Urheilujohtamisen seminaari

11.9.2017


Jari Stenvall
Jari Stenvall
Tiina Kivisaari
Tiina Kivisaari
Mikko Salonen
Mikko Salonen
Mikko Leinonen
Mikko Leinonen

Neljä puheenvuoroa liikunnan ja urheilun muutosjohtamisesta.

HLU:n järjestämä neljäs urheilujohtamisen seminaari keräsi Tampereen yliopistolle lähes sata osallistujaa kuulemaan ja keskustelemaan liikunnan ja urheilun muutosjohtamisesta. Puhujina oli erinomainen joukko asiantuntijoita, jotka lähestyivät aihetta erilaisista tulokulmista.

Seminaarin aloitti Tampereen yliopiston professori Jari Stenvall muutosjohtamisen teoreettisemmasta näkökulmasta. Hänellä oli antaa näkemyksiä liikunnan ulkopuolisena toimijana ja johtamisen tutkijana. Oli mielenkiintoista kuulla, miten hän näki liikunnan muutoksen ja sen johtamisen.

Stenvall totesi liikunnan isona ongelmana siinä olevat moninaiset tarpeet, joista ei ole osattu valita oleellisimpia. Haasteena on myöskin ollut systemaattisuuden puute haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Stenvall heitti ilmaan kysymyksen: pystyykö liikunta-ala käyttämään omat sattumansa muutoksen kehittämiseen? Urheilun haasteena on myös löytää toiminnassaan tasapaino intohimon ja faktojen välille.

OKM:n liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari puhui ministeriön näkökulmasta liikunnan suurista muutosteemoista, joista liikuntaväen tulee ottaa koppi ja osata reagoida. Hän kuitenkin painotti, ettei muutos sinällään ole uusi asia, niin on tapahtunut ennenkin, nyt vain vauhti kiihtyy.
Kivisaari kuulutti yhdessä tekemisen, yhdessä ratkaisujen etsimisen ja löytämisen hyödyntämistä.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen totesi heti alkuunsa saman kuin edellinenkin puhuja: on hyväksyttävä ja sopeuduttava siihen, että maailma muuttuu jatkuvasti. Mikään ei enää pysähdy paikoilleen.
Hän heitti ilmaan kysymyksen, onko urheilujohtaminen jotenkin erilaista kuin muu johtaminen tai pitäisikö sen olla. Urheilussa on paljon erilaisia näkökulmia, joita yritetään yhdistää lisäksi toimitaan monien omistajien puristuksessa, mikä tuo omat haasteensa. Tavoitteet ovat olleet epäselviä, eikä ole ollut mittareita, joilla tuloksia mitataan. Tämä on johtanut toteutuksen puuroutumiseen.

Kysymykseensä Salonen totesi, että urheilun johtaminen on toki vähän erilaista, mutta suurimman eroavuuden aiheuttaa se, että mukana on paljon erilasia tunteita ja ymmärtämällä niitä pärjää jo paremmin.

Seuranäkökulman seminaariin toi Tamhockey Oy:n toimitusjohtaja Mikko Leinonen, joka kertoi kokemuksiaan Tapparan menestyksen taustalta. Pankkitaustaisen miehen ohjenuora toiminnassa on ollut talouden tasapaino. Heti alussa hän hankki tiimiin apua taloudenhoitoon ja talouden seurannan hän nostaa erityisen suureen arvoon. Siinä on aina parantamisen varaa hän painottaa ja kehottaa kaikkia muitakin seuroja panostaman samaan. Kaikkeen toimintaan hän ohjeisti asettamaan kovat, mutta realistiset tavoitteet.

Puheenvuoronsa otsikkoon ry vai oy Leinonen vastasi seuraavaa: ”kaikkien palloilulajien pitäisi olla osakeyhtiöitä, viimeistää silloin, kun alkaa olla arvonlisäverollista toimintaa”.

Johtamisen tärkeimmiksi ohjenuoriksi hän nostaa rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden sekä intohimo tekemiseen.