KKI-hanketukea 18:lle aikuisten liikuttajalle HLU:n toimialueella

16.6.2015

Kuva KKI-ohjelma
Kuva KKI-ohjelma

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myönsi taloudellista tukea 18 terveysliikuntahankkeelle Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toimialueelle (Kanta-Häme ja Pirkanmaa) yhteensä 23 500 €. Kaikkiaan hakemuksia  tuli 33 kappaletta. Kanta-Hämeessä tukea sai 4 hanketta yhteensä 5300 eur ja Pirkanmaalla 14 hanketta yhteensä  18 200 eur.

 

Tuet Kanta-Häme:

 • Hämeenlinnan seudun Setlementti ry
 • Hämeenlinnan Uimaseura ry, Uintiharrastuksesta potkua elämään
 • Käsipalloseura Riihimäen Cocks ry, Käsipalloa ja liikunnan riemua sekä
 • Letkun Maamiesseura ry, Tammela

 

Tuet Pirkanmaa:

 • Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Voimaa vedestä
 • FysioHyvi's, Niilot ja Lyylit
 • Horseforte Oy Harmoniatalli, Aikuiset ratsaille!
 • Ikaalisten Mielihyvä ry, Tanssiva mieli
 • Liikuntaparkki Oy, Ilon Kilot liikunta ja painonhallintaryhmä
 • Onkemäen kyläkerho ry, Löydä liikunta - kohota kuntoa!
 • Pirkanmaan Fysiocenter Oy, Äijätreeni syksy 2015
 • Rämsöön Urheilijat ry, Omaa lajia etsimässä!
 • Tampereen Harrasteurheilijat ry, Kuntoliikuntaa hyvässä seurassa
 • Tampereen keilailuliitto ry, Miehet 40 +, opettele ja aloita hauska harrastus, keilaaminen
 • Tampereen Kuntoliikunta Ry TAKU, Leppoisasti aloittaen kuntoon
 • Tampereen Naisvoimistelijat ry, Liikettä rotvallin reunalla
 • Uinti Tampere, Askel hyvinvointiin vesiliikunnan keinoin sekä
 • Valkeakosken Koskenpojat ry/Voimistelujaosto, Joka Jampan jumppa -lisää perusliikuntaa

Tarkemmat kuvaukset hankkeista viestin lopussa.

 

Tukea kaksi kertaa vuodessa

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa työikäisille järjestäville hankkeille. Vuoden 2015 toisella hakukierroksella tukea sai 102 hanketta. Hakemuksia tuli 239 kappaletta eri puolilta Suomea. Tukisumma oli yhteensä 149 400 euroa. Hankkeiden saama tuki vaihteli 300 eurosta 4 500 euroon. Myönnettyjen tukien keskiarvo oli noin 1 460 euroa.

Tukea saaneiden hankkeiden hankekuvaukset ja yhteyshenkilöt löytyvät KKI-ohjelman verkkosivuilta osoitteesta http://www.kkiohjelma.fi/ kohdasta Hanketuki -> KKI-hanketuki -> Tuetut hankkeet.

KKI-tukea voi hakea seuraavan kerran syyskuussa 2015.

Vuodesta 1995 toiminutta KKI-ohjelmaa ovat rahoittaneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö / Raha-automaattiyhdistys. Ohjelmassa ovat mukana myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten terveyttä ja hyvinvointia. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 

 

 

KKI-hanketuet 2/2015 Kanta-Häme

Hämeenlinnan seudun Setlementti ry
Tuolijoogalla liikunnan iloa

Hankkeen kohderyhmänä ovat Hämeenlinnan alueen Sote-järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset. Tavoitteena on kannustaa kohderyhmää päivittäiseen liikuntaan ja liikunnan ilon löytämiseen. Hankkeessa toteutetaan elo-joulukuun 2015 aikana 3 tuolijoogakurssia. Yhden kurssin kesto on 8 krt. Yksi kerta on kestoltaan yhden tunnin sisältäen 45 minuuttia ohjattua tuolijoogaa sekä 15 minuuttia keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Kullekin kurssille otetaan enintään 15 osallistujaa.

Tuki 1000 eur.

 

Hämeenlinnan Uimaseura ry
Uintiharrastuksesta potkua elämään

Hankkeen kohderyhmänä ovat uimataitoiset hämeenlinnalaiset, joilla ei ole säännöllistä liikuntaharrastusta. Tavoitteena on kehittää osallistujien uimataitoa niin, että kuntouinnin harrastaminen on nautinnollista sekä saada uinnista pysyvä liikuntaharrastus. Hankkeen ryhmä käy ammattitaitoisen ohjaajan johdolla harjoittelemassa tunnin kerran viikossa ajalla 19.8-16.12.2015, yht. 18 krt. Ohjaustuntien sisältö rakentuu aluksi uintilajien tekniikoiden kehittämisestä ja myöhemmin kunnon kohottamisesta. Ryhmäläisille järjestetään myös luento liikunnallisesta elämäntavasta sekä henkilökohtaista elämäntapojen seurantaa kuukausittain. Seurannassa käydään läpi osallistujien elämäntapapäiväkirjaa ja keskustellaan tuntemuksista. Lopuksi osallistujille järjestetään kuntotestaus Cooperuinnilla. Ryhmään mahtuu noin 10 osallistujaa.

Tuki 800 eur.

 

Käsipalloseura Riihimäen Cocks ry.
Käsipalloa ja liikunnan riemua

Hankkeen kohderyhmänä ovat käsipallosta ja painon pudotuksesta innostuneet miehet ja naiset. Tavoitteena on tarjota kohderyhmälle matalan kynnyksen käsipalloa. Hanke mahdollistaa kahden tai kolmen käsipallon harrasteliikuntaryhmän perustamisen. Kokoontumisten sisältö koostuu verryttelystä, lajin perustekniikkaharjoittelusta, taktisista kuvioista ja pelaamisesta. Ryhmäläiset testataan (paino, vatsanympärys, rasvaprosentti) aluksi elokuussa, välitestaus suoritetaan lokakuussa ja lopputestaus joulukuussa. Ryhmiin mahtuu 30 osallistujaa. Elo-joulukuussa ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 18-20 krt/ryhmä. Kevätkaudella toiminnan on tarkoitus jatkua samaan malliin.

Tuki 2000 eur.

 

Letkun Maamiesseura ry, Tammela
Tavisten kuntotanssi&luontotreenit

Hankkeen kohderyhmänä ovat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvat työikäiset kyläläiset. Hankkeen tavoitteena on aktivoida keskellä ruuhkavuosia elävät lapsiperheet, eläköitymässä olevat sekä muut kyläläiset huolehtimaan kunnostaan matalan kynnyksen luontoliikunnan ja kuntotanssin avulla omalla kylällä. Hanke toteutetaan perustamalla 2-3 liikuntaryhmää. Tavisten -ryhmälle järjestetään 1x/2h/vk kuntotanssia, kesäaikaan joka toinen viikko vuorotellaan luontoaktiviteetteja. Toisena ryhmänä ovat seniorikyläläiset eli letkuakat ja -ukot. Letku-ryhmät ovat jo olemassa ja uusia osallistujia pyritään houkuttelemaan mukaan. Tanssin lisäksi tarjotaan lajikokeiluja ja luontoliikuntaa. Kyläläisiä pyritään aktivoimaan esim. pyöränhuoltotempauksilla, toripäivissä sekä kylätapahtumien yhteydessä. Osallistujille järjestetään infoilta terveellisestä ruokavaliosta nykyravitsemussuositusten valossa.

Tuki 1500  eur.

 

KKI-hanketuet 2/2015 Pirkanmaa

 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry
Voimaa vedestä

Hankkeen kohderyhmänä ovat keski-ikäiset työssäkävijät. Tavoitteena on edistää huonokuntoisten, vapaa-aikanaan vähän liikkuvien, mahdollisesti ylipainoisten ja sairastumisvaarassa olevien keski-ikäisten suuntautumista liikunnallisiin harrastuksiin, kohti parempaa kuntoa, virkeyttä, työkykyä sekä liikunnan iloa. Allasjumpparyhmät kokoontuvat keskiviikkoisin 12 krt syys-joulukuussa. Ennen ja jälkeen jumpan on mahdollista harrastaa liikuntaa uimahallin normaalin tarjonnan puitteissa. Kahdessa ryhmässä on yht. 30 hlöä. Lisäksi suunnitelmissa on yhteistyössä Eräjärven Marttojen kanssa järjestää terveelliseen ravitsemukseen liittyviä koulutuksia ja tietoiskuja, joihin sisältyy ruuan valmistus- ja maistelumahdollisuus.

Tuki 1 000 eur.

 

FysioHyvi's, Nokia/Tampere
Niilot ja Lyylit

Hankkeen kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat työikäiset. Tavoitteena on kannustaa vähän liikkuvia miehiä ja naisia omissa ryhmissään säännölliseen liikuntaan. Elokuun ensimmäisellä viikolla järjestetään fysioterapeutin toteuttama fyysisen kunnon ja liikkuvuuden testaus. Testauksen pohjalta tarjotaan yksilöllinen liikuntaohjaus. Alkutestaukseen pohjautuen ryhmissä järjestetään aloittelijalle sopivaa progressiivisesti etenevää liikuntaa. Toinen ohjauskerroista on voimaharjoittelua kuntosalilla ja toinen ryhmämuotoinen ohjaus. Lajeina Lyylit -ryhmässä ovat pilates, jooga, zumba, kehonhuolto, foam-rolling ja fysiokimppa. Niilot-ryhmän lajeina ovat äijä-pilates, kehonhuolto, voimajumppa, kuntopiiri ja foam-rolling. Molemmissa ryhmissä tapaamisia on 25 krt ajalla 18.8.-30.11.2015. Näistä 10 krt kuntosalivuorolla ja 15 krt ryhmäliikunnassa. Osallistujia 15 hlöä/ryhmä. Marraskuussa järjestetään fysioterapeutin yksilöohjaus ja liikuntaneuvonta; tarjotaan keinoja liikunnan jatkamiseen.

Tuki 2 000eur.

 

Horseforte Oy Harmoniatalli, Tampere
Aikuiset ratsaille!

Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset miehet ja naiset, joilla ei ole aiempaa ratsastuskokemusta. Tavoitteena on tutustuttaa heitä ratsastukseen lajina. Ratsastus parantaa osallistujien kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Toimintaa ohjaavat ratsastuksen opettaja ja fysioterapeutti/pilatesohjaaja. Toimintaa on 2 h/vko yht. 20 krt syyskaudella sis. ratsastusta 1 h/krt, alku- ja loppuverryttelyt sekä muita talliaktiviteetteja.

Tuki 800 eur.

 

Ikaalisten Mielihyvä ry
Tanssiva mieli

Hankkeen kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat ja heidän omaiset/tukihenkilöt. Tavoitteena on saada vähän liikuntaa harrastavat liikunnan pariin sekä alueellisen liikuntayhteistyön aloittaminen. Sisältönä on tanssiliikuntaa, jossa levitetään mielenterveyskuntoutujille tuotettua "Kaikenmaailman tanssit" -liikuntaohjelmaa sekä Tampereen yhdistyksen Taimin rivitanssiohjelmia. Viidellä paikkakunnalla (Tampere, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Kihniö) järjestetään tanssiliikunnan ryhmät x 10, yht. 50 ryhmää. Ryhmät toimivat ajalla 1.6.–15.12.2015. Lisäksi elokuussa ja marraskuussa 2015 järjestetään alueen yhdistyksille yhteinen liikuntapäivä, jossa yhdistetään tanssia ja ulkoilua. Ensimmäinen liikuntapäivä toteutetaan Ikaalisten alueella ja toinen liikuntapäivä Tampereella.

Tuki 2 000 eur.

 

Liikuntaparkki Oy, Lempäälä
Ilon Kilot liikunta ja painonhallintaryhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat lievästi ylipainoiset 30-55-vuotiaat naiset ja miehet. Hankkeen tavoitteena on motivoida liikkumaan pitkällä tähtäimellä ja säännöllisesti. Hanke toteutetaan perustamalla 3 kpl Ilon Kilot liikunta- ja painonhallintaryhmiä, joihin kuhunkin otetaan mukaan 10 osallistujaa. Ryhmät kokoontuvat 2x/vk, 1x/vk on ryhmäkohtainen pienryhmätapaaminen ja 1x/vk on kaikkien ryhmien yhteinen liikuntaharjoitus. Kaikille osallistujille tehdään aloitustestit, kehonkoostumusmittaukset sekä kontrolloidaan painoa viikoittain. Ryhmille pidetään tietoiskuja mm. veden juonnista, ateriarytmistä, aineenvaihdunnasta, unesta, motivaatiosta, liikunnasta ja ruokapäiväkirjasta. Liikuntalajeina kokeillaan mm. spinningiä, kahvakuulaa, fitballia, rasvanpolttoa, kuntosalia, käsipalloa ja erilaisia jumppia.

Tuki 2 000 eur.

 

Onkemäen kyläkerho ry, Vesilahti
Löydä liikunta - kohota kuntoa!

Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40-vuotiaat miehet ja naiset sekä perheet. Tavoitteena on tarjota kyläläisille liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia sekä tukea kylän yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Sisältö: 1) Kuntovoimistelua oman kehon painolla sekä käsipainojen, kepin, kuminauhan ja muiden pienten kuntovälineiden avulla. Syksyn kuntovoimistelun sisältöä kehitetään erityisesti miehille sopivaksi. 2) Lentopalloa pelataan sekaryhminä. Kesällä pelataan rantalentopalloa kylän uimarannalla. Ryhmän koko on enintään 16-18 hlöä. 3) Kyläkerho omistaa moottorikelkan ja latukoneen, jolla ylläpidetään latuverkostoa kylän alueella ja vedetään yhteysladut kunnan latuverkostoon. 4) Kyläkerho järjestää maksuttomia mahdollisuuksia perheille ylläpitämällä ja kunnostamalla talkootyönä uimarantaa, luistelurataa ja järjestämällä opastettuja patikointi- ja pyöräretkiä.

Tuki 500 eur

 

Pirkanmaan Fysiocenter Oy, Tampere
Äijätreeni syksy 2015

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lempäälän alueen työikäiset miehet, jotka eivät harrasta liikuntaa. Tavoitteena on kannustaa kohderyhmää liikkumaan tarjoamalla matalan kynnyksen lajikokeiluja ja tietoa liikunnan vaikutuksista. Sisältö: lajikokeiluja mm. kahvakuula, spinning, toiminnallinen harjoittelu ja kehon omalla painolla harjoittelu, kuntonyrkkeily, kehonhuolto ja venyttely, kuntosaliharjoittelu, kävely ja hölkkä. Ryhmään otetaan 25 miestä. Ryhmä kokoontuu 1 h/vko syyskaudella 2015.

Tuki 1 000 eur.

 

Rämsöön Urheilijat ry, Vesilahti
Omaa lajia etsimässä!

Hankkeen kohderyhmänä ovat Rämsöön kylän asukkaat, erityisesti vähän liikkuvat. Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa kyläläiset uusiin liikuntalajeihin, löytää jokaiselle liikkujalle uusia ja innostavia liikuntamahdollisuuksia sekä saada liikunta mukaan elämään pysyvästi. Hankkeessa halutaan tarjota haja-asutusalueella asuville harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa perustetaan liikuntaryhmä, joka kokoontuu 1x/vk/1h kokeillen eri liikuntalajeja (mm. pilates, zumba, lattaritanssi, kahvakuula, hölkkä, kehonhuolto, venyttely, meditointi ja kuntopiiri). Osallistujamäärä on noin 20 hlö. Osallistujien halutessa hankkeessa on myös mahdollisuus järjestää ravinto- ja työhyvinvointivalmennusta.

Tuki 800 eru.

 

Tampereen Harrasteurheilijat ry
Kuntoliikuntaa hyvässä seurassa

Hankkeen kohderyhmänä ovat vähän tai ei lainkaan liikkuvat 30-60-vuotiaat henkilöt. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa hankkeeseen osallistuvien henkilöiden yleiskunnon kehittyminen sekä tarjota heille riittävä osaaminen omaehtoiseen liikkumiseen myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lisäksi tavoitteena on tarjota osallistujille hankkeen aikana tietoutta terveyttä edistävästä liikkumisesta sekä terveistä elämäntavoista. Hankkeessa järjestetään erilaista kuntoliikuntaa 3x/vk. Tunnit sisältävät yleiskuntoa ja lihaskuntoa kehittävää harjoittelua mm. kuminauhoilla, kahvakuulalla ja voimapallolla sekä kuntonyrkkeilyä ja mahdollisesti pallopelejä. Ryhmälle tehdään hankkeen alussa kuntokartoitukset. Syksyn toiminta kestää lokakuusta joulukuuhun ja keväälle suunnitellaan omia ryhmiä aloittelijoille ja jatkajille. Harjoitusten suurin osallistujamäärä on 15 hlö.

Tuki 800 eur.

 

Tampereen keilailuliitto ry
Miehet 40 +, opettele ja aloita hauska harrastus, keilaaminen

Hankkeen kohderyhmänä ovat Tampereella ja lähiseudulla asuvat yli 40 vuotiaat työkykyiset miehet. He voivat ottaa myös vaimonsa mukaan toimintaan aloittamaan uusi yhteinen harrastus. Hankkeen tavoitteena on kannustaa kohderyhmää liikkumaan, luomaan sosiaalisia kontakteja sekä edistämään terveellisiä elämäntapoja. Lisäksi puolisoiden on hyvä saada yhteistä aikaa mukavan harrastuksen parissa. Hankkeessa järjestetään kaksi keilailukurssia syksyn aikana. Yhdelle kurssille mahtuu 30 osallistujaa. Viiden kurssipäivän aikana opastetaan keilailun alkeisiin sekä seuratoimintaan teorian ja rataharjoittelun avulla. Mukana on myös oheisliikuntaa kuten ulkoilua Kaupin urheilupuistossa (sään mukaan).

Tuki 1 500 eur.

 

Tampereen Kuntoliikunta Ry TAKU
Leppoisasti aloittaen kuntoon.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kalevan uintikeskuksen ympäristössä asuvat varttuneemmat huonokuntoiset miehet ja naiset. Hankkeen tavoitteena on saada osallistujien viikkorutiineihin vähintään 2-3x/1h liikuntasuoritusta. Tavoitteena on samalla nostaa osallistujien vireyttä ja kuntoa sekä lisätä terveystietoa kirjallisen materiaalin, luennon ja testien avulla. Hankkeessa perustetaan 3 ryhmää. Tiistaisin järjestetään sauvakävelyä ja venyttelyä, torstaisin kokoontuu kuntosaliryhmä ja perjantaisin järjestetään leppoisaa vireyttävää jumppaa. Hankkeen alussa kaikille ryhmäläisille tehdään UKK-kävelytesti. Hankkeeseen otetaan mukaan noin 30 hlö ja tavoitteena on, että kaikki käyvät kaikissa ryhmissä. Toiminta tapahtuu viikoittain syksyn 2015 aikana.

Tuki 900 eur.

 

Tampereen Naisvoimistelijat ry
Liikettä rotvallin reunalla

Hankkeen kohderyhmänä ovat tamperelaiset yli 50-vuotiaat miehet ja naiset. Hankkeen tavoitteena on kannustaa kohderyhmää liikkumaan monipuolisesti ja ottamaan liikunta elämäntavaksi, vaikka aikaisempaa innostusta ei ole ollutkaan. Hanke toteutetaan perustamalla 2x/10hlö yhteiset ryhmät naisille ja miehille. Viikossa järjestetään kaksi liikuntatuntia, joista toinen on ohjattu kuntosali ja toinen on lajikokeilutunti sisä- ja ulkotiloissa. Tarkoituksena on harjoittaa lihaskuntoa, notkeutta ja tasapainoa sekä luoda liikunnan iloa! Lajikokeiluiksi on suunniteltu kehonhuoltoa, pilatesta, vesiliikuntaa, soutuspinningiä sekä sauvakävelyä. Lisäksi osallistujille järjestetään luonto terveellisistä elintavoista sekä tehdään kehonkoostumustesti.

Tuki 1 800 eur.

 

Uinti Tampere
Askel hyvinvointiin vesiliikunnan keinoin

Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 30-v vähän liikkuvat aikuiset, ensisijaisesti seuran toiminnassa mukana olevien lasten vanhemmat. Tavoitteena on tarjota kohderyhmälle matalan kynnyksen liikuntaryhmiä ja saada säännöllinen liikunta osaksi elämää. Liikuntamuotoina ovat vedessä tapahtuvat aktiviteetit: vesijuoksu sekä vesijuoksun tekniikan opetus, vesijumppa ja uintitekniikan opetus. Lisäksi kerran kuukaudessa pidetään kehonhuoltotunti sekä 2-3 ravintoluentoa syksyn aikana. Viimeisillä tapaamiskerroilla osallistujat saavat myös itse esittää lajikokeilutoiveita. Hankkeessa järjestetään 2 ryhmää (20 hlöä/ryhmä). Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja yksi harjoitus kestää 1,5 tuntia. Toiminta alkaa viikolla 33 ja päättyy viikolla 51. Ryhmien toiminta on tarkoituksena vakiinnuttaa hankkeen jälkeen.

Tuki 1 500 eur.

 

Valkeakosken Koskenpojat ry/Voimistelujaosto
Joka Jampan jumppa -lisää perusliikuntaa

Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset miehet ja naiset, jotka eivät ole uskaltautuneet "hienoille" ryhmäliikuntatunneille. Hankkeen tavoitteena on perustaa uusia, matalankynnyksen, tavallisten ihmisten jumppia henkilöille, jotka ovat aiemmin pitäneet konseptoituja ryhmäliikuntatunteja itselleen vieraina. Hanke toteutetaan perustamalla vähintään neljä uutta jumpparyhmää, jotka on suunnattu vähemmän liikkuville ja kuntoliikuntaa aloitteleville. Arki-iltaisin kokoontuvina ryhminä aloitetaan Joka jampan -jumppa, joka on naisten ja miesten sekaryhmä sekä Lavis -jumppa, joka on lavatanssin ja kuntojumpan yhdistelmä. Päivällä kokoontuvina ryhminä starttaavat vuorotyössäkäyville naisille sekä eläkeläisille kohdennettu Zumba sekä ikääntyville suunnattu Seniori -ryhmä (sis. mm. tuoli- ja tasapainojumppaa). Ryhmät aloittavat toimintansa syyskuun alussa ja kokoontuvat 1x/vk.

Tuki 1 600 eur.