Liikuntasuositukset


Aikuisten liikkumisen suositukset

Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille kertoo terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa. Kymmenen vuotta käytössä ollut liikuntapiirakka on päivittynyt aikuisten liikkumisen suositukseksi. 

Tutustu tarkemmin Aikuisten liikkumisen suositusten sisältöön UKK-instituutin sivuilla.

Liikuntapyramidi, jolla kuvataan erilaiseten liikuntaosoiden merkitystä riittävän kokonaisliikunnan saamiseksi. Pyramidi koostuu alhaalta ylös luettaessa kerroksista: palauttava uni, taukoja paikallaanoloon, kevyttä liikuskelua, rasittavaa liikkumista tai reipasta liikkumista ja ylimpänä lihaskunto ja liikehallintaa.

Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille

Vireyttä liikkumalla

Viikoittainen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille tiivistää terveyden kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen arjessa. Kymmenen vuotta käytössä ollut liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille on samalla muuttunut 65+ liikkumisen suositukseksi.

Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suosituksia enemmän lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen monipuolisuutta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen.

Tarkemmin liikkumisen suosituksista yli 65-vuotiaille UKK-instituutin verkkosivuilla.


Soveltavat liikkumisen suositukset

Soveltaen liikkumalla hyvinvointia

Soveltavat viikoittaiset liikkumisen suositukset on tarkoitettu aikuisille, joiden toimintakyky on alentunut sairauden tai vamman vuoksi tai jotka käyttävät liikkumisessa apuvälineitä, kuten kävelykeppiä, rollaattoria tai pyörätuolia.

Soveltavia liikkumisen suosituksia on yhteensä kolme: aikuisille, joiden liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut; aikuisille, jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen ja aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla.

Tarkemmin soveltavan liikkumisen suosituksista UKK-instituutin verkkosivuille.