Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset 2016 haettavissa

25.9.2015


Avustus korvaa aiempin vuosien Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset ja Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset.

Valtio tukee liikunnallisen elämäntavan edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä kehittämismäärärahojen avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julistaa haettavaksi valtionavustukset liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen vuoden 2016 talousarviossa tarvittavat määrärahat. Asiaa koskevat paikallisten kehittämishankkeiden hakemukset toimitetaan liitteineen asianomaiselle aluehallintovirastolle.

Haun tarkoituksena on tukea Muutosta liikkeellä! Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 (2013;2014) ja uuden liikuntalain (390/2015) toimeenpanoa sekä toteuttaa hallitusohjelman (2015) linjauksia liikunnan osalta. Keskeisenä periaatteena on poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa.

Liikunnallisen elämäntavan paikallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Hanke voi kohdentua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus, koulu (vain jatkohankkeet, kevätlukukaudelle 2016), ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta ja perheliikunta. Hanke voi myös kohdentua sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistämiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa.

Hallituksen kärkihanke "Uudet oppimisympäristöt ja digitalisaatio" toimenpiteen "Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi" osalta avataan oma kunnille suunnattu avustushaku keväällä 2016 koskien lukuvuotta 2016-2017.

Nyt avoinna olevasta Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustusten hausta on kuitenkin mahdollista hakea avustusta koulujen toimintakulttuurin muuttamiseen kohdentuville jatkohankkeille kevätlukukaudeksi 2016. Uudet Liikkuva koulu -hankkeet hakevat avustusta keväällä 2016 avattavasta hausta lukuvuodelle 2016-2017. Myös jatkohankkeilla on mahdollisuus hakea avustusta kevään 2016 hausta.

Hakuilmoitus, hakuohje ja hakulomake OKM:n sivuilla.
 

Hakuaika päättyy 30-11-2015


Lisätietoja:
Lasten ja nuorten liikunta, Hannamari Laitinen, aluekehittäjä, HLU, p. 0207 408612
Aikuisliikunta, Kirre Palmi, projektipäällikkö, HLU, p. 0207 482 603

 

Lähde: OKM, minedu.fi