Koulujen ja seurojen yhteistyössä tehdään aktiivisempia koulupäiviä

3.2.2018


Suomen Olympiakomitea, Liikkuva koulu -ohjelma ja Liikunnan aluejärjestöt haluavat edistää koulujen, seurojen ja järjestöjen yhteistyötä aktiivisemmissa koulupäivissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi innostuisi liikkumisesta ja saisi mahdollisuuden liikunnan harrastukseen osana koulupäivää – aamulla, keskellä koulupäivää tai heti koulupäivän jälkeen. Alueellisissa Urheilugaaloissa ympäri Suomen palkitaan tammi-helmikuussa kouluja, seuroja ja kuntia esimerkillisestä toiminnasta koulupäivän aikaisen liikkumisen sekä koulujen ja seurojen yhteistyön edistämisessä.

Liikkuva koulu -ohjelman seurannan mukaan jo joka toisessa koulussa on urheilu- tai liikuntaseuran järjestämää kerhotoimintaa. Lisäksi yli puolet kouluista haluaisi järjestää lisää kerhotoimintaa yhteistyössä urheilu- ja liikuntaseurojen kanssa. Monessa kunnassa liikuntatoimen ja seurojen yhteistyöllä on pitkät perinteet, mikä luo hyvää pohjaa myös koulujen kanssa tehtävälle yhteistyölle.

- Yhteistyö urheiluseurojen, järjestöjen, koulujen ja kunnan hallintokuntien välillä on lisääntynyt Liikkuva koulu -ohjelman aikana. Edellytyksiä ja potentiaalia yhteistyön lisäämiselle on olemassa vieläkin enemmän, mutta yhteistyökulttuurin luominen etenee askel kerrallaan, toteaa Liikkuva koulu -ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom.

 

Alueellisissa Urheilugaaloissa jaetaan tunnustuksia koulujen ja seurojen yhteistyöstä

Palkittavat ovat kouluja, seuroja ja kuntia, joissa oppilaille tarjotaan sisällöllisesti monipuolista matalan kynnyksen liikuntaa. Palkitsemisen perusteina ovat olleet lisäksi monialainen yhteistyö sekä pitkäjänteinen ja hyvin koordinoitu toiminta.

- Koulujen ja seurojen yhteistyö vaatii kunnan tasolta koordinaatiota ja yhteistä suunnittelua. Palkittavissa tahoissa on onnistuneita esimerkkejä, joissa on saatu lajirajat ylittävässä yhteistyössä oppilaille uusia harrastusmahdollisuuksia. Koulujen ja urheiluseurojen yhteistyö on saanut kentällä hyvän startin, hehkuttaa Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.

Koulujen ja seurojen yhteistoiminta on palkitsemisten perusteella moninaista. Yhteistyössä järjestetään, lajikokeiluja, teemaviikkoja, liikuntapäiviä ja -tapahtumia sekä liikuntakerhoja aamuisin, välitunneilla ja koulupäivän jälkeen. Myös oppilaiden rooli toiminnassa on ollut aktiivinen. Seuroissa harrastavat nuoret ovat ohjanneet liikuntaa nuoremmille ja oppilaita on ollut kesätöissä urheiluseuroissa. Ennen kaikkea palkitsemisissa korostuu yhdessä tekeminen.

 

Hämeen Urheilugaalassa jaettiin alueellinen Liikkuva koulu ja seurayhteistyö 2017 -palkinto

Palkittava: Lasten Liikunnan Tuki ry
Palkitsemisperusteet: Lasten Liikunnan Tuki ry on ollut hyvä, joustava, aloitteellinen ja ahkera kumppani Hämeenlinnan kaupungille. Yhdistys on hyvillä verkostoillaan ja kaikkia kumppaneita innostavalla työotteellaan koordinoinut Hämeenlinnan koulujen seurayhteistyötä ja ”höntsäliikuntaa” lisäävää Liikuntalukkaria.
Lisätietoa: Lasten Liikunnan Tuki ry, Juha Liedes, juha.liedes@lastenliikunnantuki.fi, p. 0400 744 840 / Hämeen Liikunta ja Urheilu, Hannamari Laitinen, hannamari.laitinen@hlu.fi