LA 29.9 ja SU 30.9 VOK1 Superviikonloppu osa 1, TAMPERE

21.8.2017


Kannustava valmentaja ja ohjaaja/ Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa/ Harjoittelun suunnittelu ja arviointi/ Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa

Kohderyhmä: lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajille ja valmentajille eri toimintaympäristöissä

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat Valmentaja- ja ohjaajakoulutusta (VOK) tasolle 1. Tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen.

 

Perjantai 29.9.2017 klo 18-21
kouluttaja: Nina Tapala

Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3h)

Harjoitusten ilmapiiri on keskeisin tekijä lasten harjoituksessa viihtymisen ja uuden oppimisen kannalta. Kannustava ohjaaja ja valmentaja voi omalla toiminnallaan luoda innostavan ja positiivisen ilmapiirin harjoituksiin. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ohjaajat ja valmentajat hyvän ilmapiirin syntymiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä ryhmän erilaisten yksilöiden huomioimiseen harjoitustilanteessa.  Koulutuksessa pohditaan myös valmentajan ja ohjaajan omaa koulutuspolkua.

Lauantai 30.9.2017

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (3h) klo 9.30-12.30
kouluttaja: Päivi Vilen

Harjoittelun suunnittelu ja arviointi ovat laadukkaan valmennuksen ja ohjauksen kulmakiviä. Jokaisella harjoituksella tulee olla etukäteen mietityt tavoitteet ja suunnitelma, miten tavoitteisiin päästään. Valmentajan tulee myös arvioida tavoitteiden toteutumista.

Koulutuksessa käydään läpi yksittäisen harjoituskerran suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun sekä arviointiin liittyviä tekijöitä ja rakennetaan yhdessä mallitunti tuntisuunnitelmalomaketta apuna käyttäen. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen harjoitus- tai ohjaustapahtuman yleisellä tasolla ja ymmärtää arvioinnin ja seurannan yleiset periaatteet.
 

Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (2h) klo 13.30-15.30
kouluttaja: Päivi Vilen

Liikunnan ja harjoittelun keskeinen tavoite on terveyden ylläpitäminen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen, joka kantaa läpi koko elinkaaren. Koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja tietää ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet koko elämänkulun ajalta sekä eri ominaisuuksien kehittymisen herkkyyskaudet ja osaa huomioida niitä kohderyhmänsä harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

 


Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3h) klo 15.45-18.45
kouluttaja: Päivi Vilen

Valmennus ja ohjaaminen ovat opettamista valmennustilanteessa. Urheilijan oppiminen tapahtuu valmennustilanteessa valmentajan opettamisen seurauksena. Koulutuksessa käydään läpi opettamisen ja oppimisen taidot, palautteenannon eri tavat ja valmennuksen eri tyylit sekä valmennustilanteen organisointiin liittyviä tekijöitä.Aika: 29.9.2017 klo 18-21 ja 30.9.2017
Paikka: Tampere, Varalan Urheiluopisto
Hinta: 2h = 35€, 3h = 45€, koko viikonloppu 120€

VOK Superviikonlopun jokaiseen osioon mahtuu max. 25 osallistujaa ja mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 10 hlöä.

Saatte sähköpostiinne erillisen ilmoituksen, mikäli ette ole mahtuneet koulutukseen tai koulutus, tai sen jokin osio peruuntuu.

HUOM! LASKU TÄHÄN KOULUTUKSEEN LÄHETETÄÄN ANNETTUUN LASKUTUSOSOITTEESEEN ILMOITTAUTUMISEN JÄLKEEN! Laskutuslisä on 3€.
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 13.9.2017 (peruutusehtojen tarkoittama viimeinen ilmoittautumispäivä). Ilmoittautua voit vielä tämän jälkeenkin, mikäli ilmoittautumislomake on auki. ILMOITTAUDU