KKI-hanketukea Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle

5.3.2018


Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 21 terveysliikuntahankkeelle Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toimialueelle, yhteensä 48 900 euroa.

Tukea myönnettiin seuraaville hakijayhteisöille: Ahjolan setlementti ry, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Hämeen Naisvoimistelijat ry, JTA Connection Oy, Kunnonstartti Oy, Lastusten kyläyhdistys ry, Liikuntaparkki, Lunddance ay, MLL Tampereen osasto ry, Nokian Reuma ja Tules ry, Pirkanmaan kotikuntoutus avoin yhtiö, Pirkka-Hämeen Psoriasisyhdistys ry, Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, Suomen venäjänkielisten osasto – KlubOK Tampere ry, Uplakers ry, Valo-Valmennusyhdistys ry, Forssan Palloseuran juniorit ry, Hämeen allergia-, iho- ja astmayhdistys ry, Rentoutuskeskus Kehrä, Riihimäen Kehä-Ketut ry sekä Tawast Cycling Club ry.


Tukea kaksi kertaa vuodessa
 
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea toimijoille, jotka järjestävät työikäisille sopivaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Vuoden 2018 ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia tuli yhteensä 278 kappaletta eri puolilta Suomea, joista tukea myönnettiin 116 hankkeelle yhteensä 426 100 euroa. Tyypillisimmin tukea myönnettiin 1000 € - 2000 €.
 
Kaikki tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt KKI-ohjelman verkkosivuilta.
 
KKI-hanketukea voi hakea seuraavan kerran maaliskuussa 2018.

 
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on vuodesta 1995 toiminut, valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma, jota rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.
KKI -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ja juuri eläkkeelle siirtyneiden terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 

 

Forssa:
Forssan Palloseuran juniorit ry
Aikuisten naisten ringettekoulu

Hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelijat ja työikäiset naiset, jotka kaipaavat liikuntaharrastusta jäällä ja haluavat oppia luistelemaan sekä kuntoilemaan jääliikunnan parissa. Osallistujista pyritään perustamaan myös ringeten lady-joukkue. Hankkeessa järjestetään 1x1h/vk jäävuoro nuorten ja aikuisten naisten luistelukoululle. Harjoituskertoja on keväällä ja syksyllä yhteensä 20. Noin puolet kerroista käytetään luistelun alkeiden opetteluun ja luisteluoppien kehittämiseen monipuolisesti kuntoliikuntamielessä oikeaoppinen tekniikka huomioiden. Viidellä kerralla perehdytään ringetteen. Ennen jäävuoroa kokoonnutaan ryhmän toiveen mukaan yhteiselle toiminnalliselle alkuverryttelylle. Ryhmän koko on 10–30 henkilön välillä, 20 hengen ryhmä on tavoite.

Rentoutuskeskus Kehrä
Kehoa kesytellen, mieltä lepytellen

Hankkeen kohderyhmänä ovat liikuntaan tottumattomat, kilojen kanssa kamppailevat, mielen virkeyden kohotusta kaipaavat ja kehon ja mielen palautumista kaipaavat henkilöt. Hankkeen tavoitteena on antaa ryhmäläisille positiivisia kokemuksia heidän liikuntataidoista ja opastaa heitä sopivan liikuntamuodon löytämiseen. Hankkeessa järjestetään ryhmä, jonka kokoontumiskerrat pitävät sisällään aktiivista liikuntaa ja tietoiskumaisen teoriasisällön jokaiselle kerralle. Liikuntalajeina matalan sykkeen liikuntalajeja; Kehon ja mielen aktiiviseen palautumiseen tähtäävät ohjelmat, Fascialinjaus, Keppijumppa, Kahvarullaus, HämäränHyssy eli tietoinen rentoutus- ja keskittymisharjoitus, MetsänHyssy eli luontoliikunta, Jooga. Vaihtelevasti käydään myös ulkona liikkumassa. Ryhmään mahtuu max.20 henkilöä ja kokoontuminen on 1x2h/vk ajalla 1.1.–31.5.2018.

Hämeenlinna:
Tawast Cycling Club ry
Hämeen Pyöräilystartit

Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeenlinnan seudun työikäiset, jotka eivät harrasta pyöräilyä ja/tai jotka eivät vielä työmatkapyöräile. Hankkeen tavoitteena on kannustaa kohderyhmää työmatkapyöräilyyn ja pyöräilyharrastuksen pariin tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla erilaisia pyöräilymuotoja ja pyöriä ja tarjoamalla tietoa pyöräilyn terveysvaikutuksista. Lisäksi tavoitteena on lisätä ympärivuotista pyöräilyä ja seudullista yhteistyötä pyöräilyn edistämisessä Hattulassa, Janakkalassa ja Hämeenlinnassa. Osallistujille perustetaan omat ryhmät Hattulaan, Hämeenlinnaan ja Janakkalaan. Pyöräilyssä käytetään sekä osallistujien omia pyöriä ja vuokrapyöriä, kokeillaan yhdessä maastopyöräilyä, maantiepyöräilyä ja sähköpyöriä. Ryhmissä osallistujille tehdään kuntotesteinä pyöräilytesti WATTBikella. Tapaamisia järjestetään neljä ja jokaiseen tapaamiseen liittyy pyöräretki ja valmentava keskusteluosuus. Lisäksi järjestetään kaikille avoimia pyöräretkiä.

Lempäälä:
Lastusten kyläyhdistys ry
Liikettä Lastusiin

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lastusten kylän keski-ikäiset vähän tai ei ollenkaan liikkuvat. Hankkeen tavoitteena on saada uusia ihmisiä innostumaan liikunnasta matalan kynnyksen ryhmällä. Hankkeessa järjestetään liikuntaryhmä, joka kokoontuu arki-iltana 1x1h/vk aikavälillä 11.1.–26.4. yhteensä 14 kertaa. Ryhmään mahtuu 15 henkilöä. Liikuntaryhmän ohjelma koostuu mm. muokkausjumpista (keskivartalomuokkaus, rasvanpoltto), niska-hartiaseudun jumppa sekä erilaiset liikkuvuustreenit.

Liikuntaparkki
Liikuntaa Lempein Askelin

Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset joilla vaikeuksia lähteä liikkumaan säännöllisesti vuorotöiden vuoksi. Hankkeen tavoitteena on aktivoida liikkumattomat työikäiset ja ylipainoiset ihmiset helposti matalan kynnyksen ryhmään. Monesti vuorotyöläiset jäävät paitsioon ryhmissä kun pääsee osallistumaan vain vuoroviikoin. Tavoitteena on saada innostumaan muustakin liikunnasta ja lähteä liikkeelle. Liikuntaa Lempein Askelin keskittyy kehonhuoltoon, liikkuvuuteen, sekä jokaisella kerralla lisätään myös muun aerobisen liikunnan osuutta. LLA-ryhmiä perustetaan samalle päivälle aamuryhmä ja iltaryhmä, jotta jokainen voi oman työvuoronsa mukaan osallistua ryhmään joko aamulla tai illalla. Tavoitteellinen osallistujamäärä 20–30 henkilöä. Ryhmät 1x/vk/12vk.

Mänttä-Vilppula:
Pirkanmaan kotikuntoutus avoin yhtiö
Ryhtiä  ja ruista runkoon - matalan kynnyksen liikuntaryhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat työikäiset aikuiset, jotka kaipaavat kehoonsa ja arkeensa lisää ryhtiä ja ruista. Hankkeessa pyritään saamaan liikkumaan erityisesti työikäiset miehet. Hankkeen tavoitteena on kannustaa ja motivoida kohderyhmä terveellisiin elintapoihin matalan kynnyksen liikuntakokeilujen ja opastuksen avulla. Tavoitteena myös yhteystyön lisääminen paikallisten yritysten ja toimijoiden välillä toiminnan vakiinnuttamiseksi. Hankkeen aikana toteutetaan neljä matalan kynnyksen liikuntaryhmää, 2x/kevät ja 2x/syksy. Ryhmät kokoontuvat 1x/vk/ryhmä yhteensä 20kertaa. Ryhmässä tehdään alussa ja lopussa kuntotestit. Liikuntaryhmässä tehdään monipuolisesti liikkuvuus, lihasvoima ja kestävyysharjoituksia erilaisia välineitä ja omaa kehoa hyödyntäen, kokeillaan erilaisia liikuntamuotoja ja myös luontoliikuntaa osana harjoittelua. Kuhunkin ryhmään mahtuu noin 20 osallistujaa.

Nokia:
Nokian Reuma ja Tules ry
Kehonhuolto

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivät. Hankkeen tavoitteena on vähentää selän ja lantion alueen kipuja sekä lisää lihasvoimaa ja elastisuutta. Myös nivelten liikkuvuus paranee. Kehonhuolto lisää joustavuutta ja elastisuutta sekä lisää lihasten venyvyyttä. Hankkeessa järjestetään tavoitteiden mukaista kehonhallintaa eri ikäisille tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsiville. Ryhmään mahtuu 15–20 liikkujaa, joiden harjoittelusta fysioterapeutti pystyy huolehtimaan. Liikuntakerrat ovat syksyllä ja keväällä 1x/vk 14-15x/kausi (keväällä ja syksyllä).

Riihimäki:
Hämeen allergia-, iho- ja astmayhdistys ry
Liikunnan iloa astmaattisille ja allergisille aikuisille

Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset ja vähän liikuntaa harrastavat allergiset ja astmaatikot. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän liikunnanharrastamista vesijumpan ja kuntosaliryhmien avulla sekä motivoida heitä jatkamaan liikunta- ja terveysneuvonnan avulla. Hankkeessa järjestetään 1) vesijumppaa 1x50min/vk. Osallistujia ryhmässä on noin 40. Liikunta- ja terveysohjausta annetaan vesijumpan yhteydessä. 2) Kuntosaliryhmät on tarkoitus perustaa sekä Hämeenlinnaan, Janakkalaan että Hattulaan. Tarkoituksena on saada vuorot arkipäiviksi iltapäivästä/illasta. Hattulassa kuntosaliryhmällä on oma vetäjä, joka antaa liikunta- ja terveysneuvontaa. Ohjaaja kiertää viikoittain muilla kuntosaleilla antamassa liikunta- ja terveysneuvontaa. Neuvossa kerrotaan vesijumpan/ kuntosalitoiminnan terveysvaikutuksista, opastetaan oikeat ja turvalliset liikeradat sekä lisäksi on mahdollisuus kysyä terveyteen ja liikuntaan liittyviä kysymyksiä.

Riihimäen Kehä-Ketut ry
Miesten kuntonyrkkeily

Hankkeen kohderyhmänä ovat Riihimäen alueen ja lähikuntien miehet jotka haluavat kohottaa kuntoaan ja pudottaa painoaan jaksaakseen paremmin työelämässä. Hankkeen tavoitteena on kannustaa liikkumaan ja pysyvään painonhallintaan. Hankkeessa järjestetään kuntonyrkkeilyä.  Kynnys kuntonyrkkeilyn aloittamiselle pidetään matalana sekä tarjotaan tietoutta omatoimiselle harjoittelulle, liikkuvuuden parantamiselle ja oikealle ruokavaliolle. Kuntonyrkkeilyn lisäksi koulutettaville opetetaan lihashallintaa, venyttelyä ja liikkuvuuden lisäämistä ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamana. Harjoittelu tapahtuu 1x1,5h/vk yhteensä 37 harjoituskertaa. Osallistujamäärä on n. 10 hlöä. Kausien alussa ja lopussa koulutettaville pidetään lihaskuntotestit, mitataan keskivartalon ympärysmitta ja kehon paino.

Sastamala:
Kunnonstartti Oy
Servi Starttaa Sisukkaasti

Hankkeen kohderyhmänä ovat Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n (Servi) henkilökunta. Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin parantaminen tunnistamalla omia palautumiskeinoja, työssä mikrotaukojen ja työasennot ja vapaa-ajan liikuntaan kannustaminen. Hankkeen alussa ja lopussa järjestetään kuntotestit ja työkykykysely, kysely myös keskivaiheilla. Alkukartoituksen pohjalta perustetaan 7 ryhmää lisäliikuntaa tarvitseville omat ryhmät ja aktiivisemmille liikkujille omat, sekä yhteisryhmiä. Ryhmissä toteutettavia lajeja ovat kehonhuolto/venyttely, hengitys/rentoutus, erilainen lihaskuntoharjoittelu, erilaiset palloilulajit, vesiliikunta, pilates, tanssilliset lajit, sauvakävely. Yksi ryhmä kokeilee yhtä lajia aina 3-5vk, jonka jälkeen siirrytään uuteen lajiin. Kevätkaudella ryhmät kokoontuvat 15 kertaa ja syksyllä 10 kertaa. Kesäkaudella (3 kk) on omaa toimintaa, jota seurataan liikuntapäiväkirjalla. Lisäksi toteutetaan ergonomianohjausta Servin työkohteissa kaikille työntekijöille, ergonomiaohjausta tarvittaessa myös yksilöllisesti. Hankkeessa järjestetään myös terveysaiheisia luentoja.

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry
Juoksussa kaiken ikää

Hankkeen kohderyhmänä ovat Sastamalalaiset ja Huittislaiset, liikkumattomat nuoret aikuiset, joilla uhkaa syrjäytymisestä ja/tai mielenterveydellisistä ongelmista. Hankkeen tavoitteena on järjestää kaksi juoksuryhmää nuorille, jotka eivät ole aiemmin harrastaneet juoksua tai paljon muutakaan liikuntaa. Molempiin ryhmiin otetaan 10 nuorta ja kumpikin ryhmä kestää 11 viikkoa. Juoksuryhmien kanssa samanaikaisesti toteutetaan Porin vapaa-aikaviraston mallin mukaisesti "Sohvaperunan juoksukoulu", jossa ryhmät tapaavat ohjatusti 2x/vk lenkkeilyn ja hyvinvointia tukevien keskustelujen merkeissä. Lenkkejä tehdään sekä teillä että poluilla ja ryhmäläisiä kannustetaan harrastamaan liikuntaa itsenäisesti juoksuohjelman mukaisesti. Hankkeen päätteeksi ryhmät osallistuvat yhdessä juoksutapahtumaan, jossa juostaan 10km matka. Hankkeen jälkeen voidaan järjestää muutamia seurantatapaamisia.

Tampere:
Ahjolan Setlementti ry
Vierivä Ahjola ei sammaloidu

Hankkeen kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat Ahjolan organisaation työntekijät. Hankkeen tavoitteena on vähentää liiallisen istumisen ja epäedullisten työasentojen haittoja, juurruttaa säännöllinen taukoliikunta osaksi työkulttuuria sekä luoda yhteishenkeä. Hankkeessa järjestetään 1) Taukoliikuntaa 1x/vk/toimipiste kesto 15–20 min. Toimipisteitä on neljä ja osallistujia on 5-15/ryhmä. Taukoliikunnan yhteydessä (ja sähköpostiviestissä) julkistetaan seuraava viikkohaaste ja käydään läpi edellisen viikon kokemukset. 1x/kk taukoliikuntatuokio vaihtuu terveellisen aamupalan tuokioihin. 2) Luontoliikuntapäivät 2x/kevät ja 2x/syksy. Tapahtumiin osallistujat kootaan eri yksiköistä. Jokainen päivä sisältää terveyteen ja liikuntaa sekä liikuntaan liittyvän keskusteluteeman, esim. palautuminen, stressi, syke, TULE, luontoliikunnan hyödyt jne. Päiviä järjestetään eri ajankohtina ja päivinä, jotta eri yksiköistä mahdollisimman moni pääsee osallistumaan eri aikoina tapahtumiin.

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Liikettä Pirkanmaalle ja Kanta-Hämeeseen

Alueellisen terveysliikuntatoiminnan koordinointi ja kehittäminen.
Toimenpiteitä:Liikuntaneuvonnan palveluketju --> kuntakierrokset, terveyden edistämisen ja hyvinvointikoordinaattorien työryhmissä toimiminen, liikuntaneuvonnan tilan kartoittaminen ja neuvontaprosessin käynnistyminen, liikuntavastaavien verkostotapaamiset + koulutus, seminaarit liikuntaneuvojille ja seuratoimijoille, LA-koulutukset + starttikäynnit + teemapäivät
•Toimintakykyä työelämään --> yrittäjäyhdistystilaisuudet, tiedotus hanketuesta, hankkeen tarpeen kartoitus (selvitys), rekkakiertue, koulutukset työpaikoille
•Työikäisten liikuttaminen --> painotus luontoliikunnan edistämisessäluontoliikuntaseminaari, ulkoliikunnan mahdollistaminen ja tukeminen"

Hämeen Naisvoimistelijat ry
Painonhallintaryhmä - tee unelmistasi totta

Hankkeen kohderyhmänä ovat 25–60-vuotiaat miehet ja naiset. Hankkeen tavoitteena on parantaa osallistujien kuntoa ja heidän ruokailutottumuksiaan sekä antaa vinkkejä ja kannustusta painonpudotukseen ja sen hallintaan. Hankkeessa järjestetään painonhallintaryhmä. Ryhmä kokoontuu 2x/vk, keväällä 15krt ja syksyllä 10 krt. Keväällä aloitetaan noin 20 osallistujan kanssa ja syksyllä tulee uusi 20 henkilön ryhmä, johon myös vanhat voivat osallistua. Kurssi on painonpudotusryhmän lisäksi kokonaisvaltainen katsaus hyvinvointiin ja terveelliseen pysyvään elämäntapaan sisältäen ravinto-ohjauksen, kehonkoostumusmittauksen sekä vinkkejä monipuoliseen ja tehokkaaseen liikuntaan.

JTA Connection Oy
Kaikki yhdessä liikkumaan

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki työyhteisön jäsenet. Hankkeen tavoitteena on saada kaikki yhdessä liikkumaan ja kasvattaa tietoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista testien ja näistä saatavien palautteiden osalta. Koska hanke lähtee käyntiin ensimmäistä kertaa, on tarkoitus saada tietoa, miten kehittää toimintaa ja aktivoida jäseniä yhä enemmän mukaan. Hankkeessa järjestetään 1) ohjattu toimintatunti, missä vaihtuva laji. Lajikokeilut suunnitellaan yhdessä yhteistyökumppanin kanssa ja otetaan ehdotuksia työyhteisön jäseniltä. Liikuntaa järjestetään 1x45min/joka toinen viikko. Osallistujamäärä 10–25. 2) Pienryhmät, joiden aihealueet ja aikataulu tarkentuu lähempänä ryhmien alkamista. Pienryhmiä tulee olemaan 1-3 eri aihealueiden ympärillä (painonpudotus, painonnosto, juoksuryhmä, hyvinvointiryhmä). Osallistujamäärä pienryhmissä 5-10/ryhmä.

Lunddance ay
Kunnon Nekala

Hankkeen kohderyhmänä ovat Nekalan teollisuusalueen työikäiset vähän liikkuvat ja ylipainoiset. Hankkeen tavoitteena on kannustaa kohderyhmää liikkumaan enemmän, voimaan paremmin ja säilymään työikäisinä pidempään. Hankkeessa perustetaan kaksi kehonhallinnan alkeisryhmää. Ryhmät kokoontuvat 1h arkisin (aamu- ja iltaryhmä), järjestäjä joustaa osallistujien toiveiden mukaan päivästä ja kellonajasta. Kumpaankin ryhmään mahtuu mukaan 20 hlöä. Ryhmän vetäjät tutustuvat osallistujien työn vaatimuksiin ja ohjaavat osallistujia yksilönä. Liikkumaan tulo tehdään helpoksi suunnittelemalla tunnit joko työpäivän alkuun tai työpäivän loppuun. Tuntien sisältö koostuu alkulämmittelystä, lihasvoimaosiosta ja liikkuvuusharjoitteista. Kävijöille annetaan myös lihaskunto- ja venyttelyohjeita omatoimiseen harjoitteluun. Osallistujien kehittymistä seurataan lihaskunto- ja liikkuvuustestauksilla (kauden alussa ja lopussa). Hanke aloitetaan yhteisellä starttipäivällä jolloin alkutestauksen lisäksi luento terveellisistä liikkumisesta ja ravitsemuksesta.

MLL Tampereen osasto ry
Liikkeessä kaiken ikää

Hankkeen kohderyhmänä ovat Tampereen ja sen lähikuntien vähän liikkuvat lapsiperheet, jotka hyötyvät matalankynnyksen liikuntapalveluista. Hankkeen tavoitteena on kannustaa ruuhkavuosien keskellä eläviä vanhempia liikkumaan yhdessä lastensa kanssa. Hankkeessa perustetaan erilaisia ryhmiä: 1) Isä-lapsi-liikuntaryhmä isille/miehille ja 3-6 -vuotiaille lapsille. Sisältönä ovat sisäpelit- ja leikit, pihapelit, palloilu, kuntopiiri, sirkustemppuilu, toivotuimmat leikit ja pelit. 2) Tanssita vauvaa -ryhmä äideille ja 3 kk -1 vuoden ikäisille. Ohjelma koostuu helpoista tanssillisista osioista ja kevyistä lihasvoimaa parantavista liikesarjoista. 3) Pihaliikkareiden sisältö on koko perheen liikunnassa erilaisten pallo -ja pihapelien ja juoksuleikkien muodossa. Lisäksi järjestetään mediaprojekti, joka tuo yhteen 9. luokan oppilaita ja vapaaehtoisia senioreita. Toiminta on osa äidinkielenopetusta ja pienryhmien keskustelujen ja toiminnan kuvaus tapahtuu monimuotoisesti joko artikkeleita kirjoittamalla, musiikkiesityksinä, näytelminä, videoina, valokuvina jne. Lisäksi mukana liikuntalajikokeiluja. Kaikki ryhmät kokoontuvat 1x/vk 8-10x. Mediaprojektin aikataulut kytkeytyvät koulun lukukausiin ja lukujärjestykseen.

Pirkka-Hämeen Psoriasisyhdistys ry
Kuntoudu, vahvistu ja virkisty -psorivertaisliikuntaryhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat iho- ja nivelpsoriasista sairastavat työikäiset henkilöt. Hanke on jatkohanke. Ryhmää täydennetään jo mukana olevien miesten lisäksi uusilla osallistujilla. Tavoitteena on jatkohankkeella vahvistaa osallistujien liikunnallista elämäntapaa vertaistapaamisten avulla. Hankkeessa järjestetään monipuolista liikuntaa, kuten pilates, faskia, sauvakävely ja pienvälineliikunta (mm. pallo, rengas, rulla) huomioiden iho- ja nivelpsoriasiksen erityispiirteet. Ohjaaja kertoo teoriaa selkärangan ja muiden nivelten anatomiasta sekä jakaa uusinta tietoa liikunnan merkityksestä terveydelle. Liikkeet ovat nivelystävällisiä lihaskuntoliikkeitä tavoitteena lihasvoima, liikkuvuus, koordinaatio ja tasapaino. Osallistujat saavat myös kirjalliset kotiharjoitteet.
Osallistujia rohkaistaan osallistumaan jatkossa myös yleisiin liikuntaryhmiin. Ryhmä (12 henkilöä) kokoontuu tiistai-iltaisin helmikuun ja toukokuun välisenä aikana n. seitsemän kertaa. "

Suomen venäjänkielisten osasto - KlubOK Tampere ry
Hyvinvointia jokaiselle työikäiselle matalalla kynnyksellä

Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset ja heidän perheenjäsenet. Hankkeen tarkoituksena on auttaa venäjänkielisten integroitumista Suomeen, ja tarjota heille liikuntapalvelua sekä suomen että venäjän kielellä. Hankkeessa järjestetään kolme matalakynnyksen joogaryhmää, jotka kokoontuvat 1x1h/vk/ryhmä. Kaksi joogaryhmää on suunnattu työikäisille, kolmas on aikuinen-lapsi joogaa.  Ryhmät toimivat kaksikielisinä ja tutustuttavat molempiin kulttuureihin. Lisäksi keväällä järjestetään seminaarit "Selän hyvinvointi arkielämässä" ja "Tasapainoa arkielämään" (liikunnan, ruokavalion ja levon tasapaino). Yhdistyksen aktiiveja myös lisäkoulutetaan.

Valo-Valmennusyhdistys ry
Askeleittain aktiivisuutta

Hankkeen kohderyhmänä ovat Valo-Valmennusyhdistyksen asiakkaat ja henkilökunta. Hankkeen tavoitteena on aktivoida asiakkaana olevia sekä heidän kanssaan työskenteleviä yhdistyksen valmentajia etsimään yhdessä yhteisön toimintaan luontevasti soveltuvia arkiliikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä lisätä yhdistyksen työntekijöiden valmiuksia kytkeä elintapaohjaus osaksi asiakkaiden kuntoutumisprosessia. Hankkeessa järjestetään 1x/vk asiakkaiden toiveiden pohjalta matalankynnyksen liikuntaa 1x/vk (kesto määrittyy sisällön mukaan), esim. kävelyretket, työpisteellä tehtävä kevyt hartiajumppa, haravointi). Lisäksi järjestetään säännöllistä elintapaohjausta yksilöllisesti 2x/kk ja 2 hyvinvointi-/liikuntapäivää. Elintapojensa parantamisesta kiinnostuneille asiakkaille voidaan järjestää myös ryhmämuotoista tukea (esim. tupakasta vieroittumisryhmiä terveydenhoitajaopiskelijoiden ohjauksella).

Ylöjärvi:
Uplakers ry/Taitoluistelujaosto (UpTL) Ylöjärvi
Aikuisten taitoluistelukoulu Ylöjärvellä (jatkohanke, aiempi oli vuonna 2017)

Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset Ylöjärveltä ja ympäristökunnista, jotka ovat kiinnostuneita aikuisluistelusta. Hankkeen tavoitteena on saada jatkoa vuoden 2017 todella hyvin käynnistyneelle hankkeelle Ylöjärvellä. Nyt tavoitteena on saada vielä lisää uusia aikuisharrastajia. Tavoitteena on tarjota myös ennen luistelutuntia ns. oheistunti, jossa lämmitellään, venytellään ja tehdään lihaskuntoa. Hankkeessa toteutetaan taitoluistelukoulu, jossa harjoitukset 1x45min/vk viikonloppuna. Alkeisryhmässä harjoitellaan monipuolisesti taitoluistelun eri osa-alueita. Kaikki taitoluistelukoululaiset osallistuvat myös koko seuran kevätnäytökseen.