Aikuiset - Terveyttä edistävä liikunta

Ota yhteyttä


Kirre Palmi
kehityspäällikkö
p. 044 7748 827
kirre.palmi(at)hlu.fi
 

Sampsa Kivistö
suunnittelija
p.040 7108459
sampsa.kivisto(at)hlu.fi

 

Yhteistyössä:

 

Hämeen Liikunta ja Urheilu toimii aikuisten kunto-, harraste- ja terveysliikunnan koordinaattorina ja kehittäjänä. Aikuisten kunto-, harraste- ja terveysliikunta on merkittävä osa alueen tuottamasta palvelutoiminnasta.

Tavoitteena on luoda pysyvää, uudenlaista liikuntakulttuuria, jota ohjaavat nykyajan arvot ja tavoitteet. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi lisätään kuntien koordinaatiovastuuta ja -halua siten, että sektorirajat ylittävät toimintatavat ja -muodot luovat pysyviä toimintatapoja kunnan sisällä. Yhteistyö mm. urheiluseurojen kanssa palvelujen tuottamisessa ja kehitystyössä tulee muotoutua aidoksi ja luonnolliseksi. Tähän liittyvä koulutus on alueemme tärkeimpiä tehtäviä.

Merkittäviä terveysvaikutuksia saadaan aikaan perinteisellä kuntoliikunnalla sekä vähemmän rasittavalla arkiliikunnalla ja muulla fyysisellä aktiivisuudella.

Säännöllisen liikunnan edistäminen on yhteiskunnalle edullinen tapa parantaa väestön toimintakykyä ja terveyttä sekä vaikuttaa kansantalouteen. Tällainen liikunta soveltuu suurimmalle osalle suomalaisia, kaikille terveille henkilöille ja lievästi oireellisille sekä useimmille sairaille henkilöille. Osallistumiskynnys on matala, koska terveysliikunta ei edellytä kalliita suorituspaikkoja, tiloja, rakenteita, laitteita eikä erityisiä taitoja tai varusteita.