KKI-hanketuen hakuaika käynnissä

1.9.2018


Hakuaikaa 30.9.2018 asti.

KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä  säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.  Tavoitteena on vakiinnuttaa hankkeen uusi toimintamuoto osaksi järjestävän tahon/tahojen normaalia toimintaa.

KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt (esimerkiksi yritykset/työyhteisöt, seurat, yhdistykset jne.).

Hakijoita kannustetaan huomioimaan seuraavat KKI-painopistealueet:

  • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
  • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
  • fyysisesti huonokuntoiset miehet

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2019 tukea hakevia huomioimaan luontoliikunnan osana hankkeen toteutusta.

Tutustu tarkemmin ja hae tukea.