Valtakunnallinen Liikkumisen unelmavuosi 2017 onnistui hienosti

30.1.2018


Vuonna 2017 vietettiin Liikkumisen unelmavuotta, jonka tavoitteena oli juhlia Suomi 100 -juhlavuotta liikkumalla ja innostaa ihmisiä liikkumaan lisää. Liikkumisen juhlavuotta toteutettiin aivan ainutlaatuisella yhteistyön laajuudella eri puolilla Suomea. Olympiakomitean koordinoimaan Liikkumisen unelmavuoden toteuttamiseen osallistui ennätyksellinen määrä kuntia, eri kuntatoimijoita, seuroja, yhdistyksiä, yrityksiä sekä yksittäisiä ihmisiä.

Vuoden aikana rakennettiin uudenlaisia yhteistyöverkostoja, kokeiltiin rohkeasti erilaisia tapoja lisätä liikettä ja osallistettiin ihmisiä mukaan toimintaan yhteisellä Unelmat liikkeelle -toimintamallilla, johon sitoutui jopa noin 130 kuntaa eri puolilla Suomea. Toimintamallin ideana oli osallistaa, verkottaa ja rohkaista uusiin kokeiluihin eri toimijoita. Toiminnan tuloksena syntyi arviolta noin 1 000 uutta verkostoa, toimintaa ja tapahtumia järjesti noin 10 000 toteuttajaa ja osallistujia Unelmat liikkeelle -toimintaan arvioitiin olevan noin puoli miljoonaa. Eri paikkakunnilla toimintaa toteutettiin hyvin vaihtelevin ja monipuolisin tavoin.

Vuosi täyttyi hienoista tapahtumista ja tuotti uudenlaista toimintaa. Suurimpana yhteisenä ponnistuksena oli Unelmien liikuntapäivä 10.5.2017, joka innosti liikkumisen pop up -päivänä kaikenlaiseen iloiseen liikkumiseen ihmisiä ympäri Suomea. Maakunnissa suurimpia tuloksia löytyi uudenlaisista verkostoista ja tavoista tehdä yhdessä. Useilla paikkakunnilla vuoden aikana järjestettiin eri toimijoiden kesken muun muassa vastuuviikko-periaatteella matalan kynnyksen ohjelmaa, jolla innostettiin ihmisiä kokeilemaan ja tutustumaan liikkumisen eri tapoihin. Suomi 100 -juhlavuosi innosti myös erilaisiin 100-teemaisiin tempauksiin, kuten 100 eri lajin kokeilua vuoden aikana, 100 pulahdusta, 100 kilometriä, jne.

- Olympiakomitean näkökulmasta vuosi toteutui erinomaisella tavalla. Saimme luotua yhdessä ainutlaatuisen kokonaisuuden liikkumisen juhlavuodeksi, jossa kukin paikkakunta toteutti toimintaa parhaalla katsomallaan tavallaan ja vuotta oli toteuttamassa myös aivan yksittäisetkin ihmiset. Juhlavuosi näytti, että tällainen osallistamiseen, kokeiluihin perustuvat verkostotyötapa toimii ja sille on kysyntää, toteaa tyytyväisenä Olympiakomitean johtaja Pekka Nikulainen Lisää liikettä -tiimistä.


 
Linkki valtakunnalliseen Unelmat liikkeelle -loppuraporttiin tästä.
Olympiakomitean tiedote.
 
Lisätiedot:
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
kehittämispäällikkö Kirre Palmi
p. 044 7748 827, kirre.palmi(at)hlu.fi
 
Liikkumisen unelmavuosi ja Unelmat liikkeelle -kokonaisuus:
Anna Iso-Ahola, Suomen Olympiakomitea, anna.iso-ahola(a)olympiakomitea.fi, puh. 0400 269 294