisuudet järjestettiin alkuvuodesta 2017. 

 

 

Matka hyvään kuntoon -rekka


Tarjolla on työyhteisöille valmis paketti, jolla voi aloittaa työhyvinvoinnin tavoitteellisen johtamisen ja ylläpitää sitä. Tulosta kohti -tilaisuuksien jälkeen Matka hyvään kuntoon -rekka kiertää Suomea kannustamassa hyväntuulisella ja rennolla otteella liikkumiseen, arjen aktiivisuuden lisäämiseen sekä terveellisiin ruokailutottumuksiin.

Henkilöstön hyvinvointiin

 • Työyhteisökohtainen raportti Kehon kuntoindeksi - testeistä
 • Työyhteisökohtaisesta raportista suuntaa henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen
 • Osallistuminen Matka hyvään kuntoon -tapahtumaan osana työpäivää tai virkistyspäivää

Yrittäjän hyvinvointiin

 • Yrittäjäraportti Kehon kuntoindeksi -testeistä
 • Riittävä kunto on tekemisen kivijalka
 • Hyvä fyysinen kunto ennustaa nelinkertaisesti parempaa työkykyä kuin huono kunto